«ΑΝΑΠΛΑΣΗ» – Γιορτάζουμε 10 χρόνια ζωής!

Πρωτοπορούμε και καινοτομούμε! Διαβάστε το πλήρες κείμενο με γραφικά και πίνακες.
Ιδρύουμε μια διεθνώς πρότυπη, ενιαία και πλήρη Δομή Αποκατάστασης, συνολικής δυναμικότητας 330 ασθενών ημερησίως, εθνικής εμβέλειας, στην καρδιά της Αττικής, στη Νέα Ιωνία, η οποία θα λειτουργήσει εντός του 2007.
Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ», το μοναδικό διαπιστευμένο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στη χώρα μας, ξεκίνησε τη λειτουργία της στο Χαλάνδρι, τον Μάρτιο του 1996.

Αποτελεί καρπό στοχασμού, μελέτης, οργάνωσης και προετοιμασίας που χρονολογούνται ήδη από το 1992, όταν δηλαδή η Ελλάδα αναγκαζόταν να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υιοθετώντας κοινό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2072/1992, ΠΔ 392/1993) για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προστασίας, μέσα από οργανωμένες, αυτοτελείς Μονάδες Αποθεραπείας και Αποκατάστασης .

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ εμφανίστηκε σε μια ιδιόμορφη – “εχθρική προς την αναπηρία» – κοινωνία, με απουσία σχεδιασμού στόχων, υπηρεσιών, δομών και υποδομών, δίνοντας «νέα πνοή ζωής» στους ασθενείς με μόνιμη ή παροδική ανικανότητα και ταυτίζοντας το όνομά της με την, άγνωστη μέχρι τότε στη χώρα μας, έννοια «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ είναι ο πρώτος φορέας Υγείας στην Ελλάδα και το πρώτο Κέντρο παροχής υπηρεσιών Υγείας και Αποκατάστασης στην Ευρώπη, στο οποίο έχει απονεμηθεί Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001 για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας της Γερμανίας (DQS) και από το Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας IQNet.
Μέσα στα 10 χρόνια της λειτουργίας της, η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ» έχει επιτύχει:
– Να συγκροτήσει τη Δομή της Αποκατάστασης, να καταγράψει τη Διαδικασία της (είδος και στόχοι Υπηρεσιών, Ομάδα Αποκατάστασης και λειτουργία της), να αποδείξει και να αναδείξει την Αποτελεσματικότητά της.
Έτσι, όρισε ως Υπηρεσίες Αποκαστάστασης το σύνολο των διαγνωστικών προσεγγίσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων, προς τον πάσχοντα και την οικογένειά του, που πραγματοποιούνται, με άρτια συνοχή, τακτική επικοινωνία, συντονισμό και μεθοδικότητα από την Ομάδα Αποκατάστασης (Φυσίατροι, Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Νευροψυχολόγοι, Ψυχοπαθολόγοι – Κλινικοί Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κατάρτισης), με στόχο την διασφάλιση ποιότητας ζωής για τον ασθενή και την οικογένειά του, την εξασφάλιση αυτόνομης διαβίωσης για τον ασθενή και, τέλος, την προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη του πάσχοντος.

Το αποτέλεσμα που εξασφαλίζει η ενιαία και ολιστική προσέγγιση της Ομάδας Αποκατάστασης μέσα από την κλινική εκτίμηση και λειτουργική αξιολόγηση του πάσχοντος, τον προσδιορισμό των στόχων, την θεραπευτική παρέμβαση της Ομάδας, την αποτίμηση της θεραπευτικής πορείας και την επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας είναι άμεσο και πολλαπλασίως υψηλότερο ποιοτικά, από το αποτέλεσμα που προκύπτει από το απλό άθροισμα μεμονωμένων και αποσπασματικών θεραπευτικών παρεμβάσεων (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.λ.π.).

Η Ομάδα Αποκατάστασης στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ λειτουργεί με βάση το τρίπτυχο «ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ» στις Υπηρεσίες Υγείας και Αποκαστάστασης και παράγει θεαματικά κλινικά αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώνει σε Παγκόσμια, Περιφερειακά (Μεσογειακά, Βαλκανικά και Ευρωπαϊκά) και Ελληνικά Συνέδρια και Επιστημονικά Περιοδικά.

– Να προσδιορίσει τους δείκτες στους οποίους στηρίζεται για να επεξεργάζεται στατιστικά σημαντικά στοιχεία, που προκύπτουν από την «Έρευνα για την Ικανοποίηση των Ασθενών».
Έτσι, όρισε ως
α)Υγεία, την κατάσταση πλήρους φυσικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας, σε αρμονική ισορροπία – ατομικά και συλλογικά – με το Περιβάλλον.
β)Ποιότητα παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας και Αποκατάστασης, το σύνολο των χαρακτηριστικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και ικανοποιούν στο έπακρο τις προσδοκίες του πλήρως και αντικειμενικά ενημερωμένου Ασθενούς – Πολίτη με κατοχυρωμένα νομικά, συνταγματικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα
γ) Ποιότητα Ζωής, την υποκειμενική αίσθηση πληρότητας και ασφάλειας, την ικανοποίηση και την απόλαυση που δημιουργεί στον ΄Ανθρωπο η συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
Η Αποκατάσταση, πέραν από την κλινική της διάσταση, ενέχει μία εξίσου σημαντική κοινωνική διάσταση, στο μέτρο που η εργασιακή-επαγγελματική αποκατάσταση των πασχόντων διασφαλίζει τη συμμετοχή τους στις συλλογικές διαδικασίες παραγωγής των υλικών συνθηκών διαβίωσης, αναπαραγωγής και πολιτισμού.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, μετρά και αξιολογεί τα αποτελέσματα της ενιαίας και απολύτως εξατομικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης και των συνθηκών που επιτυγχάνουν την μέγιστη λειτουργικότητα και αυτονομία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πάσχοντος και της οικογενείας του.

– Να δημιουργήσει, μέσα από την επίσημη συνεργασία της με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», ένα πρότυπο, πλήρως καθετοποιημένο σύστημα υπηρεσιών Υγείας και Αποκατάστασης, παρέχοντας τις υπηρεσίες αυτές από την πρώιμη ενδονοσοκομειακή φάση, μέχρι την ύστερη φάση της αξιολόγησης της εργασιακής ικανότητας, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επαγγελματικής κατάρτισης του πάσχοντος.

– Να εφαρμόσει μια πολιτική προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών, προσιτών σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, δίνοντας για επτά ολόκληρα χρόνια, μόνη της, το δικό της αγώνα, ώστε να υλοποιηθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για το ειδικό νοσήλιο, που επιτρέπει την κάλυψη των υπηρεσιών αποκατάστασης από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

– Να συνδράμει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής 3.000 και πλέον ασθενών ετησίως με μόνιμη ή παροδική κινητική ανικανότητα και/ή ψυχονοητική διαταραχή, ταράζοντας τα «λιμνάζοντα ύδατα» της Ελληνικής Αποκατάστασης και θέτοντας φραγμό στην αναγκαστική και κατευθυνόμενη μετανάστευση των ασθενών στο εξωτερικό για παροχή υπηρεσιών Αποκατάστασης.

Αναπτύσσοντας και προάγοντας το Ιατρο-κοινωνικό Πρότυπο στην Υγεία και Αποκατάσταση, η ΑΝΑΠΛΑΣΗ εισήγαγε μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα καινοτομία, το θεσμό της Ημερήσιας Νοσηλείας: Ο ασθενής μετά το πέρας της θεραπευτικής συνεδρίας επιστρέφει στο σπίτι του ή την εργασία του, εφαρμόζοντας ό,τι διδάσκεται στο Κέντρο παραμένοντας έτσι, εσαεί κοινωνικοποιημένος.

Αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μοναδικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, η ΑΝΑΠΛΑΣΗ καθόρισε υψηλές απαιτήσεις και χρησιμοποιεί αυστηρά κριτήρια επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού της, αξιολογώντας το τακτικά, εκπαιδεύοντάς το συνεχώς, ενθαρρύνοντας τις πρωτοβουλίες του και παρέχοντάς του κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητάς του.
Έτσι το Ιατρικό, θεραπευτικό και Διοικητικό προσωπικό της, συμμετέχει ενεργά και συνειδητά στις κοινωνικές και επιστημονικές παρεμβάσεις της και ενστερνίζεται το Όραμά της.

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ, έχει διακηρύξει ότι, όλα τα αποκαλούμενα «άτομα με αναπηρίες» μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην εργασία, την οικογενειακή και κοινωνική ζωή, με πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
Σημαντική πτυχή της αποκατάστασης είναι και η ενασχόληση των πασχόντων με τον αθλητισμό. Γι αυτό το λόγο, η ΑΝΑΠΛΑΣΗ, μέγας χορηγός, από το 2003, του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, σε συνεργασία με τους δύο φορείς, ενημερώνει την κοινή γνώμη και παρέχει πλήρη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη στα μέλη των Εθνικών μας Ομάδων.

Δουκίσσης Πλακεντίας 20 152 34 Χαλάνδρι
Τηλ. 68.00.391 – 4 Φαξ 68.00.395 www.anaplasi-rehab.gr, e-mail: anapla@otenet.gr

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τη λύση θα δώσουν μόνο οι άμεσα θιγόμενοι

Θα πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να καταλάβουμε πως όλα αυτά που δεν έγιναν από το κράτος τα 30 χρόνια που κράτησε η «μεταρρύθμιση» της κοινωνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να …

Από το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ στο @utonomia

Κάποια εποχή ο όρος «αναπηρία» έλεγε πολλά. Σήμερα ως όρος έχει αχρηστευτεί από την κατάχρηση που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες από όλους: πολίτες, πολιτικούς, συνδικαλιστές, …

1η Θαλασσινή Συνάντηση Παιδιών με Αναπηρία

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ελληνικού «Ιππόκαμπος» στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Δράσης του και στον Κοινωνικό Τομέα, προγραμμάτισε την πραγματοποίηση εκδήλωσης για παιδιά με αναπηρία την …

Editorial 077: Να κάνουμε το συνεταιρίζεσθαι μόδα

Κάποτε το συνεταιρίζεσθαι ήταν επαναστατική ενέργεια και πρακτική. Ύστερα έγινε γραφειοκρατία και εργαλείο για την «αρπαχτή». Σήμερα το συνεταιρίζεσθαι είναι ξενέρωτο και έχει αντικατασταθεί από τον …

TEDxAthens 2010: η ελίτ των ιδεών στην Αθήνα

Ήταν το σημαντικότερο event του 2010 για τον κόσμο της διανόησης και της τεχνολογίας, σε ελληνικό έδαφος. Όποιος δεν κατάφερε να βρεθεί στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», στο νέο πολυδύναμο χώρο του «Ελληνικού Κόσμου» …

Ύστερα από την Autonomia EXPO 2010 τί;

Η 4η κατά σειρά Autonomia EXPO ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Ύστερα από τέσσερα χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως «κάθε χρόνο …

Ημερίδα 17 Μαΐου 2010: «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και Συμμετοχή για μια αποτελεσματική στρατηγική ενσωμάτωσης»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α - http://www.epeksa.gr/) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και …

Το τηλεοπτικό σποτ της Autonomia EXPO 2010

Αυτό είναι το τηλεοπτικό σποτ που έπαιξε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, στις ειδήσεις και στις εκπομπές που έχουν μεγάλη τηλεθέαση για 15 ολόκληρες ημέρες, από τις 17 Μαΐου μέχρι και τη λήξη της …