Ε.Ε.: Προκήρυξη διαγωνισμού Access City Award 2013

Βρυξέλλες, 22/05/2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα το διαγωνισμό για το τρίτο «βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης», το ευρωπαϊκό βραβείο για τις προσβάσιμες πόλεις (Access City Award). Το ετήσιο βραβείο αναγνωρίζει και τιμά τις πόλεις που εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην παροχή ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος για όλους, και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία.

Access City Award 2013Το βραβείο είναι μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ να δημιουργήσει μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια: η βελτιωμένη προσβασιμότητα δημιουργεί μακροχρόνια οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις πόλεις, ειδικά από άποψη δημογραφικής γήρανσης. Οι πόλεις με τουλάχιστον 50.000 κατοίκους μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για το βραβείο έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2012 (16.00 ώρα Βρυξελλών).

«Οι πόρτες των πόλεών μας πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλους», δήλωσε η Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Viviane Reding. «Τα επιχειρήματα υπέρ της προσβασιμότητας είναι ισχυρά. Το βραβείο αυτό τιμά όσους δείχνουν πώς μπορούν να γίνουν προσβάσιμες οι πόλεις: ανταλλάσσοντας εμπειρίες, οι επιτυχίες μερικών μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για άλλους σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Περίπου 80 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν κάποια αναπηρία. Με τη γήρανση της κοινωνίας μας, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ή αυτών με μειωμένη κινητικότητα αυξάνεται. Η παροχή πρόσβασης σε όλους στις αστικές μεταφορές, στους δημόσιους χώρους, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην τεχνολογία έχει καταστεί πραγματική πρόκληση. Ωστόσο, η παροχή προσβασιμότητας έχει επίσης οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και συμβάλλει σε ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η προσβασιμότητα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια για όλους.

Η διαδικασία επιλογής

Η επιλογή θα λάβει χώρα σε δύο φάσεις, με μια προκαταρκτική επιλογή σε εθνικό επίπεδο και κατόπιν την τελική επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην ευρωπαϊκή φάση του διαγωνισμού, μια κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από ειδικούς στην προσβασιμότητα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, θα επιλέξει από τους εθνικούς υποψηφίους τις τέσσερις πόλεις που θα προκριθούν και θα παρευρεθούν στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες. Η τελετή θα συμπέσει με τη Διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία στις 3-4 Δεκεμβρίου 2012. Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί «Νικητής του βραβείου φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης 2013».

Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή θα κάνει επίσης ειδική «μνεία» στις πόλεις που έχουν επιδείξει σημαντικές επιτυχίες και αποτελέσματα σε συγκεκριμένους τομείς ή πτυχές της προσβασιμότητας.

Κριτήρια απονομής βραβείου

Η προσβασιμότητα πρέπει να εφαρμόζεται με συνεκτικό και συστηματικό τρόπο στα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις υποδομές. Οι πρωτοβουλίες θα αξιολογηθούν ως προς την ολοκληρωμένη προσέγγισή τους σε τέσσερις βασικούς τομείς: το δομημένο περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους· τις μεταφορές και τις σχετικές υποδομές· τις πληροφορίες και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ)· τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει ιδιαίτερα τον αντίκτυπο των μέτρων προσβασιμότητας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία και στην πόλη γενικότερα, και θα λάβει υπόψη την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Οι πόλεις θα πρέπει επίσης να επιδείξουν την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών προσβασιμότητας της πόλης.

Τρόπος υποβολής υποψηφιότητας

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέσω διαδικτύου έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2012 (16.00 ώρα Βρυξελλών) στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/access-city.

Γενικές πληροφορίες

Η πρώτη και η δεύτερη χρονιά διοργάνωσης του διαγωνισμού για το «Βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης»

Το «Βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης» ξεκίνησε το 2010, και την πρώτη χρονιά του θεσμού απονεμήθηκε στην ισπανική πόλη Άβιλα. Το 2011, 114 πόλεις από 23 χώρες της ΕΕ υπέβαλαν υποψηφιότητα. Το βραβείο απονεμήθηκε στην αυστριακή πόλη Σάλτσμπουργκ σε μια τελετή στις Βρυξέλλες την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Οι τρεις άλλες πόλεις που προκρίθηκαν ήταν: Κρακοβία (Πολωνία), Μάρμπουργκ (Γερμανία) και Σανταντέρ (Ισπανία). Το 2011 η κριτική επιτροπή έκανε ειδική μνεία στις εξής πόλεις: Τεράσα (Ισπανία) για το δομημένο περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους· Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) για τις μεταφορές και τις σχετικές υποδομές· Όλομουτς (Τσεχική Δημοκρατία) για τις πληροφορίες και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών· και Γκρενόμπλ (Γαλλία) για τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Πολιτική της ΕΕ για την προσβασιμότητα

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 παρέχει το γενικό πλαίσιο δράσης στον τομέα της αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε επίπεδο ΕΕ, για να συμπληρώσει και να στηρίξει τη δράση των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια πρόταση για μια «Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας», που θα παρουσιαστεί το Δεκέμβριο του 2012.

Η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για την προσβασιμότητα σε τομείς όπως οι μεταφορές και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η ΕΕ κάνει χρήση ποικίλων μέσων εκτός από τη νομοθεσία και την πολιτική, όπως έρευνα και τυποποίηση, για να βελτιστοποιήσει την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον, στις ΤΠΕ, στις μεταφορές και σε άλλους τομείς, και για να προωθήσει μια αγορά προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ΕΕ έχει επίσης στόχο να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς υποστηρικτικής τεχνολογίας προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, και υποστηρίζει μια προσέγγιση «σχεδιασμού για όλους» που θα ωφελήσει ένα ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα για το «βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης» στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/justice/access-city

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρωτοβουλία αδιάφθορων γερμανών γιατρών

«Το φαγητό μου το πληρώνω μόνος μου». Μια αφίσα με αυτό το σύνθημα κρέμεται σε έναν από τους τοίχους μιας μικρής αλλά όμορφης αίθουσας υποδοχής ασθενών. Το ιατρείο που βρίσκεται στο κέντρο της …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Ε.Ε.: Προκήρυξη διαγωνισμού Access City Award 2013

Βρυξέλλες, 22/05/2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα το διαγωνισμό για το τρίτο «βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης», το ευρωπαϊκό βραβείο για τις προσβάσιμες πόλεις (Access City …

Έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες

Στις αρχές Ιουλίου ενημερωθήκαμε από την κα Ιωάννα Κουβαριτάκη (Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού στον «Συνήγορο του Πολίτη») σχετικά με την Έκθεση για την εφαρμογή των …

Μέτρα για τα Δικαιώματα των Επιβατών με Αναπηρία στις Αεροπορικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε στις 1 Απριλίου σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των επιβατών και στην ενίσχυση της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Αντιπρόεδρος της …

Ε.Ε.: Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020

Στην ελληνική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκε η δεκαετής στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εμπόδια σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής σε …