Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν.3996/2011 (συντ/ση λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων) σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4.8.2011

Με εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 23, αρ.πρωτ. Σ40/86, 14/3/2012) ανακοινώθηκε πως δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν. 3996/2011 περί συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4/8/2011.

ΘΕΜΑ: «Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν. 3996/2011 (συντ/ση λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων) σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4.8.2011»
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ.138 παρ. ΣΤ του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41/1.3.2012)

Σχετ.: Η με αριθ. 70/13.9.2011 Εγκύκλιος.

Αθήνα, 14/3/2012
Αριθ. Πρωτ. Σ40/86 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 23

ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Πληροφορίες: Π. Δημητρακοπούλου, Τηλ: 2105215184, e-mail: diefpar@ika.gr

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ. 138 παρ. ΣΤ του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41/1.3.2012).

Με την παρ. ΣΤ της ανωτέρω διάταξης του νόμου αυτού, η περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρ. 5 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α’ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε.

Κατόπιν της νέας ανωτέρω διάταξης σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

  1. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη η παρ. 1 του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011, όπως αυτή σας είχε κοινοποιηθεί με την εγκ. 70/2011, δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 4.8.2011.
  2. Αποφάσεις απορριπτικές που είχαν εκδοθεί επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων ανάπηρων τέκνων, αδελφών ή συζύγων αναπήρων ατόμων που είχαν υποβληθεί έως 4.8.2011, θα πρέπει να ανακληθούν αυτοδίκαια.
  3. Τα τμήματα απονομής συντάξεων θα πρέπει να επανεξετάσουν τα σχετικά αιτήματα κρίνοντάς τα σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, δηλ. σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 4 του ν. 3232/2004.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …