Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής παροχής στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Στα μέσα Μαϊου ανακοινώθηκε η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής παροχής στους συνταξιούχους των Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), των οποίων η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη την 31/12/2008 δεν υπερβαίνει τα 1.100 €.

Το ύψος της ανωτέρω εισοδηματικής παροχής διαβαθμίζεται ως εξής:
α) 500€, για ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη έως και 800€
β) 300€, για ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη που ανέρχεται από 800€ έως και 1.100€

Με βάση τη σχετική εγκύκλιο (Αρ. 35, Αρ.Πρωτ: Σ67/13), δικαιούχοι της οικονομικής παροχής είναι:

  • οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι και την 31.12.2008, που το ποσό της κύριας ακαθάριστης μηνιαίας σύνταξής τους, χωρίς προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών και επιδομάτων απολύτου αναπηρίας και παραπληγίας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπερβαίνει τα 1.100 €.
  • όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη βάσει των διατάξεων των π.δ. 258/1983, 392/1985 και του άρθρ. 15 παρ. 6 του Ν. 3607/2007, με έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2008, στους οποίους θα χορηγηθεί αυτόματα μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. το ποσό των 300,00 € με την προσωρινή σύνταξη του Ιουνίου, εφόσον έχουν πιστωθεί χρήματα μέσω ΟΠΣ και έχουν αναγγελθεί μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. έως και τον Ιούνιο 2009. Για όσες περιπτώσεις αναγγελθούν από τον Ιούλιο του 2009 και μετά (κέντρο πληρωμής 27) αρμόδια για την χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι τα κέντρα πληρωμής. Όταν εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί, εφόσον η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη υπερβαίνει τα 1.100€ ή θα αποδοθεί η διαφορά των 200,00 €, εάν η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη δεν υπερβαίνει τα 800€.
  • στους συνταξιούχους λόγω θανάτου, το ποσό καταβάλλεται τόσο στον μη απασχολούμενο (βλ. εξαιρέσεις) επιζώντα σύζυγο όσο και στους λοιπούς δικαιούχους (παιδιά θανόντος κ.λπ.) – μιας και η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται ανά δικαιούχο και όχι κατά δικαίωμα.
  • στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, των οποίων η συνταξιοδότηση έχει διακοπεί προσωρινά προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων συνέχισης καταβολής της παροχής, δεν θα χορηγηθεί κατ’ αρχάς η οικονομική παροχή με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, αφού προβούν σε σχετικό έλεγχο των προϋποθέσεων καταβολής της, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες χορήγησής της, θα προχωρήσουν σε χειρόγραφη τακτοποίηση.
  • οι διπλοσυνταξιούχοι, με προϋποθέσεις που αναλύονται διεξοδικά στο κείμενο της εγκυκλίου (η εγκύκλιος βρίσκεται ολόκληρη αναρτημένη στο www.disabled.gr, στη θεματική ενότητα “Παροχές ΑμεΑ”).

Η οικονομική παροχή πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων στις 22.5.2009, μαζί με τη σύνταξη του μηνός Ιουνίου, ενώ οι συνταξιούχοι-δικαιούχοι που δεν έχουν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση θα λάβουν την οικονομική παροχή που δικαιούνται με χειρόγραφη πληρωμή από τα αρμόδια Τμήματα Πληρωμών.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής παροχής:

  1. Οι συνταξιούχοι άμεσοι και έμμεσοι, οι οποίοι εργάζονται και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 Ν. 2676/99, καθώς και στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/98, όπως ισχύουν, όπως και οι συνταξιούχοι που αυτοαπασχολούνται.
  2. Οι συνταξιούχοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού, για την πληρωμή των οποίων αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών. Επίσης, οι κάτοικοι εξωτερικού που πληρώνονται στην Ελλάδα μέσω πληρεξουσίου και μία φορά το χρόνο έχουν αναστολή με κωδικό αναστολής 09.

Σημειώνουμε πως η ανωτέρω οικονομική παροχή είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ κλάδου ασθενείας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. επόμενων ετών.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …