ΙΚΑ: Κοινοποίηση διατάξεων για τη Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)

Εγκύκλιος του ΙΚΑ (5/8/2011) για τη Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), τις προϋποθέσεις, τους δικαιούχους και τα εισοδηματικά κριτήρια. Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας που έχουν οριστεί για τους υπόλοιπους συνταξιούχους.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Εξαιρέσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του ΙΚΑ (1/9/2011) σχετικά με τις εξαιρέσεις στην Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή γήρατος οι οποίοι λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας, ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Επέκταση της χορήγησης επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα & επιδόματος αδείας σε όλους τους τυφλούς συνταξιούχους

Με επείγουσα εγκύκλιο του ΙΚΑ στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 υπενθυμίζονται οι διατάξεις για την επέκταση της χορήγησης επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε όλους τους τυφλούς συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας. Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της εγκυκλίου:
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010 (ΦΕΚ 1666 Β’/27.07.2011). Μέχρι 01/10/2011 τα σκευάσματα που δεν έχουν δεσμευτεί με αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να χορηγούνται για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από Ιδιωτικά Φαρμακεία χωρίς συμμετοχή.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής

Εγκύκλιος του ΙΚΑ για το ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα Ειδικά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών. Το ποσό της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας των από 1/1/1993 ασφαλισμένων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π., αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 €).
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Παρακράτηση από τις συντάξεις ΕΤΕΑΜ ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης από 1/9/2011

Κοινοποίηση διατάξεων για την παρακράτηση από τις συντάξεις ΕΤΕΑΜ ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης από 1/9/2011, η οποία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επικουρικής σύνταξης. Η ως άνω ειδική εισφορά παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που χορηγούν επικουρικές συντάξεις.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Δεν απαιτείται η καταγραφή συνταξιούχων δια της φυσικής τους παρουσίας όταν η αναγγελία σύνταξης γίνεται μετά τον 9/2011

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ στις 29 Αυγούστου 2011, δεν απαιτείται διαδικασία καταγραφής των συνταξιούχων δια της φυσικής τους παρουσίας στην περίπτωση νέων συνταξιούχων για τους οποίους η αναγγελία της σύνταξης με το σχετικό Δελτίο Αναγγελίας Νέου Συνταξιούχου (Δ.Α.Ν.Σ.) στη μηχανογράφηση γίνεται μετά τον 9/2011.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Επίδομα ασθενείας άμεσα ασφαλισμένων & έξοδα κηδείας συνταξιούχων

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (επί των διατάξεων του Ν. 3996/2011) σχετικά με τα έξοδα κηδείας για συνταξιούχους του πρώην Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως & Πρόνοιας Προσωπικού–ΑΤΕ, Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού-ΕΤΕ και Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού-ΗΣΑΠ, που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και πληροφορίες για το επίδομα ασθενείας των άμεσα ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Αύξηση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη & του παραπληγικού επιδόματος από 1/7/2011 έως 30/6/2012

Στα 33,57 ευρώ διαμορφώθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για το διάστημα από 1/7/2011 έως 30/6/2012, σύμφωνα με εγκύκλιο που ανακοίνωσε το ΙΚΑ στις 17 Αυγούστου 2011. Αυτό σημαίνει πως το παραπληγικό επίδομα ανέρχεται στα 671,4 ευρώ μέχρι τις 30/6/2012.
Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου:
Διαβάστε περισσότερα …

Ε.Ε.: Κάλυψη νοσηλείας στο εξωτερικό από τα ασφαλιστικά Ταμεία

Σύμφωνα με απάντηση του Επιτρόπου Υγείας, John Dali, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν οι ασθενείς να αναζητήσουν περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και να αποζημιωθούν για τα έξοδά τους, ο Επίτροπος δήλωσε πως οι ασθενείς έχουν ήδη το δικαίωμα να αναζητήσουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε ένα άλλο κράτος-μέλος, καθώς και επιστροφή των σχετικών εξόδων.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Σχετικά με αναρτήσεις λιστών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ & τον ΟΑΕΕ γιατρών

Γενικό έγγραφο του ΙΚΑ σχετικά με αναρτήσεις λιστών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρών, η οποίες θα αναρτώνται επικαιροποιημένες στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ την 1η κάθε μήνα.
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α.: Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού

Διαμόρφωση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού από 1/7/2011 έως 30/6/2012 στο ποσό των (33,57×30=1.007,00€), καθώς η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ορίστηκε σε €33,57 από 1/7/2011 έως 30/6/2012.
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α.: Ρύθμιση εκκρεμοτήτων, περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας (π.χ. αίτημα σύνταξης αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) για την ομαλή μετάβαση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε με εσωτερικό έγγραφό του (αριθ. πρωτ.: Π51/32/885/22.7.2011) την άμεση εκκαθάριση μέχρι 31-8-2011 όλων των περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας (π.χ. αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) όσον αφορά την Υγειονομική κρίση, ενόψει της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από 1η Σεπτεμβρίου 2011.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1/8/2011

Με επείγουσα εγκύκλιο το ΙΚΑ ανακοίνωσε στις 18 Ιουλίου πως εφαρμόζεται από 1η Αυγούστου 2011 η Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά της Ειδικής Εισφοράς με βάση το ποσό των συντάξεων, η επιπλέον μηνιαία εισφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60 έτος, ενώ διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρ. 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄210).
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Καθορισμός νέων ανώτατων τιμών για μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται σε ορθοπεδικές-νευροχειρουργικές επεμβάσεις

Το ΙΚΑ συνεχίζει χωρίς δισταγμό τις περικοπές. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 14 Ιουλίου, που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουλίου, καθορίζονται νέες ανώτατες τιμές για μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται σε ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Σημειώνεται πως οι νέες ανώτατες αποδιδόμενες τιμές για κάποια από τα μοσχεύματα έχουν περικοπεί περισσότερο από 65%!
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Τρίμηνη αναστολή της εγκυκλίου 37/2011 για παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους

Με νέα επείγουσα εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 46, 14/7/2011, αρ.πρωτ.Π04/3/224), σχετικά με τα Ορθοπεδικά-Ορθωτικά είδη και τα τεχνητά μέλη, ανακοινώνεται πως οι τιμές που έχουν καθοριστεί στην εγκύκλιο 37/2011 ισχύουν από 15/7/2011 για όλα τα αναφερόμενα σ’αυτή είδη ΕΚΤΟΣ των ειδών που περιγράφονται πιο κάτω, για τα οποία αναστέλλεται η ισχύς για 3 μήνες (έως 14/10/2011), και εφόσον προορίζονται για ασφαλισμένους με παραπληγία ή τετραπληγία που είναι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Οδηγίες προς τους συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με εσωτερική εγκύκλιο του ΙΚΑ που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου, δίνονται αναλυτικές οδηγίες προς τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ο αριθμός φυσικοθεραπευτικών πράξεων (πχ. T.E.N.S. και BIOFEEDBACK) στους ασφαλισμένους με σοβαρές αναπηρίες. Διαβάστε το ακριβές κείμενο της εγκυκλίου:
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Οδηγίες για το μέτρο της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων

Επείγον γενικό έγγραφο που υπογράφει ο γενικός διευθυντής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ (στις 8/7/2011) δίνει συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες ή στα Πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία λαμβάνουν τη σύνταξή τους, και συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται πληρεξούσιοι ή εξουσιοδοτημένα άτομα.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Με ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 12 Ιουλίου διευκρινίστηκε πως στις περιπτώσεις αγοράς του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από το ελεύθερο εμπόριο, τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τον ίδιο ασφαλισμένο ή συγγενή (κατόπιν εξουσιοδότησης) και όχι από τις προμηθεύτριες εταιρείες.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Η αναζήτηση των δαπανών νοσηλείας των ασφαλισμένων από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου

Με έγγραφό του στις 29 Ιουνίου το ΙΚ-ΕΤΑΜ ενημερώνει για την αναζήτηση των δαπανών νοσηλείας των ασφαλισμένων από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης της διοίκησης του ΙΚΑ (αρ.255/2011), που έγινε δεκτή από τον διοικητή του ΙΚΑ, διευκρινίζεται πως «δύναται και πρέπει το ΙΚΑ να συνεχίσει να διεκδικεί τις δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του μέχρι 31/12/09 συνεπεία ατυχημάτων».
Το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου έχει ως εξής:
Διαβάστε περισσότερα …