Αναπηρία και διαδίκτυο

Το διαδίκτυο θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας, που μπορεί με δραματικό τρόπο να μεταβάλει τόσο την αυτοεικόνα των αναπήρων, όσο και τις στάσεις του γενικού πληθυσμού απέναντί τους (Bower & Tuffin, 2003). Το διαδραστικό και πολυμεσικό περιβάλλον επιτρέπει την άρση των φυσικών περιορισμών και τη δημιουργία εικονικών ταυτοτήτων απαλλαγμένων από τις καθηλώσεις της αναπηρίας. Παράλληλα το διαδίκτυο προσφέρει πρόσβαση στην πληροφορία, βήμα για την έκφραση κάθε άποψης και αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για τη μετάδοση της κουλτούρας των αναπήρων και τη διάδοσή της στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα δε στη νέα γενιά. Η ελαστικότητα του ίντερνετ εγκυμονεί βέβαια και κινδύνους, ειδικά εφόσον επιτρέπει στους αναπήρους να ταυτίζονται με την εικονική τους προσωπικότητα, να αρνούνται ή να εξιδανικεύουν το πρόβλημα και να εξαπατούν άλλους χρήστες αποκρύπτοντας την αναπηρία.
Διαβάστε περισσότερα …

«Μεταφράζοντας» την αυτοαπασχόληση

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ έχει αναφερθεί πολλές φορές στην αναγκαιότητα ανάδειξης παραδειγμάτων επιτυχημένων ελεύθερων επαγγελματιών που «επιχειρούν» κάτω από συνθήκες αναπηρίας. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς ζουν κάτω από συνθήκες σοβαρών αναπηριών.
Είναι γνωστό πως η Ελλάδα είναι δύσκολη όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν αναπηρία και ειδικά όταν αυτοί επιλέγουν την αυτοαπασχόληση.
Διαβάστε περισσότερα …

Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Ατομα με Αναπηρίες (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008)

Αριθμ. οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008)

Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Ατομα με Αναπηρίες.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εχοντας υπόψη:
Διαβάστε περισσότερα …

Ολική ανασυγκρότηση στο ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

Ύστερα από δύο χρόνια πολλών σφαλμάτων στο ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ τα λάθη των «μικρομεγαλισμών» έπρεπε να διορθωθούν προκειμένου να αποκατασταθεί και να μεγεθυνθεί ο υποστηρικτικός χαρακτήρας όλων όσων συγκροτούν το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ.

Έτσι, προχωρήσαμε σε κάποιες σχεδόν μεγάλες αλλαγές: Διαβάστε περισσότερα …

ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΤΟΜΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από Στρατηγικές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Πρακτικές Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Υγείας

1. Εισαγωγή

Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ευρεία τους διάχυση σε όλη την οικονομία και η ενσωμάτωσή τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής χτίζουν μία παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Μέλημα της πολιτείας είναι η νέα αυτή κοινωνία που διαμορφώνεται να είναι μια κοινωνία για όλους, μια κοινωνία με ποιότητα ζωής (Σχέδιο κυβερνητικής πρότασης 2002, σελ. 9-10).
Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000, οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έθεσαν έναν νέο στόχο: να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη οικονομία στον κόσμο η οποία να βασίζεται στη γνώση, έως το 2010. Τον Νοέμβριο του ’99 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής Ευρώπης (eEurope) ώστε να διαχειριστεί αυτή την μετάβαση, εντός της Ένωσης αλλά και στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (European Commission, 2003a, σελ. 3-4).
Διαβάστε περισσότερα …

Οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα δημοτικά ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα στις ΗΠΑ

Οι εταιρείες αναζητούν τώρα νέο επιχειρηματικό πρότυπο.

Τα φιλόδοξα σχέδια που παρουσίαζαν πέρσι τέτοια εποχή πολλές πόλεις των ΗΠΑ, για ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα Ίντερνετ, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Το ουτοπικό όραμα του γρήγορου Ίντερνετ για όλους ήλθε αντιμέτωπο με τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα, ενώ οι εταιρίες που πρότειναν τη δημιουργία τέτοιων δικτύων ερίζουν σήμερα για τις πιθανότητες κερδοφορίας των δικτύων αυτών.
Διαβάστε περισσότερα …

Αυξανόμενη ανάγκη για ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς όλους

Η ισότιμη πρόσβαση, η ηλεκτρονική ενσωμάτωση και η κοινωνικοοικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), καθώς και των ατόμων τρίτης ηλικίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι -ακόμη- ζητούμενα στη χώρα μας και η πρόσφατη σχετική έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξή τους.
Διαβάστε περισσότερα …

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε 3.759 μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Την άμεση έναρξη της προμήθειας ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για 3.759 μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, συνολικού προϋπολογισμού 12.310.000 ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
Διαβάστε περισσότερα …

Ιστοσελίδα της ΕΕ για την Υγεία

Διαδικτυακή πύλη για την υγεία στην ελληνική γλώσσα εγκαινίασε το μεσημέρι στην Αθήνα ο επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και τη διατροφική ασφάλεια κ. Μάρκος Κυπριανού παρουσία του υπουργού Υγείας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου.Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι “http://health.europa.eu”.
Διαβάστε περισσότερα …

Cosmote: Νέες προτάσεις για άτομα με αναπηρία

Φωνητικό E-mail και Video Κλήση με μειωμένη χρέωση, προσφέρει η Cosmote ειδικά για τα άτομα με αισθητηριακούς περιορισμούς, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τα άτομα με αναπηρία.
Διαβάστε περισσότερα …

eAccess: Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για Όλους

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των έργων Ηλεκτρονικής Κατάρτισης ως προς την ευρύτερη αποδοχή και αξιοποίησή τους, είναι το γεγονός ότι η σχεδίαση και ανάπτυξη των περισσότερων εφαρμογών και εργαλείων είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη των ειδικότερων «τοπικών» αναγκών των συμμετεχόντων σε αυτά, με περιορισμένη δυνατότητα εύκολης και οικονομικής προσαρμογής τους στις ανάγκες άλλων οργανισμών παροχής υπηρεσιών Η-Κατάρτισης.
Διαβάστε περισσότερα …

Oι ακρίτες έχουν… παρέα το Iντερνετ

Eνα πολύτιμο εργαλείο για να διευρύνουν την επαφή τους με τον έξω κόσμο και να παρακολουθήσουν τις σύγχρονες εξελίξεις βρίσκουν οι κάτοικοι των μικρών και απομακρυσμένων κοινωνιών στο Διαδίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα …

Πιστοποιητικό στην πληροφορική για 7.000 γυναίκες και 500 άτομα με αναπηρίες

Πιστοποιητικό στις βασικές δεξιότητες της πληροφορικής που γίνεται δεκτό στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν και μάλιστα με αμοιβή 7.000 γυναίκες και 500 άτομα με αναπηρίες ή και άτομα που ανήκουν σε άλλες ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Το πιστοποιητικό μπορεί να αποκτηθεί με συμμετοχή σε κάποιο από τα 375 επιδοτούμενα σεμινάρια τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών το καθένα, που θα υλοποιηθούν προσεχώς σε όλη τη χώρα από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), και την επιτυχή απόδοση στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα ακολουθήσουν. Όσοι δηλαδή ολοκληρώσουν με επιτυχία το σεμινάριο και τις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν πιστοποιητικό ECDL, Cambridge κ.λπ. στις βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Πρόκειται για το πιστοποιητικό που ζητείται στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κρατική ενίσχυση για το γρήγορο Ιντερνετ

Την ελληνική κρατική ενίσχυση ύψους 210 εκατ. ευρώ που αποβλέπει στην προώθηση της διάδοσης των ευρυζωνικών επικοινωνιών (όπως το γρήγορο Ιντερνετ) στην Ελλάδα, ενέκρινε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΞΥΠΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το διαδίκτυο είναι παντού. Μπορούμε με αυτό να ψωνίσουμε, να μάθουμε τις τελευταίες ειδήσεις, – ακόμα και να μιλήσουμε με τους συγγενείς μας στην άλλη άκρη το κόσμου. Όμως το διαδίκτυο, οι ιστοσελίδες και οι υπολογιστές δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμοι για τα άτομα με αναπηρίες, κι έτσι πολλοί δυσκολεύονται να εκμεταλλευτούν τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που προσφέρονται και που διευκολύνουν τις ζωές μας.
Διαβάστε περισσότερα …

SMARTEYES: Μια προσπάθεια που μας αφορά…

Ίσως οι περισσότεροι θα έχετε πληροφορηθεί για το “SmartEyes” και την προσπάθεια που αναπτύσσεται από το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) για την υποβοήθηση των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης στον προσανατολισμό τους σε ένα αστικό περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα …

Nέα έκδοση Ηλεκτρονικού Λογογράφου από Ζήνων

Η Voice-In, μέλος του ομίλου ΖΗΝΩΝ, έχοντας συμβάλει, με την έκδοση 2.0 του Ηλεκτρονικού Λογογράφου, στην εξοικείωση των πελατών της με την προηγμένη τεχνολογία φωνητικής υπαγόρευσης και πληκτρολόγησης, ανακοινώνει τη διάθεση της νέας έκδοσης 3.0 στην ελληνική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα …

Απετ@ξάμην τον υπολογιστή

Αν η υπόλοιπη Ευρώπη διανύει την «Αναγέννηση» των νέων τεχνολογιών, στην Ελλάδα, βρισκόμαστε μάλλον στον Μεσαίωνα. Τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας της VPRC για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Ερευνας και Τεχνολογίας, δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Από τα 2.741 άτομα του δείγματος, μόνο τα 749 χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή κι από αυτά μόνο τα 535 το διαδίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα …

Σύστημα Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης συνταξιούχων

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ διαβούλευση θέτει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων το σχέδιο της διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων» του επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη γενική διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων (Γ.Δ.Μ.Σ.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Διαβάστε περισσότερα …