ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34: Παρέχονται οδηγίες σχετικά με θέματα νοσηλίων εξωτερικού Ο.Α.Ε.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ .Α.Ε.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣ. & ΕΞΩΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΑΓ .ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
Ταχ.Κωδ.: 104 31 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ.: ΑΛ.ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ
ΤΗΛ.: 210 5274413
FAX: 210 5234435

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ…………
Βαθμός Ασφαλείας………
ΑΘΗΝΑ 06/03/2009
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΠΑΣΘ /Φ 69/42/ 27509
ΠΡΟΣ : 1) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α 2) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΑΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 34

ΘΕΜΑ:“Παρέχονται οδηγίες σχετικά με θέματα νοσηλίων εξωτερικού.”

Με αφορμή προβληματισμούς που ετέθησαν στην υπηρεσία μας για θέματα νοσηλείας στο εξωτερικό, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις ,προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών ,από όλες τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

1. Η προβλεπόμενη από την αρ.Φ.7/οικ.15/7-1-97 Υ.Α. “περί νοσηλείας στο εξωτερικό” ιατρική γνωμάτευση Δ/ντή Κρατικού Νοσοκομείου, που βεβαιώνει ότι η πάθηση του ασθενούς – ασφ/νου δεν αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα,πρέπει απαραίτητα να φέρει τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτού , από τη γραμματεία του Νοσοκομείου.

2. Πριν από την παραπομπή της υπόθεσης στην ΕΥΕΕ του ΙΚΑ για κρίση, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τον ασφ/νο ή αποστολή (μέσω FAX)βεβαίωσης του θεραπευτηρίου του εξωτερικού, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η νοσηλεία ,προκειμένου:
α) να ελέγχεται η νομική υπόσταση του Νοσοκομείου ,όπου τούτο απαιτείται .
β) να βεβαιώνεται η αποδοχή του Κοιν.Εντύπου Ε 112 απ΄αυτό
γ) να προκύπτει η ημερομηνία εισόδου του ασθενή στο Νοσοκομείο ,ώστε να οριοθετείται σαφώς η έναρξη και η λήξη του χρονικού διαστήματος του Κοιν.Εντύπου Ε 112 σε συνδυασμό πάντα με το χρονικό διάστημα έγκρισης της ΕΥΕΕ.

3. Για την απόδοση των προβλεπομένων από τη διάταξη της παρ.2γ΄ του άρθρου 15 του Κανονισμού Παροχών Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ πάγιων ποσών για έξοδα διαμονήςασθενών – ασφ/νων και τυχόν συνοδών τους , είναι απαραίτητη η υποβολή σχετικών εξοφλητικών τιμολογίων ή αποδείξεων.

Διευκρινίζεται ότι, εάν οι αποδείξεις ή τα τιμολόγια για τα έξοδα διαμονής είναι μικρότερου ύψους του πάγιου ποσού, η απόδοση θα γίνεται βάσει του τιμολογίου ή της απόδειξης .

Σημειώνεται ότι για την απόδοση των εξόδων διατροφής, δεν απαιτείται η υποβολή εξοφλητικής απόδειξης ,αλλά θα αποδίδεται το προβλεπόμενο πάγιο ποσόν.

4. Στις περιπτώσεις που η παραμονή των ασφ/νων στο εξωτερικό συνεχίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι δυνατή η τμηματική εκκαθάριση των εξόδων νοσηλείας και διαμονής – διατροφής ασθενούς και τυχόν συνοδού καθώς και η απόδοση των εξόδων μετάβασης.

5. Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. Φ 40035/2781/274/9-2-09 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας ,που απεστάλη κατόπιν σχετικού ερωτήματος της υπηρεσίας μας ,στις περιπτώσεις αποστολής δειγμάτων ασφ/νων μας σε εξειδικευμένα Κέντρα του εξωτερικού για εξετάσειςπου πραγματοποιούνται κατόπιν σύστασης Κρατικών Νοσοκομείων της χώρας μας – δεν θα ακολουθείται η διαδικασία νοσηλίων εξωτερικού (δηλ.οι υποθέσεις δεν θα αποστέλλονται προς κρίση στην ΕΥΕΕ του ΙΚΑ ,αφού δεν υφίσταται μετάβαση και νοσηλεία ασφ/νου στο εξωτερικό ), αλλά θα αποδίδεται από τις Υπηρεσίες το κόστος των εξετάσεων αυτών, κατόπιν υποβολής των σχετικών παραστατικών και ύστερα από έγκριση του αρμοδίου ελεγκτή ιατρού της αναγκαιότητας των εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι όταν η αποστολή δειγμάτων για εξετάσεις αφορά νοσηλευόμενους ασθενείς- ασφ/νους θ΄αποδίδονται εξ΄ολοκλήρου οι δαπάνες από τον Οργανισμό ,ενώ όταν αφορά εξωτερικούς ασθενείς ,θ΄αποδίδονται με συμμετοχή 25% των ασφ/νων.
Εάν οι ανωτέρω εξετάσεις εντάσσονται στα πλαίσια προ-μεταμοσχευτικού ελέγχου οι δαπάνες θα καλύπτονται σε κάθε περίπτωση 100% .

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …