Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ψήφισε το παρακάτω σχέδιο νόμου, κυρώνοτας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτοκόλλο της Σύμβασης:
Διαβάστε περισσότερα …

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Διοικητική Μεταρρύθμισης (αρ.πρ. Π2α/Γ.Π.:οικ.35099, 2/4/2012), δημιουργήθηκε Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία του υπουργείου Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα …

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4051/2012

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 40 Α 29/2/2012 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012». Στο άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου θεσπίζονται περικοπές επί του ποσού των μηνιαίων κύριων συντάξεων, που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ/ΕΤΑΜ κοινό καθεστώς, πρώην Ειδικά Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), εφόσον αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό.
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 4052/2012: Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Εργασίας για εφαρμογή του Νόμου 4046/2012

ΝΟΜΟΣ 4052/ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012

Διαβάστε στο Άρθρο 138: Δεν εφαρμόζεται η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως 4/8/2011.
Διαβάστε στο Άρθρο 13 (παρ. 15): Για τα χρόνια νοσήματα εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη/τρίμηνη συνταγή στον ΕΟΠΥΥ.

Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου 4046/2012 «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 4051/2012: Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου & άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012

Έγιναν νόμος του κράτους (Ν. 4051 ΦΕΚ 40/Α/29.2.2012) οι «ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012». Σημειώνεται πως εξαιρούνται της μείωσης της σύνταξης όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω, και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω. Διαβάστε όλα τα άρθρα του Ν. 4051/2012:
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 4047/2012: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011

Το κείμενο του Νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α/23-2-2012), σχετικά με την Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011.
Δώστε προσοχή στη συμπλήρωση των διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και για τον μειωμένο συντελεστή του τέλους που ισχύει για τους πολίτες με αναπηρία ή πρόσωπα που βαρύ­νονται με ανάπηρο.
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 4046/2012: Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Ελληνικής Δημοκρατίας & Τράπεζας της Ελλάδος & του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.
Διαβάστε περισσότερα …

Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1230/12.12.2011) καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Διαβάστε το κείμενο της απόφασης:
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 4038/2012: Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε στο Άρθρο 25 για την εξαίρεση των συνταξιούχων αναπηρίας από τη ρύθμιση για τη μείωση των συντάξεων.

Το κείμενο του Νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012), σχετικά με τις επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Σημειώνουμε ότι στο Άρθρο 34 αναφέρεται πως το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.).
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Οικονομικών: Κοινοποίηση διατάξεων περί ειδικού τέλους ακινήτων

Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1251/20.12.2011) κοινοποιούνται διατάξεις του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 262) σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Υγείας: αναμόρφωση εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ με το νέο πλαίσιο των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Στις 22 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ (αρ.46, Ν.4025/2011) ώστε να προκύπτει διαλειτουργικότητα με το νέο πλαίσιο πιστοποίησης της αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Διαβάστε περισσότερα …

Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011

Διαβάστε στο Άρθρο 2, τη συμπλήρωση διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

ΦΕΚ 262 Α/16-12-2011: Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.
Διαβάστε περισσότερα …

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ Β' 2611/8-11-2011)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2611/8-11-2011) ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του νέου Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α), όπως αυτός ορίστηκε από το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Γνωστοποίηση διατάξεων Ν. 4024/2011 – Εξαίρεση συνταξιούχων αναπηρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε τη Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφηκε το Νοέμβριο 2012 και έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους πολίτες με αναπηρία πάνω στον N. 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016).

Το υπουργείο Εργασίας κοινοποίησε την 1η Νοεμβρίου διατάξεις του νόμου 4024/2011 σχετικά με την κατά 40% και 20% μείωση στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης για τους συνταξιούχους των φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας. Διαβάστε αναλυτικά για την εξαίρεση των συνταξιούχων αναπηρίας:
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 4025/2011: Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4025
Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α’ 228/02-11-2011)
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 4024/2011: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟΣ 4024/ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.»
Διαβάστε περισσότερα …

Σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Σχέδιο Νόμου: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
Διαβάστε περισσότερα …

ΟΕΚ: Ρύθμιση οφειλών στεγαστικών δανείων

Στο Άρθρο 19 του νόμου 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/30.9.2011) συμπεριλαμβάνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αφορούν αποκλειστικά σε στεγαστικές παροχές από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις αφορούν δικαιούχους του ΟΕΚ στους οποίους είτε έχει χορηγηθεί δάνειο για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας είτε τους έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα.
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 4021/2011: Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης -Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4021/ΦΕΚ 218/Α/3.10.2011

«Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης -Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις.»
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 4019/2011: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις

Διαβάστε το νέο νόμο για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα που ανοίγει νέους ορίζοντες στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην παροχή υπηρεσιών και στους τομείς της αποκατάστασης και της ανεξάρτητης διαβίωσης όλων των μειονοτήτων ΑμεΑ, αλλά και κυρίως των παραπληγικών και των τετραπληγικών. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και επιβίωσης. Επίσης, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 20, όπου γίνεται αναφορά σε ρυθμιστικά θέματα του ΕΟΠΥΥ, αλλά και στη δυνατότητα των ασφαλιστικών ταμείων να καθυστερούν πλέον την καταβολή των συντάξεων έως και 3 μήνες!
Διαβάστε περισσότερα …