Accesschool: Προσβάσιμο Σχολείο για Όλους

Το Accesschool είναι ένα διετές έργο που εγκρίθηκε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Programme for Lifelong Education and Training, Innovation Transfer, 2007 – 2009», ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βασικός στόχος του Accesschool είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που θα περιέχει πληροφορίες προσβασιμότητας για 100 Ευρωπαϊκά σχολεία.


Βασικό πλαίσιο για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων του Accesschool θα αποτελέσει η υπάρχουσα βάση δεδομένων της ιστοσελίδας ACCESCITY.BE, που έχει δημιουργήσει ο Βελγικός οργανισμός AΝLH, και προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για τη δυνατότητα πρόσβασης των δημόσιων κτιρίων του Βελγίου (πχ. επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, εστιατόρια, δημοτικές υπηρεσίες, κ.λπ)
Όταν ο χρήστης εισέρχεται στη βάση δεδομένων του Accescity.be, μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση με τους εξής τρόπους:

 • Απλή αναζήτηση μέσω λέξης-κλειδί (keyword)
 • Αναζήτηση βασισμένη στο προφίλ του χρήστη (profile)
 • Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια (multicriteria)
 • Αναζήτηση βασισμένη στις ανάγκες του χρήστη (needs)

  Το Accescity έχει σχεδιαστεί για οποιοδήποτε είδος δημόσιου κτιρίου, εκτός από σχολεία. Οπότε, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το Accescity για τις ανάγκες του Accesschool, πάνω στα δεδομένα του Accescity θα προσαρμόσουμε συγκεκριμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά που αφορούν στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως:

  1. Εκπαιδευτικές μέθοδοι:
   – Τί είδους υποστήριξη χρησιμοποιείται για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού;
   – Ποιες είναι οι μέθοδοι αξιολόγησης;
   – Ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες για συγκεκριμένες δραστηριότητες;
  2. Αρχιτεκτονικά στοιχεία:
   – Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δωματίων, πχ. η τάξη, η αίθουσα συνεδριάσεων, το γυμναστήριο, τα εργαστήρια, κ.λπ.;
  3. Εγκαταστάσεις: γραφεία, θρανία, πίνακας, εξοπλισμός υπολογιστών, κ.λπ.
  4. Υπηρεσίες:
   – διαθεσιμότητα προσώπου-βοηθού για τη συνοδεία των μαθητών με αναπηρία
   – δυνατότητα διερμηνείας του παρεχόμενου εκπαιδετικού υλικού στη νοηματική γλώσσα, κ.λπ.

  Τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά βοηθήματα θα πρέπει να προσαρμοστούν:
  – για συγκεκριμένους χρήστες
  – για συγκεκριμένους χώρους διδασκαλίας, εξοπλισμούς και υπηρεσίες.

  Το Accesschool θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του Accescity:

  1. check-list προσβασιμότητας ανάλογα με το είδος προσέγγισης: πρόσβαση, δυνατότητα μετακίνησης, χρήση
  2. ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εξειδικευμένη αναζήτηση ανά προφίλ χρήστη, γεωγραφική θέση των σχολείων που επιλέγονται, κ.λπ.
  3. εγχειρίδιο προοριζόμενο για εκείνους που θα πραγματοποιήσουν επί τόπου την αξιολόγηση της προσβασιμότητας των σχολείων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
  4. ιστοσελίδα με υψηλή αναγνωσιμότητα από χρήστες της ομάδας-στόχου.

  Η προσαρμογή της βάσης δεδομένων του Accescity στο πλαίσιο του Accesschool, θα συμβάλλει:

  • στην ανάλυση του τομέα κατάρτισης (καθοριστική στην ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο)
  • στην ανάλυση νέων παραμέτρων (εκπαιδευτικό περιεχόμενο, βοηθήματα και προσεγγίσεις διδασκαλίας)
  • στη χρήση των αναλύσεων των αναγκών και των χαρακτηριστικών του τομέα διδασκαλίας για τη δημιουργία νέων βοηθημάτων διδασκαλίας και πρακτικών εργαλείων, που θα προωθήσουν την καλύτερη κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας και τα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα σε αυτή (διευθυντές σχολείων, δάσκαλοι, πολιτικοί ιθύνοντες)
  • σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.

  Η βάση δεδομένων του Accesschool θα συμπεριληφθεί στο ηλεκτρονικό εργαλείο Accescity, καθιστώντας εφικτή τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων χρήσιμων πληροφοριών για το χρήστη σχετικά με κάποιο σχολικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα, την ύπαρξη θέσεων πάρκινγκ για αναπηρικά αυτοκίνητα, καταστήματα ή υπόγειους σταθμούς με πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία, κ.λπ.

  –> Αυτή τη στιγμή, αναλυτικά στοιχεία για το έργο Accesschool υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα WWW.ACCESSCHOOL.EU.
  Σημειώνεται πως, στο άμεσο μέλλον, η πρόσβαση στα δεδομένα του προγράμματος Accesschool θα περιλαμβάνει στοιχεία προσβασιμότητας για 25 σχολεία στην Αθήνα και την περιφέρεια.

  ΤΟ ΕΡΓΟ ACCESSCHOOL

  Το πρόγραμμα Accesschool υπόκειται στο πλαίσιο:

  της Διακήρυξης της Μαδρίτης (Μάρτιος 2002):
  «Το σχολείο θα αποτελέσει κεντρικό σημείο προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Θα επιτρέψει κατ’ αυτό τον τρόπο στα παιδιά με αναπηρίες να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το πρώτο βήμα προς μία κοινωνία ενσωμάτωσης».
  της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών (Δεκέμβριος 2006):
  «(…) Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να τους εξασφαλίσουν, στη βάση της ισότητας με τους άλλους, πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον, στις μαζικές μεταφορές, στην πληροφόρηση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων και τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και σε άλλα μέσα και υπηρεσίες που παρέχονται ελεύθερα ή είναι διαθέσιμα στο κοινό, (…). Αυτά τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν την αναγνώριση και απομάκρυνση των εμποδίων και φραγμών της προσβασιμότητας, εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, σε: α) κτίρια, δρόμους, μέσα μεταφοράς και άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, (…)».

  Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καθιερώσει το 2007 ως το «Ευρωπαϊκό Έτος των Ίσων Ευκαιριών για Όλους», μία πρωτοβουλία που συνάδει απόλυτα με τις προσπάθειες που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων στην ΕΕ. Όμως, παρά τους αυστηρούς νόμους για την προσβασιμότητα σε δημόσια κτίρια, και παρά τις υποχρεώσεις και τους νόμους που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες και τη μάχη κατά των διακρίσεων, παρατηρούμε ότι η συμμετοχή στα «κοινά» σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα των ανθρώπων με αναπηρία, είναι ακόμα εμφανώς προβληματική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

  ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Το πρόγραμμα βασίζεται στα ακόλουθα ευρήματα:

  Οι άνθρωποι με αναπηρίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και περισσότερο από το 30% του πληθυσμού επηρεάζεται από αρχιτεκτονικά εμπόδια και προβλήματα κινητικότητας. Όσον αφορά στους μαθητές, «το ποσοστό των μαθητών που αναγνωρίζεται ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ποικίλει αξιοσημείωτα ανάλογα με τη χώρα: περίπου το 1% σε κάποιες χώρες, περισσότερο από 10% σε άλλες. Γενικά, στην Ευρώπη, περίπου το 2,1% των μαθητών εκπαιδεύονται σε εξειδικευμένα σχολεία ή σε ειδικές τάξεις (full time)».

  Η επιθυμία μας να αναπτύξουμε ένα εργαλείο σαν το Accesschool, απώτερος στόχος του οποίου είναι να βελτιώσει την ενσωμάτωση των παιδιών και των νέων ανθρώπων με αναπηρία στα «κοινά» σχολεία, βασίζεται στα ακόλουθα ευρήματα:

  • πολλά κοινά σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν είναι προσβάσιμα σε ανθρώπους με αναπηρίες,
  • τα εμπόδια στην ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, μαζί με τις προς εφαρμογή λύσεις, αφορούν στις εκπαιδευτικές μεθόδους, την αρχιτεκτονική των κτιρίων, τα διαθέσιμα μέσα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
  • οι άνθρωποι με αναπηρία δεν διαθέτουν κάποιο εργαλείο που να τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν τα προσβάσιμα προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που παρέχονται στην Ευρώπη,
  • οι διευθυντές σχολείων, οι δάσκαλοι και οι πολιτικοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι/εκπαιδευμένοι όσον αφορά στην ενσωμάτωση μαθητών με αναπηρίες,
  • η κινητικότητα αυτών των μαθητών είναι σχεδόν ανύπαρκτη σε ορισμένες χώρες, δεδομένης της δυσκολίας ανεύρεσης δυνατοτήτων για προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές θέσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους,
  • δεν υπάρχει τρόπος διαπίστωσης της προσβασιμότητας θεωρητικών και πρακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων – τέτοιος που να λαμβάνει υπόψη του τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τα κτίρια, τα μέσα και τις υπηρεσίες.

  Αυτή η κατάσταση:

  • οδηγεί τους ανθρώπους με αναπηρία στον αποκλεισμό, εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης για τις υπάρχουσες δυνατότητες,
  • παρακωλύει την εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων, ιδιαιτέρως λόγω: της έλλειψης κατάρτισης εκ μέρους των διευθυντών σχολείων και πολιτικών στον εκπαιδευτικό τομέα, την έλλειψη εργαλείων που να προσδιορίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και τις λύσεις που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, της δυσκολίας της ανεύρεσης καλών πρακτικών και δημιουργίας μορφών συνεργασίας,
  • δεν επιτρέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν πολιτική προσβασιμότητας, να εξασφαλίσουν την προοπτική των πρωτοβουλιών τους,
  • παρεμποδίζει κάθε πιθανότητα εφαρμογής μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής, που να στοχεύει στην ενσωμάτωση στα κοινά σχολεία: έλλειψη πληροφόρησης για τα ελλείμματα που πρέπει να βελτιωθούν, επιτρέποντας να καθοριστούν προτεραιότητες ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, έλλειψη προοπτικής των πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί ήδη, έλλειψη πληροφόρησης για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα σχολεία και τα κολλέγια, καθώς και στα προγράμματα κατάρτισης.

  Η διαφορά ανάμεσα στο να μπορεί ή να μην μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης, μερικές φορές συνοψίζεται σε ελάχιστα: ένα συγκεκριμένο μέσο ή διευκόλυνση που δεν υπάρχει, ένα κτίριο ή αίθουσα στα οποία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση, απρόβλεπτο ωρολόγιο πρόγραμμα. Αυτός είναι ο λόγος που το πρόγραμμα Accesschool στοχεύει να παρέχει πληροφόρηση που θα είναι ακριβής και θα μπορεί να εξατομικευθεί.

  ΑΠΗΧΗΣΗ

  Η αναμενόμενη επίδραση είναι η συνολική βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέσα από την καλύτερη κατάρτιση των εμπλεκόμενων παραγόντων (χάρη των παρεχόμενων τεχνικών και πρακτικών λύσεων) και μέσω του “ανταγωνισμού” που θα προκύψει από την αυταπόδεικτη προσβασιμότητα των σχολείων και των κολεγίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και η οποία θα καθίσταται ορατή μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

  Ωστόσο, η καθημερινή ζωή ενός μαθητή δεν συνοψίζεται μόνο στις εμπειρίες του εντός του σχολείου. Αυτός είναι ο λόγος που το Accesschool θα συμπεριληφθεί στο εργαλείο Accescity, καθιστώντας δυνατό να παρασχεθούν στο χρήστη χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή γύρω από κάθε σχολείο, όπως το αν υπάρχουν ειδικοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στη γύρω περιοχή, καταστήματα ή υπόγειοι σταθμοί που να προσφέρουν πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, κ.λπ.

  Οι τέσσερις χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτή την κοινοπραξία είναι αντιπροσωπευτικές των διαφορετικών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες. Η κοινοπραξία αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη τεχνογνωσία στον τομέα της αναπηρίας, της κατάρτισης και την ανάλυση τεχνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και από την ικανότητα δημιουργίας δυναμικών ιστοτόπων.

  Ο γενικός αντικειμενικός στόχος του προγράμματος Accesschool είναι να βελτιώσει την πρόσβαση για όλους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη.

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το πρόγραμμα Accesschool είναι τα ακόλουθα:

  1. Η δημιουργία ενός «εκπαιδευτικού πακέτου» για τους δασκάλους, που θα επιτρέψει (μελλοντικούς) διευθυντές σχολείων, δασκάλους και αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων στον εκπαιδευτικό τομέα και τον τομέα επαγγελματικής κατάρτισης να:
    α) εκπαιδευτούν πολύ συγκεκριμένα στις ανάγκες τόσο των μαθητών με αναπηρία και των διευθυντών των σχολείων που τους φιλοξενούν, όσο και στις προς εφαρμογή λύσεις για κάθε είδος αναπηρίας,
    β) να έχουν στη διάθεσή τους πληροφόρηση για τις διαθέσιμες σε αυτούς πηγές (λίστα διευθύνσεων, ιστοτόπων, κ.ά.),
  2. Η δημιουργία μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας στον τομέα των εκπαιδευτικών μεθόδων, της αρχιτεκτονικής, των μέσων και υπηρεσιών, καθώς και για την ενσωμάτωση λειτουργικών λύσεων ειδικά προσαρμοσμένων στα σχολεία/εκπαιδευτικά ιδρύματα (μέσα από την ανάλυση των ελλειμμάτων, τα συνεπαγόμενα προβλήματα για έναν μαθητή, τις προς εφαρμογή λύσεις στους 4 προαναφερθέντες τομείς και τα σχετικά δεδομένα για την καταγραφή ή την εκδήλωση μιας συγκεκριμένης ανάγκης),
  3. Η δημιουργία μιας on-line λίστας ευρωπαϊκών σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που προσφέρουν μια ακριβή καταγραφή του βαθμού τους πρόσβασης (βάσει δεδομένων του Accesschool). Αυτό θα συνταιριαστεί με ένα εργαλείο εξατομικευμένης αναζήτησης (individualised search) βασισμένης στο προσωπικό προφίλ ενός μαθητή με συγκεκριμένες ανάγκες, και θα συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων Accescity η οποία ήδη παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για την πραγματική προσβασιμότητα σε σχέση με έναν (συνεχώς αυξανόμενο) αριθμό καταστημάτων, διοικητικών υπηρεσιών, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, και άλλων στοιχείων του δομημένου περιβάλλοντος στα πέριξ κάθε σχολείου/εκπαιδευτικού κέντρου.

  Αυτά τα αποτελέσματα στοχεύουν κυρίως να ανταποκριθούν στους παρακάτω αντικειμενικούς σκοπούς:

  • να προωθήσουν την ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρία στο «παραδοσιακό» πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να συνεισφέρουν στη μάχη κατά των διακρίσεων
  • να διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών αναφορικά με την ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρία στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα και τη μεταφορά καλών πρακτικών από τη μια συμμετέχουσα χώρα στην άλλη: διάδοση εκπαιδευτικών βοηθημάτων και πρακτικών εργαλείων για τις ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και των διευθυντών των σχολείων, δυνατότητα για ένα διευθυντή σχολείου να αναζητήσει & ν’ απευθυνθεί σε άλλα σχολεία για ανταλλαγή καλών πρακτικών και δημιουργία συνεργασίας, κίνητρα για καινοτομία χάρη στο γεγονός της αυταπόδεικτης προσβασιμότητας, κ.ά.
  • να προωθήσουν τη συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία ή οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση, τους κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στην ενσωμάτωση μαθητών με αναπηρία στην Ευρώπη, καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό σχολείων με καινοτόμες πρακτικές (παρέχοντας διευθύνσεις και διαδικτυακές πηγές),
  • να βελτιώσουν την ποιότητα και να αυξήσουν την κινητικότητα στην Ευρώπη των αναπήρων μαθητών και ενηλίκων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, μέσω της αναζήτησης των διαθέσιμων δυνατοτήτων για κατάρτιση και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

  ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

  1. Κάθε άτομο με αναπηρία που επιθυμεί να εκπαιδευθεί ή να καταρτιστεί.
  2. Στους ανθρώπους με αναπηρία συγκαταλέγονται όσοι έχουν κάποιο κινητικό, αισθητηριακό (πχ. όραση, ακοή) ή νοητικό πρόβλημα, καθώς και άτομα με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή όσοι έχουν κάποια χρόνια νόσο. Επιπλέον, είναι γεγονός πως οποιοσδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις “προσωρινής αναπηρίας”: πχ. κάποιος με σπασμένο πόδι, μια έγκυος, ένας ηλικιωμένος, κ.λπ.
   Η βάση δεδομένων του Accesschool, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τα πρακτικά εργαλεία θα εξασφαλίσουν την κάλυψη των αναγκών τόσο των μαθητών που έχουν κάποια σοβαρή αναπηρία, όσο και εκείνων με μικρότερες δυσκολίες, πχ. με κάποια μικρή κινητική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες.

   Ο χρήστης θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων του Accesschool για να αναζητήσει απαντήσεις κυρίως σε δύο τύπους αιτημάτων:

    α) «Θα ήθελα να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/πρόγραμμα κατάρτισης – πού μπορώ να βρω προσβάσιμες δομές που να παρέχουν αυτό το πρόγραμμα;»
    β) «Θα ήθελα να εγγραφώ στο συγκεκριμένο σχολείο, πανεπιστήμιο, ακαδημία, κ.λπ. – κατά πόσο είναι προσαρμοσμένο στις προσωπικές μου ανάγκες;»

   Επιπλέον, η διάδοση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και των πρακτικών εργαλείων και η χρήση της βάσης δεδομένων από τους χρήστες -και τους άλλους παράγοντες του χώρου εκπαίδευσης- ευελπιστούν να εγείρουν την εφαρμογή πρακτικών που προωθούν την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στα «κοινά» σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  3. Οι διευθυντές σχολείων και οι οργανωτικές αρχές, οι οποίοι/-ες θα βρουν πληροφορίες και συγκεκριμένα εκπαιδευτικά βοηθήματα και μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κάνουν προόδους στους στόχους τους για ενσωμάτωση, καθώς και ευκαιρίες ανακάλυψης καινοτόμων πρακτικών και εντοπισμού άλλων σχολείων και ιδρυμάτων με τα οποία θα μπορούσαν να συνεργαστούν.

  Ωστόσο, πέρα από τους μαθητές, τους φοιτητές και σπουδαστές με αναπηρία, και τους διευθυντές των σχολείων, η εφαρμογή ενός εργαλείου όπως το Accesschool θα ωφελήσει κι το ευρύτερο κοινό:

  • γονείς, συμβούλους καριέρας και δασκάλους, διευκολύνοντας την προσπάθειά τους να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν τους μαθητές, κρατώντας τους ενήμερους για τις ανάγκες τους και τις προτεινόμενες λύσεις σε σχέση με την αναπηρία του καθενός ξεχωριστά,
  • ξένους μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές που θα μπορέσουν να αναζητήσουν εξ αποστάσεως τις διαθέσιμες δυνατότητες ανεύρεσης σχολείων/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους,
  • υπεύθυνους σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεσή τους έναν χάρτη προσβάσιμων σχολείων και μία λίστα συγκεκριμένων εμποδίων που θα πρέπει να εξαλειφθούν, καθώς και τη δυνατότητα εντοπισμού καλών πρακτικών στην Ευρώπη (προκειμένου να διευκολυνθούν στην αναζήτηση λύσεων για τη βελτίωση της συνοχής και της σχετικότητας των μέτρων που λαμβάνονται υπέρ της προσβασιμότητας στον τομέα της «εκπαίδευσης για όλους»).

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η συμμετοχή της ομάδας-στόχου και οι ωφελούμενοι από το Accesschool:

  • Ομάδα ανθρώπων-πηγών, οι οποίοι θα εντοπιστούν στην αρχή του προγράμματος για την άτυπη αξιολόγηση των βασικών αναλύσεων του έργου (θα κληθούν να συμμετάσχουν οι ακόλουθοι: διευθυντές σχολείων, όσοι έχουν ρόλο στην εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό τομέα, μέλη οργανώσεων που εκπροσωπούν διαφορετικούς τύπους αναπηρίας, μέλη των υπουργικών γραφείων υπεύθυνων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, κ.λπ.). Τα μέλη αυτής της ομάδας θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν το ανοιχτό για το κοινό μέρος τριών Δια-Συνοριακών Συναντήσεων (τον 9ο μήνα για την αξιολόγηση των αναλύσεων, τον 18ο μήνα για την εκτίμηση της αξιολόγησης που διεξήχθη και της δοκιμής του «εκπαιδευτικού πακέτου» των δασκάλων, τον 24ο μήνα κατά τη διάρκεια του συμποσίου με τους εταίρους του προγράμματος και όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του τομέα), σε συνάρτηση με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η κάθε συνάντηση,
  • Δοκιμαστική φάση για την αξιολόγηση 25 σχολείων ανά συμμετέχουσα χώρα: ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις τροποποιήσεις των διαφόρων βοηθημάτων και εργαλείων κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης (7 μήνες μετά την έναρξη της δοκιμής, μέχρι και την οριστικοποίηση της βάσης δεδομένων).
  • Feedback από τους χρήστες (που θα συλλεχθεί μέσω του site),
  • Συμπόσιο: θα διεξαχθεί στο τέλος του έργου, επιτρέποντας στους διάφορους εμπλεκόμενους (εταίρους του προγράμματος, ανθρώπους-πηγές, χρήστες, παράγοντες του χώρου) να αναλάβουν την αξιολόγηση της δουλειάς που διεξήχθη, να καταγράψουν τα επιτεύγματα και να δουν τις ελλείψεις που πρέπει να συμπληρωθούν, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη των σταδίων του έργου.

  ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Οι γενικοί αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος Accesschool είναι:

  Η βελτίωση της πρόσβασης στην «κοινή» εκπαίδευση και κατάρτιση για τον πολίτη με αναπηρία στην Ευρώπη:

  • δημιουργώντας ένα «εκπαιδευτικό πακέτο» για τους δασκάλους, που θα περιέχει αρχεία με πληροφορίες για την μη-διακριτική εκπαίδευση,
  • με τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας στα πεδία των εκπαιδευτικών μεθόδων, της αρχιτεκτονικής, των μέσων και των υπηρεσιών, και επινοώντας λειτουργικές λύσεις, ειδικά προσαρμοσμένες στα σχολεία/εκπαιδευτικά ιδρύματα,
  • συγκροτώντας έναν online κατάλογο ευρωπαϊκών σχολείων και προγραμμάτων κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει μια αναλυτική καταγραφή της προσβασιμότητάς τους σε συνάρτηση με τις ανάγκες των χρηστών.

  Για να πετύχει αυτόν τον στόχο, o ANLH (Association National pour le Logement des personnes Handicapées/ Εθνικός Οργανισμός για τη Στέγαση των Ανθρώπων με Αναπηρία) προτείνει την επέκταση και προσαρμογή του Accescity, δηλαδή, της βάσης δεδομένων που ήδη χρησιμοποιείται για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα των κτιρίων σε συνάρτηση με το προσωπικό προφίλ του κάθε χρήστη (εξατομικευμένες πληροφορίες).

  Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Accesschool στοχεύει στο:

  • να προσφέρει στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παιδαγωγικά βοηθήματα και πρακτικά εργαλεία ώστε να βελτιωθεί η ενσωμάτωση σε αυτά των μαθητών με αναπηρία, καθώς και μια βάση δεδομένων όπου θα βρίσκονται καταγεγραμμένες οι πρωτοβουλίες προσβασιμότητάς τους,
  • να επιτρέψει στους μαθητές με αναπηρία να εντοπίσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που τους ταιριάζουν, όσον αφορά στις εκπαιδευτικές μεθόδους, τα κτίρια, τα μέσα και τις υπηρεσίες,
  • να διευκολύνει εκείνους που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε να βελτιώσουν τη συνοχή και τη σχετικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αναβάθμιση της πρόσβασης στην «εκπαίδευση για όλους» – θα έχουν στη διάθεσή τους μια λίστα των προσβάσιμων σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των συγκεκριμένων εμποδίων που πρέπει να εξαλειφθούν, έχοντας ταυτόχρονα μια σφαιρική εικόνα των καλών πρακτικών της Ευρώπης,
  • να προωθήσει την κινητικότητα αυτών των μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών, ενισχύοντας τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως αναζήτησης των διαθέσιμων δυνατοτήτων εκπαίδευσης/κατάρτισης και των σχετικών θέσεων – που ικανοποιούν τις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες.

  Το επίπεδο συμμετοχής στην κοινή εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με αναπηρία είναι πολύ χαμηλό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη, οι διευθυντές των σχολείων είναι συντελεστές-κλειδιά στην επιτυχή ενσωμάτωση αυτών των μαθητών. Χωρίς την οικειοθελή τους δέσμευση, η ενσωμάτωση δεν θα γίνει εφικτή. Είναι, λοιπόν, ουσιαστικό αυτοί οι διευθυντές σχολείων όχι μόνο να καταστούν ενήμεροι των ζητημάτων που εμπλέκονται στην ενσωμάτωση, αλλά και να εκπαιδευτούν/εξοπλιστούν σωστά με τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση.

  ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACCESSCHOOL

  1. Association National pour le Logement des personnes Handicapées asbl (συντονιστής)

   Rue de la Fleur d’Oranger, 1 bte 213, B-1150 Brussels
   Βέλγιο
   Tηλ. (0032) 2 772 1895, Fax. (0032) 2 779 2677
   Email: sherman@anlh.be
   Url: www.anlh.be
  2. Turism för alla i Sverige

   BOX 1087, Bruksgatan 27 ö.g., SE 256 56 Helsingborg
   Σουηδία
   Τηλ. (0046) 42 13 48 01, Fax. (0046) 42 13 61 85
   Email: info@turismforalla.se
   Url: www.turismforalla.se
  3. queraum. kultur- und sozialforschung. OEG

   Obere Donaustrasse 59/7a, 1020 Vienna
   Αυστρία
   Email: office@queraum.org
   Url: www.queraum.org
  4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

   3ης Σεπτεμβρίου 30, 54636 Θεσσαλονίκη
   Ελλάδα
   Tηλ. (0030) 2310 XXXXXX, (0030) 210 9710704, Fax. (0030) 2310 968178
   Email: admin@disabled.gr
   Url: www.disabled.gr

  ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η ανάρτηση όλων των εντύπων που έχουν εκτυπωθεί ή θα εκτυπωθούν στο μέλλον για τις ανάγκες κοινοποίησης των στόχων του Accesschool.
  Στον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την ψηφιακή μορφή του πρώτου τρίπτυχου εντύπου που παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του Accesschool:


  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 • ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  Τα δικαιολογητικά για προσλήψεις ΑμεΑ

  Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, των οποίων η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της …

  Ειδικό τέλος υπέρ ΑμεΑ στις αερομεταφορές

  Στην επιβολή ενός νέου τέλους στις αερομεταφορές υπέρ των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρόκειται να προχωρήσει το υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να …

  Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ

  Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ Στην Ελλάδα, ακόμη και τα προβλήματα των ΑμεΑ αποτελούν ευκαιρία επαγγελματικής ενασχόλησης για εύκολο κέρδος. Αρκεί να μη χρειαστεί να τους «αντιμετωπίσουμε» …

  Δικαίωμα στο θάνατο;

  Η Süddeutsche Zeitung σημειώνει για την ευθανασία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει αβάσταχτος πόνος και ότι ο γιατρός θα πρέπει να μην τιμωρείται όταν βοηθάει σε …

  Σουμάχερ: Θα τα καταφέρει;

  Η βίλα του στη Γενεύη έχει μετατραπεί σε κλινική - Η σύζυγός του, Κορίνα, δεν χάνει στιγμή την ελπίδα της, όμως, πολλοί προειδοποιούν ότι το αστέρι της Φόρμουλα 1 δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος …