Δήμος Βόλου: Μείωση των ανταποδοτικών τελών

Ο δήμος Βόλου εισηγήθηκε ένα προωθημένο κοινωνικό τιμολόγιο, αξιοποιώντας και το νομολογιακό κεκτημένο που έχει δημιουργηθεί σ’ ένα περιορισμένο αριθμό δήμων. Συγκεκριμένα, επεκτείνει σε όλες τις δημοτικές ενότητες το κοινωνικό τιμολόγιο που εφαρμοζόταν σε ορισμένες δημοτικές ενότητες (άποροι, ορισμένες κατηγορίες ΑμεΑ, πολύτεκνοι), και επιπλέον εντάσσει σε κοινωνικό τιμολόγιο και άλλες κατηγορίες (υπόλοιπες κατηγορίες ΑμεΑ, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες).

Οι νέες ρυθμίσεις συνεπάγονται μείωση των ανταποδοτικών τελών του ενιαίου δήμου Βόλου στο γενικό τιμολόγιο κατά 2,03% και συνολικά, με το κοινωνικό τιμολόγιο, κατά 3,14%. Πιο συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2012, προτείνεται η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για ειδικές κατηγορίες πολιτών που είναι κατοικοδημότες του νέου δήμου Βόλου, ως εξής:

1η κατηγορία: Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.

– Άποροι σε κατάσταση πλήρους ένδειας, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Βόλου.

2η κατηγορία: Μείωση, σε ποσοστό 50%, των δημοτικών τελών.

α. Άποροι με βιβλιάριο ανασφαλίστου, που είναι πιστοποιημένοι στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Βόλου.

β. Άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω ή άτομα που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, τα οποία έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από 80% και πάνω.
–> Οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή από την Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους, από το οποίο προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

γ. Πολύτεκνες οικογένειες. (Η μείωση των δημοτικών τελών θα γίνεται εφόσον τουλάχιστον 4 παιδιά είναι ανήλικα, εφόσον το μικρότερο ηλικιακά παιδί δεν έχει κλείσει το 18ο έτος ή το 24ο έτος, εφόσον σπουδάζει.)

3η κατηγορία: Μείωση, σε ποσοστό 30%, των δημοτικών τελών.

α. Άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω ή άτομα που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, τα οποία έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από 67% και πάνω και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 2.000 € για κάθε παιδί, το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου έτους.
–> Οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν:
– Πιστοποιητικό από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή από την Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους, από το οποίο προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
– Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση, έτους.

β. Τρίτεκνες οικογένειες. (Η μείωση θα γίνεται σε τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 24.000 €, εφόσον το μικρότερο ηλικιακά παιδί δεν έχει κλείσει το 18ο έτος ή το 24ο έτος, εφόσον σπουδάζει.)

γ. Μονογονεϊκές οικογένειες. (Η μείωση θα γίνεται σε μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 12.000 ευρώ με ένα παιδί και των 14.000 ευρώ με 2 παιδιά, εφόσον το παιδί ή το μικρότερο παιδί δεν έχει κλείσει το 18ο έτος ή το 24ο έτος, εφόσον σπουδάζει.)

Η μείωση των Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις προαναφερθείσες κοινωνικά ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες ισχύει, εφόσον:

  1. Οι δικαιούχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες Βόλου (εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια του Δήμου Βόλου).
  2. Η μείωση αφορά στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ένα μόνο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, την κύρια κατοικία του δικαιούχου.
  3. Η κατοικία αποδεικνύεται από αντίγραφο του Ε1 ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή της άδειας οικοδομής ή του μισθωτηρίου ή του εγγράφου παραχώρησης χρήσης κατοικίας ή οποιουδήποτε άλλου επισήμου εγγράφου.
  4. Ο σχετικός λογαριασμός της ΔΕΗ που θα προσκομίζεται, θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου ή του ατόμου – μέλους της οικογένειάς του για τις περιπτώσεις των οικογενειών που έχουν ως μέλη τους ή φροντίζουν άτομα με αναπηρία.
  5. Η κατηγορία των ατόμων με αναπηρία αφορά σε όλες τις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …