∆ιάκριση εις βάρος πατέρων µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, που έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, έχει επισημάνει την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νομού 3865/2010, που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος γονέων με ανήλικα η και ανίκανα τεκνά.

Συνήγορος του Πολίτη (logo)Η ερμηνευτική εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους καθώς και ο νόμος 3865/2010, φαίνεται ότι στερεί τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη οι πατέρες με ανήλικα η ανίκανα τεκνά που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης πριν την 31.12.2010, παρά το γεγονός ότι το έτος 2011 συμπληρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του νέου νομού (όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης του άρθρου 6 παρ. 2βα και 2ββ του νόμου 3865/2010).

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γονέων µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά πρέπει να τροποποιηθούν καθώς δηµιουργούν διάκριση εις βάρος πατέρων που έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2010, επισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Σε επιστολή της προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το υπουργείο Οικονοµικών η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι, µε βάση την αρχή της ισότητας, ο πατέρας (ιδίως ο χήρος) µε τέκνα ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία δικαιούται πλήρη σύνταξη, χωρίς επιπρόσθετες εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις οποτεδήποτε συµπληρώσει το 50 έτος ηλικίας και τα χρόνια εργασίας.

Συγκεκριµένα, νόµος του 2010 ορίζει ότι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης όσοι (προφανώς ανεξαρτήτως φύλου) συµπληρώνουν το πεντηκοστό έτος της ηλικίας και έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος παιδί ή σύζυγο, κατά ποσοστό 67% και άνω. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2011 ερµηνευτική εγκύκλιο µε την οποία φαίνεται ότι στερεί τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη οι πατέρες µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά οι οποίοι συµπλήρωσαν 25 χρόνια ασφάλισης πριν το τέλος του 2011, παρά το γεγονός ότι συµπληρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του νέου νόµου (όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης).

Όπως επισηµαίνει στην επιστολή του ο Συνήγορος του Πολίτη, η κατά γράµµα εφαρµογή της συγκεκριµένης ρύθµισης θα µπορούσε θεωρητικά να εµποδίσει πατέρα να πάρει πλήρη σύνταξη. Ο νέος νόµος εξοµοιώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γυναικών και ανδρών κι έτσι ο εν λόγω πατέρας θα είχε συµπληρώσει το 50ό έτος ηλικίας και τα απαραίτητα χρόνια εργασίας για να πάρει σύνταξη. Αποκλείεται, όµως, από τις διατάξεις αυτές, επειδή ήδη θα έχει θεµελιώσει τις προϋποθέσεις για µειωµένη σύνταξη σύµφωνα µε παλαιότερες νοµοθετικές διατάξεις που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε κατ’ αρχάς να ερµηνευτεί ο νέος νόµος σύµφωνα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό του δηλαδή την προσαρµογή σε ευρωπαϊκή Οδηγία ώστε να µην υπάρχουν διακρίσεις µεταξύ φύλων. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Συνήγορος ζήτησε νοµοθετική τροποποίηση ώστε να εξασφαλιστεί η ισότητα των δύο φύλων.

–> Διαβάστε την Πορισματική Επιστολή (Αριθµ. Πρωτ.: 132988/7736/2011)

synigoros.gr, 20 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …