Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα βοήθειας κατ’ οίκον

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας (συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια) σε άτομα στον προσωπικό τους χώρο, τα οποία χρειάζονται βοήθεια στην καθημερινότητά τους εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση τους. Το “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άπορους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, άτομα με αναπηρία και μοναχικά ή εγκαταλειμμένα άτομα.
Διαβάστε περισσότερα …

Ευρωπαϊκή Βουλή: Πρόγραμμα αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρίες

Η Ευρωπαϊκή Βουλή προσφέρει επιχορηγούμενα προγράμματα κατάρτισης σε ανθρώπους με αναπηρία. Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου.
Διαβάστε περισσότερα …

Δελτίο Τύπου – Πρόγραμμα ACCESSIBLE: Διαδικτυακή έρευνα για προσπελάσιμες λογισμικές εφαρμογές

Ακολουθεί πρόσκληση σε διαδικτυακή έρευνα που αφορά σε προγραμματιστές, αξιολογητές προσβασιμότητας, ηλικιωμένους & άτομα με αναπηρίες, δημόσιους φορείς, και φορείς παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια on-line.

Το έργο ACCESSIBLE είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 7ου πλαισίου (FP7) με διάρκεια 36 μηνών και με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2008. Κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας (accessibility) των προϊόντων ανάπτυξης λογισμικού, με την εισαγωγή μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας σε κάθε τομέα της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις καλύτερες στρατηγικές, μεθοδολογίες, πρότυπα προσβασιμότητας κ.λπ.
Διαβάστε περισσότερα …

Πρόσκληση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ (Daphne)

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ (Daphne) «Κάνοντας τη Ζωή μια Ασφαλή Περιπέτεια: Πρόληψη της βίας σε οικογένειες παιδιών με αναπηρία» συμμετέχει στην έκθεση ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ EXPO, στις 15,16 και 17 Μαΐου 2009, από τις 10πμ έως τις 9μμ.
Διαβάστε περισσότερα …

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες

Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση δημοσιεύτηκε στη «Ναυτεμπορική», την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, και αφορά ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus με τίτλο «Nέοι επιχειρηματίες», που προσφέρει ευκαιρίες απόκτησης γνώσεων και εμπειριών σε νέους επιχειρηματίες.
Διαβάστε περισσότερα …

Κάνοντας τη Ζωή μια Ασφαλή Περιπέτεια – Ενισχύοντας τις οικογένειες παιδιών με αναπηρία για την πρόληψη της κακοποίησης

Μια διεθνής σύμπραξη μη κυβερνητικών, μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων αναπήρων εργάζεται στο θέμα της πρόληψης της βίας εναντίον των παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον από το 2002.
Διαβάστε περισσότερα …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.

Από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ανακοινώνονται τα εξής:

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) τα οποία αδειοδοτήθηκαν και λειτούργησαν με χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ συνεχίζουν την λειτουργία τους.
Διαβάστε περισσότερα …

Εξασφαλίστηκαν οι πόροι για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»;

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στις 26-8-2008 ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου ανακοίνωσαν ότι εξασφαλίσθηκαν οι πόροι για τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Φύλαξη Παιδιών ΑμεΑ Ανέργων Μητέρων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, μέχρι το τέλος του 2010.
Διαβάστε περισσότερα …

Accesschool: Προσβάσιμο Σχολείο για Όλους

Το Accesschool είναι ένα διετές έργο που εγκρίθηκε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Programme for Lifelong Education and Training, Innovation Transfer, 2007 – 2009», ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βασικός στόχος του Accesschool είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που θα περιέχει πληροφορίες προσβασιμότητας για 100 Ευρωπαϊκά σχολεία.
Διαβάστε περισσότερα …

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Από το σχολείο στην πράξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από αίτηση και τεκμηριωμένες προτάσεις, στόχων και μεθοδολογίας, ανέθεσε το πρόγραμμα «Σχεδιασμός για όλους» σε κοινοπραξία, επτά (7) ερευνητικών ομάδων και τριών (3) πανεπιστήμιων.
Διαβάστε περισσότερα …

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Παιδιά με Αναπηρία και Βία: πρωταρχική πρόληψη με στόχο τις οικογένειες»

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο, «Παιδιά με Αναπηρία και Βία: πρωταρχική πρόληψη με στόχο τις οικογένειες» το οποίο χρηματοδοτείται από το DAPHNE II project 2004-2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Διαβάστε περισσότερα …

Πιλοτικό πρόγραμμα περιόδων πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προάγει την ισότητα ευκαιριών και ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων για όλα τα προγράμματα πρακτικής άσκησής του από γυναίκες και άνδρες ανεξαρτήτως πολιτιστικού και εθνοτικού υποβάθρου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει σε εφαρμογή, ως μέτρο θετικής δράσης, ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρία.
Διαβάστε περισσότερα …

eAccess: Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για Όλους

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των έργων Ηλεκτρονικής Κατάρτισης ως προς την ευρύτερη αποδοχή και αξιοποίησή τους, είναι το γεγονός ότι η σχεδίαση και ανάπτυξη των περισσότερων εφαρμογών και εργαλείων είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη των ειδικότερων «τοπικών» αναγκών των συμμετεχόντων σε αυτά, με περιορισμένη δυνατότητα εύκολης και οικονομικής προσαρμογής τους στις ανάγκες άλλων οργανισμών παροχής υπηρεσιών Η-Κατάρτισης.
Διαβάστε περισσότερα …

Εκλογές και αναπηρία

Οι εκλογές έρχονται και η αναπηρία εξατμίζεται εμπρός το βάρος των εκλογών, που τις θέλει υπερβολικά σοβαροφανείς και «πολιτικές» με μια ερμηνεία της έννοιας της πολιτικής άγνωστη για τον ελληνικό λαό αλλά και για τη μειονότητα των ανθρώπων που ζει κάτω από συνθήκες αναπηρίας.
Διαβάστε περισσότερα …

Παλιά τρικ και νέες επιδοτήσεις για κοινοτικούς πόρους

Τριπλό σχέδιο κάλυψης της τεράστιας «τρύπας» στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση: προχωρά στην περικοπή 500 εκατ. ευρώ από έργα που έχουν κολλήσει (αν το επιτρέψει η Κομισιόν), εντάσσει παλαιά έτοιμα έργα στο ΚΠΣ, αλλά και προωθεί σειρά δράσεων που μοιράζουν σχεδόν σε κάθε ιδιώτη κοινοτικό χρήμα.
Διαβάστε περισσότερα …