Διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση γήρατος γονέων αναπήρων σύμφωνα με το άρ. 37 του Ν. 3996/2011

Δίνονται διευκρινίσεις από το ΙΚΑ για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 του Ν. 3996/2011. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 7500 ημέρες εργασίας (ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση), να μην έχουν καταστεί συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή να μην έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Πιο αναλυτικά:

Αθήνα, 16-3-2012
Αριθ. Πρωτ. Σ40/88 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου, Τηλ: 2105215192, e-mail: diefpar@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 του Ν. 3996/2011.»
Σχετ: α) Οι με αριθ. 87/2004, 9/2007, 19/2007, 50/2008 και 70/2011 Εγκύκλιοι
β) Τα Σ40/44/23-5-2007 και Σ40/19/25-2-2010 Γενικά Έγγραφα

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 5 του Ν. 3232/2004 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 61 του Ν. 3518/2006, δόθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος στις μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω – το οποίο δεν απαιτείται να είναι μόνιμο – υπό την προϋπόθεση της πραγματοποίησης 7500 ημερών ασφάλισης.

Με τις διατάξεις του άρ. 140 του Ν. 3655/2008, δόθηκε διαζευκτικά η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ως άνω προϋποθέσεις και στον ασφαλισμένο πατέρα εφόσον η ασφαλισμένη μητέρα δεν ασκήσει το σχετικό δικαίωμα ή έχει αποβιώσει. Για την άσκηση του δικαιώματος από τον ασφαλισμένο πατέρα, θα έπρεπε να προηγηθεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μη άσκησης του δικαιώματος από την ασφαλισμένη μητέρα.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)Με την παρ. 1 του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011 αντικαταστάθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος σε γονείς αναπήρων τέκνων και ορίστηκε ειδικότερα ότι προκειμένου να τους χορηγηθεί η ανωτέρω σύνταξη θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 7500 ημέρες εργασίας – ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση – και να μην έχουν καταστεί συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή να μην έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα – ακόμα και στην περίπτωση που δεν το έχουν ασκήσει – από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και επιπλέον να συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το τέκνο να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου φορέα, και
β) ο έτερος γονέας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από το γονέα που ασκεί το δικαίωμα, να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το δημόσιο, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια, να εργάζεται, να μη λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο και να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφαλιστικό του φορέα ή τους φορείς που είναι ασφαλισμένος ότι δεν έχει ασκήσει ούτε προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.

Όπως μας γνώρισε με το Φ. 80000/23676/1598/9-11-2011 έγγραφό του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – από το οποίο ζητήσαμε διευκρινήσεις για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 του Ν. 3996/2011, όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του ετέρου γονέα αφορούν σε γονέα ο οποίος βρίσκεται εν ζωή. Σε περίπτωση που αυτός έχει αποβιώσει, δεν έχουν προβλεφθεί κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις τις οποίες θα έπρεπε να συγκέντρωνε ενόσω ήταν εν ζωή και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ελέγχεται μόνο εάν συντρέχουν όλες οι λοιπές προϋποθέσεις πλην αυτών που αφορούν στον αποβιώσαντα γονέα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …