Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών ζητεί η Κομισιόν

Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες και εξίσωση με τα όρια ηλικίας των ανδρών, ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό προκύπτει από απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου Σπίντλα σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πληροφορηθεί «αν η Επιτροπή απαιτεί από ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία να εξισώσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, «που πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών».

Όπως είπε ο κ. Σπίντλα, «η Κομισιόν απηύθυνε στην ελληνική κυβέρνηση το ερώτημα κατά πόσον η ελληνική εθνική νομοθεσία για το σύστημα συνταξιοδότησης για δημοσίους υπαλλήλους και μέλη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ενδέχεται να παραβιάζει το άρθρο 141 της συνθήκης ΕΚ εφόσον προβλέπει διαφορετικές ηλικίες συνταξιοδότησης και διαφορετικές απαιτήσεις προϋπηρεσίας για άνδρες και γυναίκες».

«Το πρόβλημα που εξετάσθηκε από την Επιτροπή δεν προκύπτει από την ελληνική μεταφορά της οδηγίας 96/97/ΕΚ αλλά προκύπτει από τον κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων», επισημαίνει ο Επίτροπος, αποσυνδέοντας έτσι την απαίτηση της Επιτροπής για εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών – γυναικών από την Οδηγία 96/97, η οποία προβλέπει μεν εξίσωση ανδρών – γυναικών αλλά μόνο για τα επαγγελματικά ταμεία και βασίζεται στο άρθρο 141.

«Το διάταγμα αριθ.87 της 4ης Απριλίου 2002 (Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης αριθ.66, 4 Απριλίου 2002) εκδόθηκε για την μεταφορά της οδηγίας 96/97/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα έχει επίσημα συμμορφωθεί προς την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-457/89 Επιτροπή κατά Ελλάδας». «Εντούτοις», σημειώνει, «η νομοθεσία αυτή δεν αποτελεί το αντικείμενο της υπόθεσης. Το αποφασιστικό ερώτημα στην υπόθεση είναι κατά πόσο το προαναφερθέν σύστημα συνταξιοδότησης εμπίπτει στο άρθρο 141 της συνθήκης ΕΚ».

Σε αυτό το σημείο, υπενθυμίζεται ότι κύριο νομικό αντεπιχείρημα, όπως το είχε εκφράσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ήταν ότι: «οι συντάξεις του ελληνικού δημοσίου δεν έχουν το χαρακτήρα των επαγγελματικών συντάξεων και ως εκ τούτου δεν έχουν χαρακτήρα αμοιβής, όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, το ελληνικό Δημόσιο δεν υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Με την εν λόγω απάντησή της η Κομισιόν, όμως, δεν θέτει ζήτημα εφαρμογής της Οδηγίας 96/97/ΕΚ -δηλαδή δεν θέτει ζήτημα αν τα ασφαλιστικά συστήματα του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών, που έχουν δικά τους ασφαλιστικά ταμεία, είναι επαγγελματικά- αλλά «κατά πόσο το προαναφερθέν σύστημα συνταξιοδότησης εμπίπτει στο άρθρο 141 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα».

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE
Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2006 14:39

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …