Διαδικασία καθορισμού βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με έγγραφό του το ΙΚΑ κοινοποίησε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3863/2010, με οδηγίες για τη διαδικασία καθορισμού του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Συγκεκριμένα:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθ. πρωτ.: Υ70/11/28.9.2011
Αθήνα, 28/9/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Πληροφορίες: Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Τηλ: 2105215185, FAX: 2105230046, e-mail: diefpar@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία καθορισμού βαθμού αναπηρίας των ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Κοινοποίηση διατάξεων αρθρ. 6 του ν. 3863/2010»
Σχετικά: (Αριθ. Πρωτ. Π51/24/773/27.6.2011, Π51/82/1307/22.9.2011 Δ/νσης Αναπηρίας & Κοιν. Εργασίας και εγκύκλιο 63/11 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ. 6 του ν. 3863/2010 «Αναμόρφωση Πλαισίου Αναπηρικών Συντάξεων», από 1.9.2011 τροποποιείται η διαδικασία παραπομπής για κρίση από Υγειονομική Επιτροπή καθορισμού ή επανακαθορισμού για τη σύνταξη αναπηρίας και η πιστοποίηση της αναπηρίας πραγματοποιείται από τις Υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α, του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας που έχει συσταθεί από 1.1.2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπάγεται στη Δ/νση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προκειμένου να επιτευχθεί αφενός η ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία με απώτερο στόχο την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφ/νων μας, αφετέρου η ενιαία αντιμετώπιση παραπομπής τους στο ΚΕ.Π.Α. από το σύνολο των Υποκ/των, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

  1. Στους συνταξιούχους που υποβάλουν μετά την 1.9.2011 αίτηση για σύνταξη αναπηρίας, επιστρέφεται φωτοαντίγραφο της αίτησης το οποίο θα πρέπει να προσκομίζουν κατά την εξέτασή τους στο ΚΕ.Π.Α.
    Κατόπιν του ελέγχου των χρονικών προϋποθέσεων από τα τμήματα Απονομής Συντάξεων των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ακολουθεί η αποστολή προς τον ασφαλισμένο «Ενημερωτικού Σημειώματος-Παραπεμπτικού» (βλέπετε συνημμένο έντυπο), προκειμένου να προσέλθει στο ΚΕ.Π.Α της επιλογής του για διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας.

  2. Για όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν πριν την 1.9.2011 και δεν κατέστη δυνατή η εξέταση των ασφ/νων από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές κατά τη προηγούμενη τηρούμενη διαδικασία, οι δε συνταξιοδοτικοί φάκελοι των εν λόγω ασφ/νων έχουν επιστραφεί στα αρμόδια Υποκ/ματα Κέντρα-Απονομών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ενημερώσουν τους ασφαλισμένους να προσέλθουν στο ΚΕ.Π.Α για τη διενέργεια προελέγχου πριν την οριστική διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας.
  3. Σε όσους έχει λήξει η σύνταξη αναπηρίας 1.5.2011 για τη διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας και την παράταση της σύνταξής τους, θα τους σταλεί ταχυδρομικά από τη Δ/νση Εκμετάλλευσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής Ειδοποίηση – Παραπεμπτικό, με την οποία θα καλούνται να υποβάλουν στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. της επιλογής τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ιατρικά στοιχεία).
    Στην περίπτωση που κάποιοι εκ των ανωτέρω ασφ/νων δεν λάβουν τη σχετική Ειδοποίηση – Παραπεμπτικό, τότε θα πρέπει να προσέλθουν αυτοβούλως σε ΚΕ.Π.Α της επιλογής τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ιατρικά στοιχεία, κ.λ.π.), προσκομίζοντας απαραίτητα αντίγραφο της τελευταίας συνταξιοδοτικής απόφασης με την οποία είχε παραταθεί η καταβολή της σύνταξής τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …