Υπ. Εργασίας: 2.773,40 ευρώ το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας μαζί με τα επιδόματα

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις διατάξεις του Νόμου 3986/2011 («Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»), το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας (για 35 έτη ασφάλισης ή για 10.500 ημέρες εργασίας) που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 2.773,40 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία για τους συνταξιούχους ορισμένων ΔΕΚΟ και τραπεζών προσέθεταν επιπλέον στο ποσό της σύνταξης καθώς δεν περιλαμβάνονταν στο ισχύον πλαφόν.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Οικονομικών: Οδηγίες για τις δημοτικές Ν.Π.Δ.Δ. & τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που καταργούνται-συγχωνεύονται

Πολυγραφημένη εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται-συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010.
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 3985/2011: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015

Δημοσιεύθηκε την 1η Ιουλίου 2011 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος υπ’αριθ. 3985/2011 με θέμα «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015».
Στον ακόλουθο σύνδεσμο βρίσκεται ολόκληρο το κείμενο του Νόμου, που περιλαμβάνει και αναλυτικούς πίνακες με τις εξής θεματικές ενότητες:
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 3986/2011: Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟΣ 3986/ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται

Στις 31 Μαΐου το υπουργείο Παιδείας υπέγραψε εγκύκλιο σχετικά με την παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό, καθώς και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το έτος 2011-2012. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχεις ως εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 3867/2010: Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

Στο Ν. 3867/2010 ΦΕΚ (128/Α’/03-08-10) με θέμα «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» γίνεται αναφορά σε θέματα του ΟΠΑΔ.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 ορίζεται ότι «δαπάνες για ορθοπεδικά είδη και προθέματα και βοηθήματα μέσα που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό παροχών του ΟΠΑΔ και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 2009 με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Δ..»
Διαβάστε περισσότερα …

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις σχετικές διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 25 και της παραγρ.3 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Διαβάστε περισσότερα …

Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011

Ενδιαφέρον Προεδρικό Διάταγμα για όσους και όσες ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα. Το συγκεκριμένο διάταγμα καθορισμού τους όρους και τις συνθήκες της καταβολής της επιχορήγησης του κεφαλαίου, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή των ενισχύσεων, και της αύξησης του εταιρικού ή του συνεταιριστικού κεφαλαίου των υφιστάμενων εταιριών ή των συνεταιρισμών.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Οικονομικών: Κοινοποίηση της αριθμ. 346/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. για την υπαγωγή των αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού και αναπήρων αμάχου πληθυσμού στις διατάξεις του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α') με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3670/2008

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 346/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. για την υπαγωγή των αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού και αναπήρων αμάχου πληθυσμού στις διατάξεις του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α’) με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117/Α’)
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινίσεις για τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων

«Εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31. Α΄/2-3-2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.». Μετά τη δημοσίευση του Ν.3918/2011(ΦΕΚ 31. Α΄/2-3-2011), παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων, όπως αυτές ορίστηκαν στις διατάξεις του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου.
Διαβάστε περισσότερα …

Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου πολύτεκνων γονέων κοινοτικής & αλλοδαπής υπηκοότητας

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 592/2008 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου πολύτεκνων γονέων κοινοτικής και αλλοδαπής υπηκοότητας. Διαβιβάζεται συνημμένα η εν θέματι Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών, για ενημέρωση και εφαρμογή.
Διαβάστε περισσότερα …

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ ΦΕΚ 146 10-2-2011 τ. Β

Τροποποίηση και συμπλήρωση του κανονισμού παροχών του οργανισμού περίθαλψης ασφαλισμένων του δημοσίου (ΟΠΑΔ), με κοινή υπουργική απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2011 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και τροποποιεί ορισμένες από τις παροχές του ΟΠΑΔ ασφαλισμένων με συγκεκριμένες αναπηρίες που εξαρτώνται από πολύ συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης:
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α.: Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Ακολουθεί η εγκύκλιος του ΙΚΑ με θέμα «Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων» (εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 22/21.3.2011).
Σχετ.: εγκύκλιο 50/10, εγκύκλιο 70/10, εγκύκλιο 79/10 Γεν. έγγραφο Ε40/530/10-09-2010.
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 3918/2011: Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις

Ακολουθεί ολόκληρος ο Νόμος 3918 (ΦΕΚ Α’ 31/2-3-2011) που ψηφίστηκε στη Βουλή σχετικά με τις «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». Στις διατάξεις του Νόμου γίνεται εκτενής αναφορά στη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και του οποίου η έναρξη λειτουργίας ορίζεται 6 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Διαβάστε περισσότερα …

Καθορισμός ασφαλιστικών προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου για όσα κατεβλήθησαν το 2009

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (αριθμ. 4363/197, 4/3/2011) καθορίστηκαν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου για τα ενοίκια που κατεβλήθησαν το έτος 2009. Αναλυτικά η απόφαση:
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εσωτερικών: Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων

Εγκύκλιο με θέμα την Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του «Καλλικράτη», δημοσίευσε στις 11 Ιανουαρίου 2011 το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εσωτερικών: Καταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους δικαιούχους

Στις 15 Φεβρουαρίου 2011, το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημοσίευσε επείγουσα εγκύκλιο (με αριθμ. πρωτ. οικ. 7479) με αποδέκτες όλους τους Δήμους της χώρας, σχετικά με την μεταβίβαση της αρμοδιότητας χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων στους Δήμους.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις για προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από Τομείς κύριας ασφάλισης Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

Ακολουθεί ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), μετά την ισχύ του ν.3863/2010»:
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α. Εγκύκλιος Αρ. 20/11.3.2011: Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών

Στις 11 Μαρτίου 2011 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εγκύκλιό του κοινοποίησε τις διατάξεις των παρ.4 & 5 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ.115/τ.Α715-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», σχετικά με το δικαίωμα αυτασφάλισης σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργαζόμενου ηλικίας 55 έως 64 ετών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδική ή μεμονωμένη απόλυση, εφόσον αυτός παραμένει άνεργος.
Διαβάστε περισσότερα …

Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων και θεμάτων εργασίας κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας (αριθ. πρωτ: 30354/8.3.2011), παρέχονται οδηγίες προς ενημέρωση των εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων και θεμάτων εργασίας κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων).
Διαβάστε περισσότερα …