Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για την κρίση ως μη ανάπηρων των προσώπων που επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά στον ΟΑΕΕ

Σε συνέχεια των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών και ύστερα από υποβληθέντα ερωτήματα στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την αρμοδιότητα ή μη των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) να κρίνουν ως μη ανάπηρα τα πρόσωπα που αιτούνται συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για την κρίση ως μη ανάπηρων των προσώπων που επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά στον ΟΑΕΕ
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 35/4.7.2012
ΑΘΗΝΑ, 4/7/2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ7/10/50845

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙN. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΗΛ. : 210 – 5285569

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 35

Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γ.Γ.Κ.Α., Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης, Τμήμα Α΄) με το αρ. πρωτ. Φ80000/2522/167/12-3-12 έγγραφό του, διευκρινίζει τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011, συστήθηκε από 1/1/11 το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, υπαγόμενο απευθείας στην Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Δ/νσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με τις προαναφερόμενες διατάξεις καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του ΚΕΠΑ, οι οποίες συνίστανται στον χαρακτηρισμό ατόμων ως ΑμεΑ, στον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας, καθώς και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.

Παρόλα αυτά, η κρίση που απαιτείται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3996/2011 περί προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, δεν αφορά πιστοποίηση αναπηρίας που άπτεται των αρμοδιοτήτων του ΚΕΠΑ αλλά διαπίστωση της ικανότητας ή μη του προσώπου που αιτείται να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του.

Με το αρ. πρωτ. ΔΙ.ΟΡΓ/Φ9/16/49094/28-06-12 έγγραφο το τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητος Υπηρεσιών της Δ/νσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης μας διαβίβασε το αρ. πρωτ. 29834/26-06-12 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Οργανισμό προαιρετικά θα εξετάζονται εφεξής από τις υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για την κρίση ικανότητάς τους (δηλ. μη αναπηρίας).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ικανότητα (και συνεπώς ύπαρξη αναπηρίας), ο ενδιαφερόμενος θα παραπέμπεται στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ, προκειμένου να προσδιοριστεί η αναπηρία του και να καταστεί δικαιούχος ή μη σύνταξης ή άλλως δύναται να προσφεύγει ο ίδιος σε αυτές με αίτησή του, ώστε να ενταχθεί στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ταχυδρομικές Δ/νσεις και τα τηλέφωνα των κατά τόπους νομαρχιακών και τοπικών μονάδων υγείας του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις οποίες λειτουργούν Υγειονομικές Επιτροπές προκειμένου να παραπέμπονται οι ασφαλισμένοι ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους, σας έχουν κοινοποιηθεί με το αρ. πρωτ. ΔΙ.ΟΡΓ/Φ9/5/19816/12-03-12 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης το οποίο αφορούσε τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ για το εργατικό ατύχημα.

Αιτήματα ασφαλισμένων τα οποία έχουν παραπεμφθεί και εκκρεμούν για εξέταση στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ, με ευθύνη του Περ/κού Τμήματος να αναζητηθούν από τους ασφαλισμένους τα παραπεμπτικά και να χορηγηθούν νεότερα με τα οποία θα παραπέμπονται στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

Όσες αιτήσεις δεν έχουν επεξεργαστεί θα παραπεμφθούν στις προαναφερόμενες Υγειονομικές Επιτροπές.

Κάθε άλλη εγκύκλιος που ορίζει διαφορετικά από την παρούσα για το συγκεκριμένα θέμα ανακαλείται.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το έντυπο παραπομπής για τις Υγειονομικές Επιτροπές.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …