Χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης και παροχών σε είδος για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, τους μακροχρόνια άνεργους (29-55 ετών) και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με εξαιρετικώς επείγουσα εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. εγκυκλίου 30, αρ. πρωτ.: Α11/267, 6/4/2012). Δίνονται διευκρινίσεις και για τις παροχές ασθένειας σε είδος.

ΘΕΜΑ: «Χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα »
ΣΧΕΤ.: α. Άρθρο 138 παρ.Α.1 και Α.2 του νόμου 4052/2012
β. το αριθ. Φ.40021/οικ.5571/756/21-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
γ. Εγκ. 5/2000, 46/2008, εγκύκλιο 55/2011 και εγκύκλιο 24/2012

Αθήνα, 6/4/2012
Αριθ. Πρωτ. Α11/267
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ, Πληροφορίες: Ε. ΜΕΡΚΟΥΡΗ, τηλ. 2105215272-4, FAX: 2105228747, E-mail: diefpar@ika.gr

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4052/2012 – ΦΕΚ 41/1-3-2012 καθώς και το ανωτέρω έγγραφο του Υ.Ε.Κ.Α. με το οποίο παρέχονται οδηγίες, σχετικά με τις προϋποθέσεις για θεώρηση βιβλιαρίου ασθένειας των ασφ/νων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των ανέργων από 29 – 55 ετών και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Ικανότητας

1. Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-08, τεύχος Α`), αντικαταστάθηκε το εδάφιο α` της παρ.1 του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/1951 και αυξήθηκαν οι ημέρες ασφάλισης που απαιτούνταν, για να δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ξεκινώντας από το έτος 2009 με εξήντα (60) ημέρες ασφάλισης και αύξηση ανά δέκα (10) ημέρες για κάθε επόμενο έτος μέχρι το έτος 2013, όπου θα απαιτούνται εκατό (100) ημέρες ασφάλισης.

2. Με τις διατάξεις όμως της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.3996/2011, ειδικά για το χρονικό διάστημα από 1/3/2011 έως 29/2/2012, ορίστηκαν σε πενήντα (50) οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, για να δικαιωθούν οι ασφ/νοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

3. Ήδη με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (παρ.Α.1) όπως σας είχαμε κάνει γνωστό και με την εγκύκλιο 24/12, θα ισχύσουν οι ίδιες μειωμένες προϋποθέσεις από 1/3/12 έως 28/2/13 και οι ασφ/νοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33 θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο χωρίς να συνυπολογίζονται, οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Β. Ασφαλιστική Ικανότητα ανέργων ηλικίας 29 έως 55 ετών

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/8-12-99, Τ. Α`) και της αριθ. Φ.7/οικ.2145/7-1-2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρέχεται η δυνατότητα στους ανέργους που βρίσκονται σε ηλικία από 29 έως 55 ετών, να υπαχθούν στον Κλάδο Παροχών Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για δύο (2)χρόνια. Το δικαίωμα παροχών σε είδος αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και λήγει με τη συμπλήρωση της διετίας.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.2 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170, Τ. Α`) δόθηκε παράταση του δικαιώματος παροχών σε είδος της παραπάνω κατηγορίας ανέργων μέχρι 31-12-11.

3. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (παρ.Α.2), στην ίδια κατηγορία των ανέργων, δίνεται επιπλέον παράταση ασφ/κης ικανότητας ενός (1) έτους, χορηγούμενη ανά εξάμηνο και όχι πέραν της 31-12-2012. Διευκρινίζεται ότι, η παράταση αυτή ισχύει τόσο για τους ανέργους των οποίων το δικαίωμα έληξε εντός του έτους 2011, όσο και εκείνους των οποίων το δικαίωμα θα λήξει μέσα στο 2012.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις επιμέρους διατάξεις του Ν.2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ευνόητο είναι ότι το αριθ. Α11/129/28.2.2012 Γενικό Έγγραφό μας, κατά το μέρος που αφορά την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας (Θέμα Α`), παύει να ισχύει.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …