Ο ΕΟΠΥΥ, οι διαλείποντες καθετηριασμοί και το μπάχαλο (προσωπική εμπειρία)

Το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί από τον ΕΟΠΥΥ στη διαδικασία «χορήγησης» καθετήρων για διαλείποντες καθετηριασμούς είναι γνωστό από την 1η Ιανουαρίου 2012, που ξεκίνησε να λειτουργεί ο ΕΟΠΥΥ. Εκατοντάδες άνθρωποι με οφθαλμοφανείς αναπηρίες συνωστίζονται στην ουρά των κρατικών και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων για μια ουροδυναμική μελέτη.
Διαβάστε περισσότερα …

Τί φοβάται ο ΕΟΠΥΥ από τους καθετήρες των παραπληγικών και των τετραπληγικών;

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 που λειτουργεί ο ΕΟΠΥΥ, χιλιάδες παραπληγικοί και τετραπληγικοί πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατη ουροδυναμική μελέτη και ιατρική γνωμάτευση από την οποία να προκύπτει ο αριθμός και κενώσεων της ουροδόχου κύστεως ώστε να τους χορηγηθεί το ποσό των 540 € για να προμηθευτούν καθετήρες για διαλείποντες καθετηριασμούς.

Επειδή οι συγκεκριμένοι καθετήρες συνταγογραφούνται μια φορά το μήνα, θα πρέπει αυτές οι χιλιάδες των παραπληγικών και των τετραπληγικών μέσα σε ένα μήνα να βρουν κάποιο εργαστήριο ουροδυναμικής μελέτης στην περιοχή τους και κάποιο γιατρό ποy να γνωματεύσει τον αριθμό κενώσεων της ουροδόχου κύστης.
Διαβάστε περισσότερα …

Τα παράπονα στον ΕΟΠΥΥ

Η κατάσταση με τη χορήγηση των καθετήρων για διαλείποντες καθετηριασμούς έχει ξεφύγει από τον έλεγχο! Οι καθετήρες που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ είναι μικρότερης ποσότητας από αυτές που χρειάζονται οι ασφαλισμένοι να παραπληγίες και με τετραπληγίες.
Διαβάστε περισσότερα …

ΟΓΑ: Διευκρινίσεις για τη συνταγογράφηση & τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους

Με ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (1154/3-2-2012) διευκρινίζεται πως για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να απευθύνονται και στα ιδιωτικά φαρμακεία καθώς και στα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων για τα φάρμακα υψηλού κόστους, χωρίς να απαιτείται «στερείται» από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ: Δυνατότητα χορήγησης τρίμηνης συνταγής σε ασφαλισμένους με χρόνιες παθήσεις

Στις 3/2/2012 ο αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανακοίνωσε πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δίνεται η δυνατότητα στους ειδικευμένους ιατρούς που έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους του Οργανισμού, να χορηγούν ηλεκτρονική ή χειρόγραφη «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ (FAQs): Ερωτήσεις-Απαντήσεις & οδηγίες για τους ασφαλισμένους

Αναζητήστε την απάντηση στα ερωτήματά σας σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσα από τη λίστα των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που δημοσιεύθηκε στις 25/1/2012.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ: Παροχή νεότερων οδηγιών συνταγογράφησης

Ο αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπέγραψε έγγραφο (Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709, 26/1/2012) για την παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με το πού απευθύνονται στο εξής οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για υγειονομική περίθαλψη και συνταγογράφηση. Αναφέρεται η διαδικασία συνταγογράφησης φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ διευκρινίζεται ότι για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα υψηλού κόστους (και για εκείνα που κυκλοφορούν στο εξωτερικό) γνωματεύουν επιτροπές του ΕΟΠΥΥ αποτελούμενες από ιατρούς σχετικής ειδικότητας με την κάθε νόσο.
Διαβάστε περισσότερα …

Ο.Α.Ε.Ε.: Παροχές ασφαλισμένων κλάδου ασθενείας και πληρωμή αυτών

Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (αρ. εγκυκλίου: 3, Αρ. πρωτ. ΔΙ.ΟΙΚ.Φ529/2) σχετικά με τις παροχές ασφαλισμένων κλάδου ασθενείας και πληρωμή αυτών μετά την έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ που ισχύει από 1/01/2012. Δώστε προσοχή στο ότι η πληρωμή όλων των παροχών στους ασφαλισμένους – δηλαδή και οι παροχές σε είδος (που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ) και οι παροχές σε χρήμα (που αφορούν τον ΟΑΕΕ) μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με τον υπάρχοντα τρόπο έκδοσης επιταγών είτε αφορούν τις παροχές για τα παραστατικά (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών – τιμολόγια) που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2011, είτε τα παραστατικά μετά την 1/01/2012.
Διαβάστε περισσότερα …

Ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ

Κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Υγείας (Αριθ. Φ.80000/οίκ.32115/2009/28.12.2011), σχετικά με την ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται πως οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων θα εξακολουθούν να προσέρχονται για θέματα παροχών ασθένειας σε είδος, στις υπηρεσίες από τις οποίες εξυπηρετούντο μέχρι σήμερα και οι οποίες θα συνεχίσουν να προβαίνουν στον έλεγχο και την απόδοση των δικαιούμενων ποσών, σύμφωνα με το Ε.Κ.Π. του ΕΟΠΥΥ. Αντίθετα, η υποβολή των δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών των παροχών υγείας θα γίνεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (πρώην Υ.Π.Α.Δ.).
Διαβάστε περισσότερα …

Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών

Το ΙΚΑ κοινοποίησε διατάξεις σχετικά με τη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τη σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ, την έκδοση και θεώρηση Βιβλιαρίων Ασθένειας, και οδηγίες για αιτήματα που αφορούν σε δαπάνες παροχών σε είδος. Θυμίζουμε ότι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό ο Κλάδος Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι Κλάδοι Υγείας του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ και ο ΟΠΑΔ.
Διαβάστε περισσότερα …

Χορήγηση λογοθεραπειών στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (24/1/2012) σχετικά με τη χορήγηση λογοθεραπειών στους δικαιούχους ασφαλισμένους και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στις Υπηρεσίες Παροχών των ενταχθέντων στον Οργανισμό Ασφαλιστικών Φορέων.
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινίσεις για την παροχή Ιατρικής Περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διευκρινήσεις από τη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση, αναγραφή εξετάσεων, διενέργεια παρακλινικών–διαγνωστικών εξετάσεων, νοσοκομειακή περίθαλψη που πραγματοποιείται σε συμβεβλημένη -ή μη- νοσηλευτική μονάδα, κ.λπ.
Διαβάστε περισσότερα …

Σχετικά με ερωτήματα για τη συνταγογράφηση & τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Απάντηση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με ερωτήματα που αφορούν την συνταγογράφηση και την χορήγηση αναλώσιμων υλικών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μεταξύ άλλων, δίνονται διευκρινίσεις για τα αναλώσιμα του διαβήτη, τα υλικά κολοστομίας, τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κ.ά. Σημειώνεται πως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού θα υποβάλλονται από τους ασφαλισμένους στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν οι ασφαλισμένοι.
Διαβάστε περισσότερα …

Η ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) δημιούργησε επιτέλους ιστοσελίδα για την ενημέρωση των ασφαλισμένων! Θα τη βρείτε στη διεύθυνση www.eopyy.gov.gr, και εκ πρώτης φαίνεται αρκετά ενημερωτική.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ: Παροχή περίθαλψης σε ασφαλισμένους από νοσοκομεία

Με ανακοίνωση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δίνονται διευκρινίσεις για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων στα δημόσια νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως οι συμβάσεις των νοσοκομείων που ήταν σε ισχύ μέχρι 31.12.11 με οποιονδήποτε από τους ενταχθέντες φορείς στον ΕΟΠΥΥ, εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ: Απόδοση δαπάνης για αγορά Φαρμάκων & Αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ στις 13/1/2012 δίνονται οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων, καθώς και για την κατάθεση δικαιολογητικών για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, προϊόντα ειδικής διατροφής και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταργούνται οι διαφορετικές διαδικασίες που ίσχυαν στα επιμέρους ταμεία, όπως η χορήγηση οστομικών υλικών με συνταγές για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ, η χορήγηση αναλώσιμου υλικού σε ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις Μονάδες Υγείας κλπ.
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινίσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό

Εγκύκλιος (αριθμ. πρωτ.: Γ55/888/28-12-2011) από τη διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με διευκρινίσεις για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας που αφορούν στο φαρμακευτικό υλικό και τα αναλώσιμα είδη που χρησιμοποιούν καθημερινά οι ασφαλισμένοι με παραπληγίες και τετραπληγίες. Δώστε προσοχή στα νέα δεδομένα που ισχύουν για την παροχή καθετήρων, ουροσυλλεκτών, τραχειοστομιών και λοιπών οστομικών υλικών!
Διαβάστε περισσότερα …

Πληροφορίες για το τί ισχύει από 1/1/2012 & κατά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αγαπητοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας, σας καλωσορίζουμε στον ΕΟΠΥΥ.
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός Οργανισμός της χώρας με στόχους την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ,ΟΓΑ), την ανατροπή όλων των στρεβλώσεων και των αγκιλώσεων του παρελθόντος καθώς και την αρμονική συνεργασία με τους συνεργάτες του.
Διαβάστε περισσότερα …

OAEE: Σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Ο Ο.Α.Ε.Ε. ανακοίνωσε στις 23/12/2011 πληροφορίες σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τις διαδικασίες χορήγησης παροχών σε είδος και σε χρήμα.
Διαβάστε περισσότερα …