Αποδεκτές οι τροπολογίες για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ στο σύνολό τους έγιναν οι τροπολογίες της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κας Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου, πάνω στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη (Progress).

Το πρόγραμμα, οι χρηματοδοτικοί πόροι του οποίου θα ανέλθουν συνολικά σε 628,8 εκατ. ευρώ, καλύπτει την περίοδο από το 2007 – 2013 και περιλαμβάνει πέντε τομείς δραστηριοτήτων:

– Απασχόληση: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.

– Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση: Εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

– Οροι εργασίας: Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και πρόληψη στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

– Καταπολέμηση των διακρίσεων: Ενίσχυση της νομικής προστασίας και δικτύωση των εξειδικευμένων φορέων για θέματα, για πολιτικές ενσωμάτωσης και κατάργησης των διακρίσεων.

– Ισότητα των φύλων: Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της Ε.Ε., με ενίσχυση της νομοθεσίας και ευαισθητοποίηση των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

Οι τροπολογίες της κας Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου αφορούσαν στα ακόλουθα σημεία:

α) μέτρα συμβιβασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας,

β) ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη-μέλη και της προόδου που έχει επιτευχθεί για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων,

γ) δυνατότητα συμμετοχής των ευρωπαϊκών δικτύων και οργανώσεων στην εκπόνηση των κοινοτικών πολιτικών, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τις ανησυχίες των πολιτών στα κοινοτικά όργανα και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν στη βελτίωση των νομοθεσιών,

δ) δράσεις για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, οι γυναίκες και τα παιδιά,

ε) εγγυήσεις που πρέπει να διαθέτει η συμβουλευτική Επιτροπή για την κάλυψη όλων των δράσεων του προγράμματος, όπως η κατάλληλη εμπειρία και αμεροληψία των εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιεί για κάθε τομέα.

Αναφερόμενη στην ψήφιση των τροπολογιών, η κα Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου δήλωσε: «Η πρόκληση της αλματώδους μεταβολής των διεθνών συνθηκών ανταγωνισμού απαιτεί δυναμική αντιμετώπιση εκ μέρους των κρατών-μελών με μέτρα στον κοινωνικό και τον εργασιακό τομέα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας (Μάρτιος 2000) καθόρισε ως στρατηγικό στόχο της Ε.Ε. για το 2010 την ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης, που θα οδηγήσει σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Στην ατζέντα της κοινωνικής πολιτικής συνυπάρχουν νομοθετικά μέτρα, η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος και χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σύμπραξη των μέσων αυτών θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στην οικονομική αναδιάρθρωση. Οι τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής θα καλυφθούν από το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη (Progress)».

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τετάρτη, 4 Μαϊου 2005 07:00

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …