Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ.5 του Ν.3232/04 και σε περιπτώσεις τέκνων που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις και βαριές αναπηρίες, τα οποία έγιναν αμφοτεροπλεύρως ορφανά πριν την 12-2-04

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Γ.Ε.: Σ51/36/1-9-2006 ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 67/04 εγκύκλιος.
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ.5 του Ν.3232/2004 « Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 48Α/12-2-04) με τις οποίες καθιερώθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης ολοκλήρου του ποσού της σύνταξης θανόντος συνταξιούχου και επί ασφαλισμένου ολοκλήρου του ποσού που θα δικαιούτο να λάβει ο ίδιος, στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα που εμφανίζουν πολλαπλές βαριές αναπηρίες και συγκεκριμένες παθήσεις, και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με το με αρ. πρωτ. Φ 80.000/13260/1048/25-7-06 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς το οποίο είχαμε απευθύνει σχετικό ερώτημα διευκρινίστηκε ότι με δεδομένη τη γραμματική διατύπωση της διάταξης από την οποία δεν προκύπτει ότι αποκλείονται του πεδίου εφαρμογής της τα πρόσωπα που έχουν καταστεί αμφοτεροπλεύρως ορφανά πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3232/04 δηλ. πριν την 12-2-2004 αλλά και το σκοπό της θέσπισής της που είναι η αυξημένη κοινωνικοασφαλιστική προστασία σε παιδιά τα οποία είναι αμφοτεροπλεύρως ορφανά και πάσχουν από τις συγκεκριμένες παθήσεις, η εν λόγω διάταξη πρέπει να εφαρμόζεται και σε παιδιά τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν καταστεί ορφανά πριν την 12-2-2004.
Περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά θα πρέπει να αναθεωρηθούν οίκοθεν.
Εξυπακούεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα και στις περιπτώσεις αυτές θα αρχίσουν από την 12-2-2004.

www.ika.gr

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …