ΟΑΕΔ: πρόγραμμα για 200.000 προσλήψεις με προτεραιότητα σε ΑμεΑ

Στα μέσα Οκτωβρίου ανακοινώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για την έναρξη νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ που θα αφορά στην επιδότηση εργοδοτικών εισφορών έως και 100% για 200.000 θέσεις εργασίας πλήρους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία και ανέργους άνω των 50 ετών.
Διαβάστε περισσότερα …

ΟΑΕΔ: 4ετές πρόγραμμα πρόσληψης 40.000 ανέργων

Επιδιώκοντας την καθαρή αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, ο ΟΑΕΔ συνεχίζει το 4ετές πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων με πλήρη απασχόληση. Η επιχορήγηση διαρκεί 48 μήνες, ενώ οι εταιρείες υποχρεώνονται να διατηρήσουντο προσωπικό άλλους 12 μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.
Διαβάστε περισσότερα …

Δεν είμαστε τυχαίοι

Προς όλους τους εκπαιδευτικούς με αναπηρίες, που έχετε ήδη ξεκινήσει με αγωνία έναν δρόμο δύσβατο κι ανηφορικό, θέλω να στείλω ένα μήνυμα:
Δεν είμαστε τυχαίοι.
Μας επέλεξε ο Θεός για τα δύσκολα. Η Αξιοπρέπεια, η Υπομονή, το Όραμα η Πίστη, η Ελπίδα, και η Αγωνιστικότητα είναι μοναδικές επιλογές, και η ζωή μας είναι μονόδρομος… Ας την δεχτούμε, ας την αγαπήσουμε και ας αγαπηθούμε… Ας αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα στο όραμα και την ελπίδα, αρκεί το δικαίωμα αυτό να μην μας το στερούν.
Διαβάστε περισσότερα …

Η χρήση του marketing για τα κέντρα για την Ανεξάρτητη Διαβίωση

Το κείμενο που ακολουθεί περιέχει σημαντικές και εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του marketing και των τεχνικών του κατά την προώθηση των υπηρεσιών ή/και προϊόντων των μη κερδοσκοπικών Κέντρων για την Ανεξάρτητη Διαβίωση (ΚΑΔ).
Διαβάστε περισσότερα …

N. 3812/09 (ΦΕΚ 234 Α/28-12-2009): Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις

N. 3812/09 (ΦΕΚ 234 Α/28-12-2009) : Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθί­στανται ως ακολούθως:

«1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄, όπως ισχύουν, υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) και τις μεταγενέστε­ρες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄). Στον κατά τα πιο πάνω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης:

α. Η Προεδρία της Δημοκρατίας, ως προς το μόνιμο προσωπικό της.

β. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός της.

Διαβάστε περισσότερα …

Τέλος οι προσλήψεις στους ΟΤΑ

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο, στις 28 Ιουλίου, την αναστολή των προσλήψεων στους δήμους επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισμών. Οι διοριστέοι θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις που ισχύουν για όλο τον δημόσιο τομέα.
Διαβάστε περισσότερα …

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3847/2010 Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3847/2010 Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.
(ΦΕΚ Α’67/11.5.2010)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο Μόνο.
1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου γενικά χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το συνολικό ποσό της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, το ύψος τους δε καθορίζεται ως εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για 11.100 ανέργους

Μέσα στο φθινόπωρο θα υλοποιηθούν δύο προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης για συνολικά 11.100 ανέργους σε όλη τη χώρα, από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Το ένα πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση 7.500 ανέργων στα «πράσινα» επαγγέλματα και το δεύτερο στον τουρισμό για 3.600 ανέργους.
Διαβάστε περισσότερα …

«Πάγωμα» αδειών για τα νέα περίπτερα

Οι αλλαγές που έρχονται με τον «Καλλικράτη» στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν παγώσει και τις νέες 2.500 άδειες περιπτέρων που είχαν εξαγγελθεί από τον Φεβρουάριο του 2008, με δικαιούχους πολυτέκνους και άτομα με αναπηρία, την ώρα που οι αιτήσεις στις Νομαρχίες ξεπερνούν σήμερα τις 40.000.
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 3846/2010: Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια – Τί απαιτείται για να χορηγηθεί εφ' όρου ζωής ή επ' αόριστον το ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ

Στο Άρθρο 16 του Νόμου υπ’ αριθμ. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ αρ.66/11.05.2010) γίνεται αναφορά στον καθορισμό της διάρκειας αναπηρίας των ασφαλισμένων.
Διαβάστε περισσότερα …

ΟΑΕΔ: Ανάρτηση πινάκων πρώτης μοριοδότησης Ν.2643/98

Την Παρασκευή 14/05/2010 αναρτήθηκαν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) οι πρώτοι πίνακες μοριοδότησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και των Υπηρεσιών Φθιώτιδος, Κοζάνης, Αρκαδίας, Ροδόπης, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, βάση δικαιολογητικά υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας της προκήρυξης του Δημοσίου τομέα, έτους 2008, του Ν.2643/98.
Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στις έδρες των επιτροπών, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Διαβάστε περισσότερα …

Η εργασία μεταναστών ως προσωπικών βοηθών ΑμεΑ να γίνει κίνητρο για άδεια παραμονής

Είναι κοινό μυστικό πως στην Ελλάδα η πλειοψηφία των Ελλήνων απασχολεί ανασφάλιστους οικονομικούς μετανάστες ως προσωπικούς βοηθούς πολιτών με αναπηρίες κάθε ηλικίας. Είναι εξίσου κοινό μυστικό πως χιλιάδες οικονομικοί μετανάστες εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, ως φροντιστές παιδιών ή υπερηλίκων, και πως οι εργοδότες τους είναι μεσαίας ή μικρομεσαίας οικονομικής δυνατότητας.
Διαβάστε περισσότερα …

Κύπρος: Σχέδιο κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απηύθυνε πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Σχέδιο «Κίνητρα για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, με προϋπολογισμό €1.000.000.
Διαβάστε περισσότερα …

Έρευνα: η αξία της Διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το διεθνές δίκτυο επιλογής στελεχών Cornerstone Int. Group, στην Αμερική και την Ευρώπη, με θέμα την αξία της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας, διαπιστώθηκε πως μόλις το 30% των επιχειρήσεων έχουν ένα συγκεκριμένο ορισμό για την έννοια της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας, ενώ προβλήματα παρουσιάζει και ο τρόπος αξιολόγησής της.
Διαβάστε περισσότερα …

Ευρωπαϊκή Βουλή: Πρόγραμμα αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρίες

Η Ευρωπαϊκή Βουλή προσφέρει επιχορηγούμενα προγράμματα κατάρτισης σε ανθρώπους με αναπηρία. Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου.
Διαβάστε περισσότερα …

Διορισμοί εκπαιδευτικών με αναπηρία

Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας στις 23 Ιουλίου, ρυθμίζεται μεταξύ άλλων θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το θέμα του διορισμού των εκπαιδευτικών με αναπηρία.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΜΜΕΧ: Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Από την ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας), ενημερωθήκαμε για το νέο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013) και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της χώρας μας.
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 1735 του 1987 και εγκύκλιος αυτού – Eπαγγελματική αποκατάσταση τυφλών

Είναι γνωστό ότι τα επαγγέλματα των τυφλών είναι περιορισμένα. Οι περισσότεροι τυφλοί μέχρι σήμερα απασχολούνται ως τηλεφωνητές, λιγότεροι ως δικηγόροι και όσοι δεν έχουν τα προσόντα για τις πιο πάνω θέσεις εργάζονται στα εργαστήρια του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.
Παλαιότερα, σε πολλές θέσεις, δημόσιο, νοσοκομεία, τράπεζες, κοινή ωφέλεια κλπ., εργάστηκαν πολλοί τυφλοί τηλεφωνητές. Ενώ οι αδιόριστοι τυφλοί τηλεφωνητές ήταν πολλοί, παρατηρήθηκε σιγά-σιγά το φαινόμενο στις θέσεις των τηλεφωνητών αυτών, όταν αποχωρούσαν λόγω συνταξιοδότησης τους, να απασχολούνται βλέποντες. Έτσι, σε θέσεις από τις οποίες ζούσαν παλαιότερα οι τυφλοί και οι οικογένειές τους σταμάτησαν οι διορισμοί τυφλών και άρχισαν να απασχολούνται μόνο βλέποντες.
Διαβάστε περισσότερα …

«Μεταφράζοντας» την αυτοαπασχόληση

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ έχει αναφερθεί πολλές φορές στην αναγκαιότητα ανάδειξης παραδειγμάτων επιτυχημένων ελεύθερων επαγγελματιών που «επιχειρούν» κάτω από συνθήκες αναπηρίας. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς ζουν κάτω από συνθήκες σοβαρών αναπηριών.
Είναι γνωστό πως η Ελλάδα είναι δύσκολη όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν αναπηρία και ειδικά όταν αυτοί επιλέγουν την αυτοαπασχόληση.
Διαβάστε περισσότερα …

Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)».

Διαβάστε περισσότερα …