Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2005.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, /3/2005 Αρ. πρωτ : Π3α/Φ.11/ Γ.Π. οικ.
Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ΡΑΧ:
Αριστοτέλους 17
101 87
Αν. Φαρμάκη
210.5235828
210.5236 027
ΠΡΟΣ: Τις Νομαρχιακές Αυτοδ/σεις Δ/νσεις – Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας της Χώρας
ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2005.
Σχετ. Η Π3α/Φ11/Γ.Π.οίκ .24008/7.3.2005 Κοινή Υπο

Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης
Ι.Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση (άρθρο 1) για το έτος 2005, χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης στα Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και στους συνοδούς των ολικά τυφλών και των ατόμων με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση (Β.Ν.Κ.) με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω, που το ετήσιο συνολικό δηλωθέν εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 17.000 ΕΥΡΩ ατομικό ή 23.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 4.400 ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του ενός, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο καθώς και για τον/την σύζυγο εφόσον παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω. Ο όρος αυτός δεν αφορά στο φορολογητέο αλλά στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα.
Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κουπόνι ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματος τους.
Ειδικότερα:
α) Στα Ατομα με Αναπηρίες, Ελληνικής υπηκοότητας, Κύπριους υπηκόους Ελληνικής καταγωγής, υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. , υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε
με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ’ ), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στις εξής περιπτώσεις :
• Σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ
• Σε όλες τις διαδρομές του εσωτερικού δικτύου του Ο.Σ.Ε
β) Στα Ατομα με Αναπηρίες , Ελληνικής υπηκοότητας, Κυπρίους υπηκόους Ελληνικής καταγωγής, υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. , υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ’) που διαμένουν μόνιμα
• στην Περιφέρεια Αττικής (Ν.Α Αθηνών , Πειραιώς , Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής) ,
• στην Ν.Α. Θεσσαλονίκης
• και στους κατοίκους των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας
και έχουν το προαναφερόμενο παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ [μπλε λεωφορεία ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ) εκτός από το τμήμα της γραμμής ΑΜΕΛ από το σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας έως το Αεροδρόμιο – στη γραμμή αυτή πληρώνεται το 50%], ΤΡΑΜ και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο για το τμήμα της γραμμής του από το σταθμό Λαρίσης έως το σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, του ΟΑΣΘ και των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού που διαμένουν μόνιμα.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στις Δ/νσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ):
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της. Στη Ν.Α. Λαρίσης κατ’ εφαρμογή της απόφασης Π3α/Φ80/οικ.907/1 -3-2001 για την πιλοτική εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις-πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες επιτροπές καθώς και η προσωρινή ή ισόβια κάρτα αναπηρίας που χορηγείται από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας.
2 α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις Δ/νσεις και τα τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορούν να προσκομίσουν αντί της γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής το τελευταίο απόκομμα πληρωμής ή βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης (όπου υπάρχει).
2β. Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, μπορούν να τις προσκομίσουν εναλλακτικά.
2γ. Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ λόγω αναπηρίας βάσει γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών, μπορούν να προσκομίζουν το τελευταίο απόκομμα της σύνταξης τους στο οποίο αναγράφεται εντύπως το γράμμα (Α) που σημαίνει αναπηρία.
Για τους λοιπούς ασφαλισμένους απαιτείται απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της.
2δ. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Νομαρχιών, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δ/νσεων και των Τμημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, αντίστοιχα.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
4. Συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας ή έναν εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου του δελτίου.
Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, ΑμεΑ να έχουν δύο Δελτία Μετακίνησης ένα από τη Δ/νση Πρόνοιας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και ένα από την Κοινωνική Πρόνοια άλλου Νομού, θα πρέπει να ελέγχετε εάν οι δικαιούχοι που απευθύνονται στην Υπηρεσία σας, είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής σας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η μόνιμη κατοικία από κανένα εκ των παραπάνω εγγράφων, θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
5. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται δελτίο συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
6. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το οικονομικό έτος 2004, ενώ στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, να το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο.
Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωση τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.
Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 17.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 23.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ μόνο.
7. Όσοι προσέρχονται στις Δ/νσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Ν.Α. και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, με τα ανωτέρω δικαιολογητικά για να λάβουν δελτίο μετακίνησης εφόσον κριθούν δικαιούχοι, απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου, ο αρμόδιος υπάλληλος που χορηγεί το δελτίο μονογράφει σημειώνοντας και την ημερομηνία παράδοσης αυτού και το σφραγίζει προκειμένου να ελέγχεται η περίπτωση πολλαπλής χορήγησης δελτίου στον ίδιο δικαιούχο.
8. Σε περίπτωση απώλειας η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική Αρχή, χορηγείται δελτίο μετακίνησης μόνο με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να μη στερηθούν και του δικαιώματος μετακίνησης με τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ και των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.
9. Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις υπηρεσίες μας ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρωση της διανομής του Δελτίου του α’ εξαμήνου, θα τους χορηγείται Δελτίο για το β’ εξάμηνο.

3. Χορήγηση δελτίων μετακίνησης σε Αττική-Θεσσαλονίκη.
Όσοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και θεσσαλονίκης, θα προμηθεύονται τα δελτία απεριορίστων διαδρομών ετήσιας διάρκειας από τις Δ/νσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ανήκουν και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Τα δελτία αυτά θα συνοδεύονται από ένα (1) κουπόνι ετήσιας ισχύος για τις Ν.Α. της περιφέρειας Αττικής και από δύο (2) κουπόνια εξάμηνης ισχύος για την περιοχή θεσσαλονίκης. Στην πίσω πλευρά θα αναγράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως από την Υπηρεσία και τα ΚΕΠ η ένδειξη:
“ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΣΕ”. Η παράδοση των κουπονιών που θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 1 -1 -2005 έως 31 -12-2005 για τον ΟΑΣΑ και από 1 -1 -2005 έως 30-6-2005 και 1-7-2005 έως 31-12-2005 για τον ΟΑΣθ, θα γίνει από τους ως άνω Οργανισμούς κατ’ ευθείαν στις Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση στους δικαιούχους δελτίων και κουπονιών Α’ και Β’ εξαμήνου του ΟΑΣΘ, θα γίνει ταυτόχρονα (2 κουπόνια).
Η διάθεση δελτίων και κουπονιών του ΟΑΣΑ θα γίνει από 30/3/2005
μέχρι και 26/4/2005 για το ετήσιο κουπόνι και για το Β’ εξάμηνο από
15/6/2005 μέχρι και 30/6/2005 και του ΟΑΣΘ από 30/3/2005 μέχρι
και 26/4/2005 (Α+Β κουπόνι) και για το Β’ εξάμηνο από 15/6/2005
μέχρι και 30/6/2005 (Β κουπόνι). Η παράδοση και παραλαβή
κουπονιών από τον ΟΑΣΑ και τον ΟΑΣΘ θα γίνεται με πρωτόκολλο
παράδοσης-παραλαβής το οποίο στη συνέχεια θα στέλνεται στο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Δ/νση Προστασίας
ΑΜΕΑ.
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί μέρος των κουπονιών, τα
αδιάθετα του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ θα επιστραφούν μέχρι 30/5/2005 του Α’
εξαμήνου και μέχρι 15/7/2005 του Β’ εξαμήνου.
Οι Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς, Ανατολικής
Αττικής, Δυτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) οφείλουν να συντάσσουν και να διατηρούν καταστάσεις
που θα περιλαμβάνουν:
• Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία αν
πρόκειται για τυφλό ή βαριά νοητικά υστερούντα με δείκτη νοημοσύνης
30 και κάτω).
Τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής θα χρησιμοποιηθούν σαν δικαιολογητικά για την πληρωμή του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή τους, μέσα στα οριζόμενα χρονικά περιθώρια (30/5/2005 και 15/7/2005) στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Χορήγηση δελτίων στην Επαρχία
Όσοι διαμένουν μόνιμα στην επαρχία παραλαμβάνουν τα δελτία από τις Δ/νσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας και τα ΚΕΠ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες κατοικούν. Κάθε Δελτίο Μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:
1) Διάρκεια ισχύος, ήτοι από την ημερομηνία εκδόσεως του μέχρι 31-12-2005.
2) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.
3) Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
4) Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.
5) Δ/νση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.
Στην πίσω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και να σφραγίζεται
από την Υπηρεσία η ένδειξη:
“ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ, ΤΑ ΤΡΕΝΑ
ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ”
Οι κάτοχοι Δελτίου Μετακίνησης του έτους 2004 με αίτηση τους θα ζητούν την ανανέωση του προσκομίζοντας νέα γνωμάτευση αν η παλιά έχει λήξει και εφόσον δεν είναι επιδοτούμενοι των Δ/σεων Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Όσοι λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας από τις Δ/σεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας ή
Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορούν να προσκομίζουν αντί της γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής το τελευταίο απόκομμα πληρωμής ή το βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης ( όπου υπάρχει). Αν κατά την ανανέωση το Δελτίο είναι κατεστραμμένο ή δεν υπάρχει χώρος στην πίσω πλευρά του, παρέχεται καινούργιο, αν όμως υπάρχει τότε θα αναγράφεται είτε ιδιοχείρως είτε εντύπως σε αυτό και θα σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη ” ισχύει μέχρι 31-12-2005″.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) οφείλουν να συντάσσουν και
να διατηρούν καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν:
• Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία αν
πρόκειται για τυφλό ή βαριά νοητικά υστερούντα με δείκτη νοημοσύνης
30 και κάτω)
τις οποίες θα υποβάλουν στις Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Στη συνέχεια οι Δ/νσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όλης της χώρας πλην των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα είναι απαραίτητο να υποβάλουν στη Δ/νση Προστασίας ΑΜΕΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στις Διοικήσεις των ΚΤΕΛ του νομού τους, το συνολικό αριθμό των Δελτίων των ΑμεΑ που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Ο αριθμός των Δελτίων που μπορεί λόγω απώλειας να χορηγηθούν σε κάθε ΑΜΕΑ κατά την χρονική διάρκεια ισχύος των Δελτίων με μειωμένο εισιτήριο, δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στην μηνιαία κατάσταση που αποστέλλεται στο Υπουργείο και στις Δ/νσεις των ΚΤΕΛ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποίηση:
1. ΟΑΣΑ Μετσόβου 15-Αθήνα
(ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ,ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙΔ.)
2. ΟΑΣΘ
Αλ. Παπαναστασίου 90-54644-Οεσσαλονίκη
3. ΟΣΕ Καρόλου 1
4. Αστικά ΚΤΕΛ Πειραιώς 4
5. Υπεραστικά ΚΤΕΛ Πειραιώς 4
6. ΥΠΕΣΔΔΑ
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης Γενική Διεύθυνση Διοικ. Οργάνωσης και Διαδικασιών Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας Βασιλ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα (με την παράκληση να ενημερωθούν όλα τα ΚΕΠ της χώρας)
7. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ) Μυλλέρου 1
10436-Αθήνα

Εσωτ. Διανομή:
1 .Γρ. κ. Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γρ.κ.κ.Υφυπουργών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3.Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμμ. Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4.Δ/νση Οργάνωσης Ποιότητας
Υπηρεσιών & Πληροφορικής 5.Δνση Προστασίας ΑΜΕ Α
Τμήμα Α (5)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Λευκά 9θέσια ταξί χωρίς ταξίμετρα για ΑμεΑ

Λευκό θα είναι το χρώμα των ταξί ειδικής μίσθωσης που θα κυκλοφορήσουν χωρίς ταξίμετρο και βάσει τιμοκαταλόγου, σε τουριστικές πιάτσες και ξενοδοχεία. Στην Περιφέρεια της Αττικής πρόκειται να …

Οι κίνδυνοι όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς με το αναπηρικό σου κάθισμα [Video]

Όταν είσαι ανταποκριτής του BBC αναγκάζεσαι να ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο – το να πετάς, όμως, με αναπηρικό κάθισμα είναι μερικές φορές πιο δύσκολο απ’ όσο πρέπει. Όταν είσαι υποχρεωμένος να πετάς …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχει τη μέση του…

«Είμαι κινητικά ανάπηρος, παραπληγικός, από το 1993 και (δια, μετά)κινούμαι με το ελαφρύ καροτσάκι μου. Τα πρώτα χρόνια της αναπηρίας μου είχα δυνάμεις και όρεξη διεκδικήσεως μιας ζωής όσο το δυνατόν …