Διαδοχική Ασφάλιση Ο.Γ.Α.

Α. Έννοια – Σκοπός
Η διαδοχική ασφάλιση υφίσταται όταν ένας ασφαλισμένος πραγματοποιεί χρόνους ασφάλισης σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς σε διάφορες χρονικές περιόδους, όχι όμως παράλληλα.
Η εφαρμογή του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης έχει σκοπό την αξιοποίηση όλου του χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Β. Βασικές αρχές
– Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης είναι προαιρετική και επαφίεται στη βούληση του ασφαλισμένου κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
Διαβάστε περισσότερα …

Σύνταξη Ανασφαλίστων Υπερηλίκων Ο.Γ.Α.

Ο ΟΓΑ, εκτός από τις συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας κ.λ.π) που χορηγεί στους ασφαλισμένους του, χορηγεί από ειδικό λογαριασμό, σύνταξη και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δικαιούνται σύνταξη από τον ΟΓΑ εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
– Είναι Έλληνες υπήκοοι ή Έλληνες το γένος.
– Μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
– Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Διαβάστε περισσότερα …

Σύνταξη Επιζώντων Μελών Ο.Γ.Α.

(ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ – ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ)
Α. Προϋποθέσεις
1. Σύνταξη επιζώντων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
(άρθρο 8 Ν.2458/1997 & παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 3518/2006)
Τα επιζώντα μέλη οικογένειας θανόντος συνταξιούχου του Κλάδου ή ασφαλισμένου που είχε τις χρονικές προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται για τη χορήγηση από τον Κλάδο σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο ή ατύχημα, δικαιούνται σύνταξη από τον Κλάδο, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Ο επιζών σύζυγος
– Δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ.
Διαβάστε περισσότερα …

Σύνταξη Αναπηρίας Ο.Γ.Α.

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997)
1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
– Έγινε ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής μεταγενέστερης της υπαγωγής στην ασφάλιση, που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα(1) έτος κατά ιατρική πρόβλεψη.
Διαβάστε περισσότερα …

Σύνταξη Γήρατος Ο.Γ.Α.

1. Σύνταξη Γήρατος Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 5 Ν.2458/1997 άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3232/04, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 53 παρ.6 και το άρθρο 61 παρ. 6 του Ν. 3518/06).
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο, δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
– Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
Διαβάστε περισσότερα …

Εισαγωγή Συντάξεις Ο.Γ.Α.

Ο ΟΓΑ χορηγεί συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου (χηρείας, ορφανείας) και ανασφαλίστων υπερηλίκων. Επίσης χορηγείται προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας στις συντάξεις αναπηρίας ή τυφλότητας στις συντάξεις γήρατος καθώς και εξωϊδρυματικό επίδομα παρα/τετραπληγίας. Διάκριση της σύνταξης μπορεί να γίνει και ανάλογα με τις διατάξεις βάσει των οποίων χορηγείται αυτή στον συνταξιοδοτούμενο. Έτσι έχουμε:
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος Υπ' αριθ. 3808/2009: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης

Τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος Υπ’ αριθ. 3808/2009 που αφορά στην «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις».
Διαβάστε περισσότερα …

ΟΓΑ: τα όρια που αποδίδονται για Δαπάνες υγείας

Ο ΟΓΑ εξέδωσε εγκύκλιο που βάζει πλαφόν στα συστήματα ουροσυλλογής. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι το ποσό που χορηγεί για αγορά καθετήρων για διαλείποντες καθετηριασμούς δεν είναι επαρκές για να αγοραστούν το λιγότερο 180 καθετήρες που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπει στο πρόγραμμα διαλειπόντων καθετηριασμών.

Διαβάστε την εγκύκλιο και στο τέλος της σελίδας υπάρχει χώρος για σχόλια. Θα ήταν σημαντικό να σχολιάσουμε όλοι τη συγκεκριμένη εγκύκλιο μήπως και με αυτόν τον τρόπο ο ΟΓΑ ανακαλέσει την ισχύ της εγκυκλίου.
Διαβάστε περισσότερα …

Νέα εγκύκλιος από τον ΟΓΑ βάζει πλαφόν στην ουροσυλλογή

Ο ΟΓΑ εξέδωσε νέα εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για την προμήθεια καθετήρων για διαλείποντες καθετηριασμούς, για πεοκαλύπτρες και για ουροσυλλέκτες.

Για την ακρίβεια, πλέον ο ΟΓΑ χορηγεί 540 ευρώ για διαλείποντες καθετηριασμούς και 120 ευρώ για πεοκαλύπτρες μαζί με ουροσυλλέκτες.
Διαβάστε περισσότερα …

OΓΑ: Αύξηση 10% στις δαπάνες μετακίνησης και τα αναλώσιμα υλικά

Σε σχετικό δημοσίευμα στην «Απογευματινή», αναφέρεται πως ο OΓΑ συνάπτει συμβάσεις με επιστημονικά ιδιωτικά εργαστήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα-εργαστήρια προκειμένου να διενεργούν παρακλινικές εξετάσεις στους ασφαλισμένους του, καθώς και με Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.
Διαβάστε περισσότερα …

Τα νέα Προγράμματα της «Αγροτικής Εστίας» του ΟΓΑ για το έτος 2009

Νέος κύκλος παροχών της «Αγροτικής Εστίας» και του ΟΓΑ για το 2009 ανακοινώθηκε και το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου παρατίθεται αυτούσιο χωρίς αλλαγές και είναι διαθέσιμο στις παρακάτω γραμμές:
Διαβάστε περισσότερα …

ΟΓΑ: Δωρεάν βιβλία σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων και για τη φετινή περίδο 2007, θα εφαρμόσει ο ΟΓΑ στο πλαίσιο των δράσεων της «Εργατικής Εστίας», με στόχο την ενίσχυση των ψυχαγωγικών και πολιτιστικών παροχών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του.
Διαβάστε περισσότερα …

Αύξηση παροχών από τον ΟΓΑ

Με κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αυξάνονται κατά 10% τα ποσά τα οποία αποδίδει ο ΟΓΑ στους νεφροπαθείς και χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους του, ως έξοδα μετακίνησής τους.
Διαβάστε περισσότερα …

Επιδόματα – συντάξεις ΟΓΑ από 6 έως 15/12

ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 15 Δεκεμβρίου 2006 θα καταβληθούν από τον ΟΓΑ τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα και ισόβιες συντάξεις) του ΣΤ’ διμήνου 2006, σε 326.317 οικογένειες. Επίσης, αρχίζει και η δεύτερη φάση καταβολής της εφάπαξ παροχής των 2.000 ευρώ, συνολικού ύψους 6.070.000,00 ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΛΤΑ, από 6 έως 15 Δεκεμβρίου 2006 και αφορά τις περίπου 3.000 δικαιούχους μητέρες που υπέβαλαν αίτηση στους ανταποκριτές του ΟΓΑ. Δικαιούχοι της εν λόγω παροχής είναι οι μητέρες που αποκτούν τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, (ΦΕΚ 645τ. Β/23-5-2006) καθώς και για κάθε τέκνο μετά το τρίτο, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα.
Διαβάστε περισσότερα …

ΟΓΑ: Χορήγηση εφάπαξ παροχής 2.000€ σε 16.000 οικογένειες με τρία παιδιά

Τη χορήγηση εφάπαξ παροχής 2.000€ στις μητέρες που αποκτούν τρίτο παιδί, καθώς και για κάθε παιδί μετά το τρίτο, ανακοίνωσε ο ΟΓΑ, βάσει των διατάξεων του Ν.3454/07-04-2006 (ΦΕΚ 75τΑ/07-04-2006) για την «Ενίσχυση της Οικογένειας και Λοιπές Διατάξεις».
Διαβάστε περισσότερα …

Στο πρόγραμμα μεταξύ άλλων μπορεί να συμμετέχει οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα, με έδρα και δραστηριότητα την Ελλάδα.

Την έναρξη προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού για 80.000 αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ διασφαλίζει η συμφωνία μεταξύ ΟΓΑ και Οργανισμού Εργατικής Εστίας που υπεγράφη σήμερα υπό την εποπτεία του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Π. Παναγιωτόπουλου.
Διαβάστε περισσότερα …