Αποτελέσματα Ν. 2643/98

Ξεκίνησε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων για τις θέσεις εργασίας σύμφωνα με το νόμο Ν. 2643/98. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ της περιοχής τους. Στο website του ΟΑΕΔ ή του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορείτε να βρείτε τους πίνακες μοριοδότησης για τις διευθύνσεις Αττικής και Νήσων, Πελοποννήσου και Μακεδονίας. Όπως αναφέρεται και στις παρακάτω ανακοινώσεις οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία 10 ημερών, από τη τελευταία δημοσίευση στον τύπο, να υποβάλλουν αιτήση θεραπείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με το αρ. 11§ 5 του Ν. 3227/9-2-04 ¨Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις, προέβη στην ανάρτηση (αρ. πρακτικού ανάρτησης 11826/13-6-06) του πρώτου πίνακα μοριοδότησης των προστατευομένων του Ν. 2643/98.
Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως θεραπείας ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων, Πειραιώς 52, ΤΚ 104 36 Τμήμα Απασχόλησης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5288437 210-5288439)

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων
Μαρία Λάβδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΟΑΕΔ
Ανακοινώνει σύμφωνα με το αριθμ. 11 παρ. του Ν. 3227/9-2-04 (ΦΕΚ 51Α) “Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις” τον πρώτο πίνακα μοριοδότησης των προστατευομένων του Ν. 2643/98.
Κατά του πίνακα μοριοδότησης και εντός 10 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αίτησης θεραπείας ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Πελ/νήσου Αθηνών 89 ΡΙΟ ΤΚ 26500 Τηλ. 2610966701
Fax 2610966724)

Η περιφερειακός Διευθυντής
Σταυρούλα Μπουγέα – Νικολάου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Περ/κή Δ/ντρια Μακεδονίας του Ο.Α.Ε.Δ. γνωστοποιεί στους προστατευόμενους του Ν.2643/98, που συμμετείχαν στην αριθμ. 16799/27-12-2004 προκήρυξή της, ότι με βάση τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλλαν, συντάχθηκαν οι κατωτέρω πίνακες:
Α) Πρώτος πίνακας μοριοδοτουμένων παλαιών θέσεων και μοριοδοτουμένων
ανα κατηγορία και πτυχίο νέων θέσεων.
Β) Πρώτος πίνακας τοποθετημένων και αναπληρωματικών ανα προκηρυχθείσα
θέση (παλαιών και νέων θέσεων)
Γ) Πίνακας Άκυρων αιτήσεων.
Τονίζεται, ιδιαίτερα, ότι η μοριοδότηση έγινε αποκλειστικά και μόνο βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων.
Όσοι δεν περιλαμβάνονται στους πρώτους πίνακες μοριοδότησης δύνανται να αναζητήσουν το όνομά τους στον πίνακα Άκυρων Αιτήσεων, όπου αναγράφεται και η η αιτία της μη μοριοδότησής τους.
Επίσης κατά των πινάκων πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης στον τύπο, ήτοι από 30/06/2006 έως και 10/07/2006, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερόμενους, ενώπιον της Περ/κης Δ/νσης Μακεδονίας του ΟΑΕΔ, οδού Δωδεκανήσου 10Α Θεσ/νίκη ΤΘ 19466-54012.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …