Δεν μεταβάλλεται το ποσό του παραπληγικού επιδόματος και το ανώτατο ποσό που χορηγείται ως επίδομα απολύτου αναπηρίας

Με εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 37/3.5.2012), υπενθυμίζεται πως παρά τη μείωση του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη από 14/02/2012, το ποσό του παραπληγικού επιδόματος και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας υπολογίζονται με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011, ήτοι 33,57 €. Συνεπώς, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος του ποσού του εξωιδρυματικού επιδόματος, το οποίο θα εξακολουθήσει να ανέρχεται σε 671,40 €.

ΘΕΜΑ: «Δεν μεταβάλλεται το ποσό του παραπληγικού επιδόματος και το ανώτατο ποσό που χορηγείται ως επίδομα απολύτου αναπηρίας»
Σχετ. η αρ. 57/17-08-2011 εγκύκλιος

Αθήνα, 03/05/2012
Αριθ. Πρωτ. Σ38/7, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Πληροφορίες: Κοτσώρη Π., Τηλ: 2105215190, FAX: 2105230046, e-mail: diefpar@ika.gr

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 6 του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» (Φ.Ε.Κ. 40/τ. Α´/29-02-2012) σύμφωνα με τις οποίες και παρά τη μείωση του Ημερομίσθιου του Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) από 14/02/2012, το ποσό του παραπληγικού επιδόματος καθώς και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας υπολογίζονται με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011, ήτοι 33,57 €.

Συνεπώς, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος του ποσού του εξωιδρυματικού επιδόματος, το οποίο θα εξακολουθήσει να ανέρχεται σε 671,40 €.

Στο ίδιο ως άνω ποσό ανέρχεται και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας.

Όσον αφορά την προσαύξηση συζύγου και ποιο Η.Α.Ε. θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του 50πλασίου του Η.Α.Ε. (ανώτατο ποσό από μισθό που επιτρέπεται να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι πολύτεκνοι οι οποίοι συνεχίζουν εργαζόμενοι μετά τη συνταξιοδότηση) καθώς και για τον προσδιορισμό του ποσού πέραν του οποίου θα μειώνεται η σύνταξη κατά 70% σε περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται ως μισθωτοί (30 Η.Α.Ε.) και του ποσού πέραν του οποίου η σύνταξη θα περικόπτεται σε περιπτώσεις συνταξιούχων που αυτοαπασχολούνται (60 Η.Α.Ε.), θα σας ενημερώσουμε μετά την απάντηση σε σχετικό ερώτημά μας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …