Ε.Ε.: Οδηγία για την εφαρμογή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί σχέδιο Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπουργών περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, καθώς τα συστήματα υγείας της ΕΕ αποτελούν τη βάση της κοινωνικής προστασίας.

Αξίζει να αναφερθεί πως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κρίνει ήδη αρκετές περιπτώσεις, βεβαιώνοντας πως όλες οι μορφές ιατρικής περίθαλψης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές δίκες που αφορούν στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (πχ. την επιστροφή εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε κράτος μέλος).

Βασικός στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των ασθενών και να προωθηθεί η συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ κρατών μελών. Σημειώνεται πως η Οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στους κατ’ ιδίαν ασθενείς που αποφασίζουν να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη σε κράτος-μέλος διάφορο του κράτους-μέλους ασφάλισης. Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση του Δικαστήριο, η ειδική φύση της υγειονομικής περίθαλψης ή ο τρόπος κατά τον οποίο οργανώνεται ή χρηματοδοτείται αυτή, δεν συνιστούν λόγους εξαίρεσής της από το πεδίο εφαρμογής της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. (Ωστόσο, το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να επιλέξει τον περιορισμό της επιστροφής εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης για λόγους σχετιζόμενους προς την ποιότητα και την ασφάλεια της παρασχεθείσας υγειονομικής περίθαλψης, λόγω γενικού συμφέροντος της δημόσιας υγείας.)

Στην περίπτωση δε επιστροφής εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, η Οδηγία τονίζει πως εκτός από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος-μέλος, θα πρέπει επίσης να καλύπτεται και η συνταγογράφηση, η χορήγηση και η προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων όταν προβλέπονται στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας υγείας.

Ωστόσο, η Οδηγία δεν θα εφαρμόζεται σε μακροχρόνιες υπηρεσίες περίθαλψης που παρέχονται από υπηρεσίες περίθαλψης κατ’ οίκον, σε εγκαταστάσεις υποβοηθούμενης διαβίωσης ή σε κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας («οίκους περίθαλψης»).

(Ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας βρίσκεται στο www.disabled.gr, στην ενότητα «Ευρωπαϊκή Ένωση».)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Θεραπεία βλαστικών κυττάρων βελτιώνει την κινητικότητα στην πολλαπλή σκλήρυνση

Η θεραπεία με βλαστικά κύτταρα ενδεχομένως να μπορέσει στο μέλλον να συντελέσει στη θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας, καθώς από πειράματα που έγιναν σε ποντίκια διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην …

Ηλεκτρική διέγερση για την βάδιση παραπληγικών

Τέσσερις Αμερικανοί, παράλυτοι από τη μέση και κάτω, κατάφεραν να κινήσουν με ελεγχόμενο τρόπο ξανά τα πόδια τους για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον δύο χρόνια, χάρη σε μια συσκευή ηλεκτρικής …

Ρομποτικές «στολές» από το… μέλλον βοηθούν

Οι ερευνητές αναπτύσσουν ρομποτικές «στολές» για να βοηθούν παραπληγικούς και τετραπληγικούς να κινούνται εντός ή εκτός σπιτιού, να ανεβαίνουν σκάλες κτλ. Ανάλογοι εξωσκελετοί, όπως ονομάστηκαν οι …

Ελπίδα για τη θεραπεία της παράλυσης

Ελπίδα για τη θεραπεία της παράλυσης δίνει το πείραμα επιστημόνων του Χάρβαρντ, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν έναν πίθηκο να κινείται σύμφωνα με τη σκέψη ενός άλλου. …

Ανακάλυψη οδηγεί σε φάρμακο για την οστεοπόρωση;

Ένα φάρμακο για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να αναπτύξουν επιστήμονες στις ΗΠΑ, έπειτα από μια ανακάλυψη που φαίνεται ότι ενισχύσει σοβαρά τη δημιουργία νέας οστικής …

Το πρώτο καλλιεργημένο δέρμα με αγγεία

Πριν καν ολοκληρωθούν οι δοκιμές μοσχευμάτων δέρματος που καλλιεργούνται στο εργαστήριο από κύτταρα του ίδιου του ασθενή, ερευνητές στην Ελβετία αναφέρουν ότι προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα: …