Ανακοίνωση Τύπου – Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας – Επιτροπή Βουλή για ΑμεΑ

Η Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κυρία Σοφία Καλαντζάκου τοποθετήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής που συνεδρίασε την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου με θέμα την ετήσια Έκθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία «Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον κόσμο της εργασίας».

Στην ομιλία της η κα Καλαντζάκου αναφερόμενη στις πολιτικές και τα μέτρα του Υπουργείου Απασχόλησης που συμβάλουν στην ενεργοποίηση και ενθάρρυνση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας τόνισε:

«Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν το 9,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα καθιστούν πολλές φορές τα ΑΜΕΑ θύματα διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΥΕ το 8,9% των ατόμων με αναπηρίες και προβλήματα υγείας παραμένει άνεργο. Όμως το 84% αυτών (των ΑμεΑ και ατόμων με προβλήματα υγείας) είναι οικονομικά ανενεργό (δεν αναζητούν εργασία). Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην ενεργοποίηση και στην ενθάρρυνσή τους για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης είναι σταθερά προσηλωμένο στο δίπτυχο Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή, που είναι η ουσία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Για εμάς η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ με όρους ισοτιμίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.»

Στη συνέχεια η κα Καλαντζάκου ανάφερε ότι η επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα ΑΜΕΑ περιλαμβάνεται στους προσεχείς στόχους της κυβέρνησης και τόνισε ότι:
-«Ολοκληρώνεται η αναμόρφωση του ν. 2643/1998 ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας που προβλέπει την υποχρεωτική τοποθέτηση των ατόμων με αναπηρία σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
-Επιπλέον, στους αμέσως επόμενους μήνες πρόκειται να εκδοθεί προκήρυξη 1000 περίπου θέσεων εργασίας πανελλαδικά για το δημόσιο τομέα.»

Πέρα από τις θεσμικές παρεμβάσεις η κα Καλαντζάκου αναφέρθηκε στις δράσεις της Πολιτείας για την ενεργό προώθηση των ΑΜΕΑ στην απασχόληση:
-«Επόμενος στόχος είναι η προώθηση περισσότερων ενεργών έναντι παθητικών πολιτικών μέσω του ΟΑΕΔ ο οποίος προχωρεί στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγιση που ήδη λειτουργεί για όλους τους ανέργους και ιδιαίτερα για τα ΑΜΕΑ.

Πρόκειται για προγράμματα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας (για τα οποία η επιδότηση είναι 26 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης), Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ευπαθών Ομάδων (η επιδότηση είναι 16,600 ευρώ) καθώς και επιχορήγηση επιχειρήσεων για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας (η επιδότηση φτάνει έως 2,500 ευρώ.) Από τα διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ τη χρονική περίοδο 2000-2007 ωφελήθηκαν 12.310 ΑμεΑ από προγράμματα ΝΘΕ και ΝΕΕ.

Με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αξιοποιώντας του πόρους από το Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων καθώς και την κοινοτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών-2007, πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης για τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων μέσα από ημερίδες που στόχο είχαν την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των στελεχών του ΣΕΠΕ καθώς και μέσα από διανομή έντυπου υλικού στο ευρύτερο κοινό.
Για την 4η προγραμματική περίοδο 2007-2013, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και στη βάση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσεων στήριξης της γυναικείας απασχολησιμότητας υπό το πρίσμα της εξατομικευμένης ενίσχυσης.

Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στη φύλαξη νηπίων, βρεφών και παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών, καθώς και στη φύλαξη παιδιών από 6 έως 12 ετών (και έως 25 ετών στην περίπτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες), με τρόπο που θα αποδεσμεύει τις γυναίκες, ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους, να εξελιχθούν επαγγελματικά ή και γενικότερα να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους ικανότητα στην αγορά εργασίας.

Μέσω του ιδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος προγραμματίζεται η δημιουργία βιώσιμου συστήματος για το «Βοήθεια στο Σπίτι». Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει την εκπόνηση και θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης παροχής στοχευμένων (εξατομικευμένων) υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και ενήλικα άτομα χρήζοντα βοήθειας λόγω αναπηριών.

Τονίζοντας την άμεση ανάγκη για αξιόπιστα στοιχεία προχωράμε άμεσα στη συλλογή τους σε συνεργασία με την ΕΣΥΕ.
Συμβάλουμε στην κοινωνικοποίηση των ΑΜΕΑ προσφέροντας κάθε έτος σε αυτούς αλλά όσο και στα προστατευόμενα μέλη τ ης Εργατικής Εστίας δελτία κοινωνικού τουρισμού ή εισιτήρια πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και άλλες παροχές της Εργατικής Εστίας.
Κατά το Γ’ Κ.Π.Σ. αριθμός των ΚΔΑΠ – ΜΕΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία) των οποίων η λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΑΕΚ) του ΥΠΑΚΠ ανέρχεται σε 6, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των ΠΕΠ ανέρχεται σε 41. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε αυτά είναι 364 άτομα και των ωφελουμένων 1021.»

Η Υφυπουργός εξήρε τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης των ΑμεΑ:
-«Η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί κυβερνητική μας προτεραιότητα και προχωρούμε στη δημιουργία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου. Μετά την ολοκλήρωση του α’ κύκλου της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal δημιουργήθηκαν 45 νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρίχθηκαν 65 υφιστάμενες ανά την επικράτεια. Συνολικά οι κοινωνικές επιχειρήσεις που ωφελήθηκαν ανέρχονται σε 110 και σε αυτές δημιουργήθηκαν 350 νέες θέσεις εργασίας για άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.»

Κλείνοντας η Υφυπουργός κα Καλαντζάκου τόνισε:
-«Δημιουργούμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, με συγκροτημένες και μετρήσιμες πολιτικές για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια και στην ίδια των κοινωνική ζωή.»

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 8/2/2008

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά για προσλήψεις ΑμεΑ

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, των οποίων η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της …

Ειδικό τέλος υπέρ ΑμεΑ στις αερομεταφορές

Στην επιβολή ενός νέου τέλους στις αερομεταφορές υπέρ των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρόκειται να προχωρήσει το υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να …

Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ

Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ Στην Ελλάδα, ακόμη και τα προβλήματα των ΑμεΑ αποτελούν ευκαιρία επαγγελματικής ενασχόλησης για εύκολο κέρδος. Αρκεί να μη χρειαστεί να τους «αντιμετωπίσουμε» …

Δικαίωμα στο θάνατο;

Η Süddeutsche Zeitung σημειώνει για την ευθανασία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει αβάσταχτος πόνος και ότι ο γιατρός θα πρέπει να μην τιμωρείται όταν βοηθάει σε …

Σουμάχερ: Θα τα καταφέρει;

Η βίλα του στη Γενεύη έχει μετατραπεί σε κλινική - Η σύζυγός του, Κορίνα, δεν χάνει στιγμή την ελπίδα της, όμως, πολλοί προειδοποιούν ότι το αστέρι της Φόρμουλα 1 δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος …