ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΠ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑμεΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1° Δικαιολογητικό : Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
Το πρώτο δικαιολογητικό που προσκομίζουν τα ΑμεΑ είναι η γνωμάτευση
Υγειονομικής Επιτροπής. Καθώς οι γνωματεύσεις αυτές ποικίλουν ο
υπάλληλος θα πρέπει να ελέγξει αν στην γνωμάτευση αυτή αναγράφονται τα εξής:

Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
Βλάβη από κοινή Νόσο 67% τουλάχιστον ή
Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
ΤΊαθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον
Σε περίπτωση που η γνωμάτευση αναφέρει 2 ποσοστά αναπηρία , ο υπάλληλος θα πρέπει, προκειμένου να χορηγήσει το δελτίο μετακίνησης ,να κοιτάξει το ποσοστό που υπάρχει δίπλα στις παραπάνω ενδείξεις ( δηλ. παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρία κ.λ.π.) και αν αυτό είναι 67% τουλάχιστον , να χορηγήσει το δελτίο μετακίνησης.
– Στη συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθεί αν η γνωμάτευση είναι σε ισχύ. Οι γνωματεύσεις αυτές χορηγούνται συνήθως για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 χρόνια). Ο υπάλληλος θα πρέπει να εξετάσει αν έχει παρέλθει η διάρκεια της ισχύος της , ελέγχοντας την ημερομηνία έκδοσης της. Αν έχει παρέλθει η διάρκεια ισχύος της, τότε δεν θα χορηγήσει το δελτίο. Ορισμένες γνωματεύσεις φέρουν την ένδειξη εφ1 όρου ζωής ή εφάπαξ( εδώ η αναπηρία είναι μόνιμη -προέρχεται από ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων)). Οι γνωματεύσεις αυτές αρκούν και τα ΑμεΑ αυτά δεν απαιτείται να προσκομίσουν πρόσφατη γνωμάτευση, προκειμένου να λάβουν το δελτίο.
Έγγραφα εναλλακτικά της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής
1) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ( επίδομα ) από τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της
χώρας με βάση γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής μπορούν να προσκομίζουν αντί της γνωμάτευσης Υγειονομικής επιτροπής το απόκομμα πληρωμής του επιδόματος του τελευταίου Δίμηνου Εδώ ο υπάλληλος θα χορηγήσει το δελτίο αφού εξακριβώσει ότι στην επάνω δεξιά γωνία του αποκόμματος υπάρχει η ένδειξη Α Δίμηνο Σε ορισμένες Νομαρχίες
π χ Νομαρχία Ανατολικής Αττικής οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης επιδόματος επιδεικνύουν το βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνουν από την οικεία υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου να το Λάβουν Ο υπάλληλος εδώ θα δεχτεί το βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης και θα χορηγήσει το δελτίο
Για τα άτομα που λαμβάνουν γνωματεύσεις από μονάδες τεχνητού νεφρού ή Τμήματα νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας ο υπάλληλος θα δέχεται αυτές και θα χορηγεί το δελτίο Αυτές οι γνωματεύσεις συνήθως γράφουν τα εξής Υποβάλλεται σε μετάγγιση σε αιμοκάθαρση σε τακτά χρονικά διαστήματα
Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ λόγω αναπηρίας προσκομίζουν συνήθως όχι τη γνωμάτευση της Επιτροπής αλλά το τελευταίο απόκομμα της σύνταξης τους στο οποίο αναγράφεται εντύπως το γράμμα Α που σημαίνει αναπηρία Εδώ ο υπάλληλος θα το δεχτεί αλλά θα πρέπει να εξετάσει αν όντως πρόκειται για το τελευταίο απόκομμα και αν αναγράφεται το γράμμα Α Αν δεν αναγράφεται το Α αλλά κάποιο άλλο γράμμα τότε το δελτίο δεν θα χορηγείται
Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι προσκομίζουν είτε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα Σε ό τι αφορά τη δεύτερη δεν είναι απαραίτητο να είναι το πρωτότυπο έγγραφο αλλά γίνεται δεκτή και φωτοτυπία αυτής ανεπικύρωτη
Οι τυφλοί και οι Βαριά Νοητικώς Καθυστερημένοι στο εξής Β Ν Κ με δείκτη νοημοσύνης και Κάτω δικαιούνται δελτίου μετά συνοδού Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μια αίτηση στο όνομα του αναπήρου του τυφλού ή του Β Ν Κ αλλά παρέχονται δύο κάρτες μια για τον ανάπηρο και μια για το συνοδό Στην περίπτωση που χορηγείται δελτίο μετακίνησης για πρώτη φορά στις παραπάνω κατηγορίες αναπήρων θα πρέπει οι φωτογραφίες που προσκομίζονται να επικολληθούν ως εξής η πρώτη θα επικολληθεί στην αίτηση η δεύτερη επικολλάται στο δελτίο του αναπήρου και η τρίτη στο δελτίου του συνοδού

ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σε περίπτωση που τα εν λόγω ΑμεΑ δηλαδή οι τυφλοί και οι Β Ν Κ προσκομίσουν το τελευταίο απόκομμα του επιδόματος που λαμβάνουν από τη
Δ ση Κοινωνικής Πρόνοιας και προκειμένου να Λάβουν την κάρτα μετά συνοδού ο υπάλληλος θα πρέπει να ελέγξει αν στην επάνω αριστερή γωνία του αποκόμματος όπου υπάρχει ένα επταψήφιο νούμερο υπάρχουν τα εξής τρία πρώτα ψηφία
Για τον Κεντρικό Τομέα
Για τους Β Ν Κ Ψηφία
Για τους τυφλούς Ψηφία
Για το Δυτικό Τομέα
Για τους Β Ν Κ Ψηφία
Για τους τυφλούς Ψηφία
Για τον ανατολικό Τομέα
Για τους Β Ν Κ Ψηφία
Για τους τυφλούς Ψηφία
Για τον νότιο τομέα :
Για τους Β Ν Κ Ψηφία
Για τους τυφλούς Ψηφία

ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δεδομένου ότι στην Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής η χορήγηση των Δελτίων μετά συνοδού για τους τυφλούς και τους Β Ν Κ γίνεται με την επίδειξη των βιβλιαρίων οικονομικής ενίσχυσης της Πρόνοιας οι υπάλληλοι των ΚΕΠ της περιοχής αυτής θα χορηγούν τις δύο κάρτες με την επίδειξη του εν λόγω βιβλιαρίου

ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ της εν λόγω Νομαρχίας προκειμένου να χορηγήσουν στους τυφλούς και τους Β Ν Κ το δελτίο μετά συνοδού θα πρέπει να ελέγξουν αν στο τελευταίο απόκομμα του επιδόματος που προσκομίζει ο ανάπηρος στην κάτω δεξιά γωνία πάνω από τη λέξη ΕΥΡΩ υπάρχουν τα ψηφία για τους τυφλούς και για τους Β Ν Κ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ της εν λόγω Νομαρχίας θα παραπέμπουν τους τυφλούς και τους Β.Ν.Κ. που διεκδικούν κάρτα μετά συνοδού στην οικεία Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το σύστημα κωδικοποίησης των επιδομάτων.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΚΕΠ ΑΘΗΝΩΝ -ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προκειμένου ο υπάλληλος του ΚΕΠ να ελέγξει αν πληρούται η προϋπόθεση του χαμηλού εισοδήματος για να χορηγήσει το δελτίο δωρεάν μετακίνησης θα πρέπει να κοιτάξει :
Αν πρόκειται για έναν δικαιούχο , το κουτάκι που βρίσκεται επάνω αριστερά στον πίνακα Γ και που αναγράφει τη φράση ΣΥΝΟΛ. ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Το ποσό εδώ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 17.000 ΕΥΡΩ , προκειμένου να χορηγηθεί το δελτίο.
Αν πρόκειται για ζευγάρι, θα πρέπει ο υπάλληλος κοιτάζοντας το κουτάκι με το ΣΥΝΟΛ. ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ να αθροίσει τις στήλες με το εισόδημα του υπόχρεου και το εισόδημα της συζύγου του και εφόσον αυτό το άθροισμα δεν ξεπερνά τις 23.000 ευρω, να χορηγήσει την κάρτα. Σε περίπτωση τώρα που ο σύζυγος ή η σύζυγος του φορολογουμένου έχει αναπηρία 67 % τουλάχιστον ή που άλλο άτομο με αναπηρία τουλάχιστον 67 % βαρύνει τον φορολογούμενο το όριο των 23.000 ευρω αυξάνει κατά 4.400 ευρω για κάθε ένα από τα παραπάνω άτομα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στο χάρτινο δελτίο υπάρχει θέση όπου επικολλάται το αυτοκόλλητο κουπόνι . Στο κουπόνι αυτό υπάρχουν κενά τετραγωνάκια μέσα στα οποία θα πρέπει να γραφτεί ο αριθμός του δελτίου.
Στα δελτία που δίνονται για πρώτη φορά θα πρέπει να συρράπτεται η φωτογραφία του αναπήρου , και στο δελτίο του αναπήρου (και στο δελτίο του συνοδού εφόσον πρόκειται για τυφλό ή για Β.Ν.Κ.) Κατόπιν φωτογραφία θα σφραγίζεται με τη στρογγυλή σφραγίδα των ΚΕΠ από τον αρμόδιο υπάλληλο και θα μονογράφεται.
Στη συνέχεια στα βιβλιάρια Υγείας των αναπήρων στην πίσω σελίδα θα γράφεται το εξής : Χορηγήθηκε κάρτα ελεύθερης κυκλοφορίας . Από κάτω θα υπάρχει η ημερομηνία και η υπογραφή του υπαλλήλου που χορήγησε το δελτίο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΊΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Σ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΕΠ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΧΩΡΑΣ

Εδώ οι υπάλληλοι θα πρέπει να συμπληρώνουν τα εξής στοιχεία στο δελτίο
μετακίνησης:
1) Διάρκεια ισχύος, ήτοι από την ημερομηνία εκδόσεως του μέχρι 31-12-2005.
2) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.
3) Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
4) Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.
5) Δ/νση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.
Στην πίσω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και να σφραγίζεται
από την Υπηρεσία η ένδειξη:
“ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ, ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Στα δελτία που δίνονται για πρώτη φορά θα πρέπει να συρράπτεται η φωτογραφία του αναπήρου. Κατόπιν η φωτογραφία θα σφραγίζεται με τη στρογγυλή σφραγίδα των ΚΕΠ από τον αρμόδιο υπάλληλο και θα μονογράφεται.
Οι κάτοχοι Δελτίου Μετακίνησης του έτους 2004 με αίτηση τους θα ζητούν την ανανέωση του προσκομίζοντας νέα γνωμάτευση αν η παλιά έχει λήξει . Οι επιδοτούμενοι από την Πρόνοια θα προσκομίζουν το βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης.
Αν κατά την ανανέωση το Δελτίο είναι κατεστραμμένο ή δεν υπάρχει χώρος στην πίσω πλευρά του, παρέχεται καινούργιο, αν όμως υπάρχει τότε θα αναγράφεται είτε ιδιοχείρως είτε εντύπως σε αυτό και θα σφραγίζεται από τον υπάλληλο η ένδειξη ” ισχύει μέχρι 31-12-2005″.
Η σφραγίδα θα είναι η στρογγυλή σφραγίδα των ΚΕΠ και τέλος το δελτίο θα
υπογράφεται από τον υπάλληλο. Στη συνέχεια στα βιβλιάρια Υγείας των αναπήρων στην πίσω σελίδα θα
γράφεται το εξής : Χορηγήθηκε κάρτα ελεύθερης κυκλοφορίας . Από κάτω θα
υπάρχει η ημερομηνία και η υπογραφή του υπαλλήλου που χορήγησε το δελτίο
Τέλος κάθε ΚΕΤΤ της χώρας θα πρέπει να συντάξει μια κατάσταση με τα Ονοματεπώνυμα των δικαιούχων που παρέλαβαν τα δελτία μετακίνησης τους και να την υποβάλλουν στις υπηρεσίες πρόνοιας της οικείας νομαρχίας μαζί με τα δικαιολογητικά
Σε περίπτωση που υπάλληλοι των ΚΕΠ αντιμετωπίσουν δύσκολες περιπτώσεις και οι παραπάνω οδηγίες δεν επαρκέσουν συμβουλεύουμε τα ΚΕΤΤ να τις παραπέμπουν στις οικείες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας των Νομαρχιών

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Λευκά 9θέσια ταξί χωρίς ταξίμετρα για ΑμεΑ

Λευκό θα είναι το χρώμα των ταξί ειδικής μίσθωσης που θα κυκλοφορήσουν χωρίς ταξίμετρο και βάσει τιμοκαταλόγου, σε τουριστικές πιάτσες και ξενοδοχεία. Στην Περιφέρεια της Αττικής πρόκειται να …

Οι κίνδυνοι όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς με το αναπηρικό σου κάθισμα [Video]

Όταν είσαι ανταποκριτής του BBC αναγκάζεσαι να ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο – το να πετάς, όμως, με αναπηρικό κάθισμα είναι μερικές φορές πιο δύσκολο απ’ όσο πρέπει. Όταν είσαι υποχρεωμένος να πετάς …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχει τη μέση του…

«Είμαι κινητικά ανάπηρος, παραπληγικός, από το 1993 και (δια, μετά)κινούμαι με το ελαφρύ καροτσάκι μου. Τα πρώτα χρόνια της αναπηρίας μου είχα δυνάμεις και όρεξη διεκδικήσεως μιας ζωής όσο το δυνατόν …