ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43: Σχετικά με τη χορήγηση αναπνευστικών συσκευών, φορητής συσκευής αποθήκευσης υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης & συσκευής μέτρησης χρόνου προθρομβίνης Ο.Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣ. & ΕΞΩΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5
ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 104 31 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦ. : Μ. ΡΗΓΑ
ΤΗΛ.: 210 5274421
FAX: 210 5234435

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ…………
Βαθμός Ασφαλείας………
ΑΘΗΝΑ 7 / 4 / 2009
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΠΑΣΘ /Φ78/69/38468
ΠΡΟΣ : 1. / ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄, 2. / ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ Ο.Α.Ε.Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη χορήγηση αναπνευστικών συσκευών , φορητής συσκευής αποθήκευσης υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης & συσκευής μέτρησης χρόνου προθρομβίνης»

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 5/05 εγκύκλιος.
Η αριθ΄Φ/ 40035/4732/458//9-3-2009 Υ.Α.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο , σας είχαμε γνωρίσει, ότι σύμφωνα με την αριθ΄ Φ/40035/28502/1621/10-11-2004 Υ.Α. , με την οποία τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 5 του αρθ.16 του Κανονισμού Παροχών του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ, καταβάλλεται δαπάνη για την αγορά αναπνευστικών συσκευών παντός τύπου , μέχρι του ποσού των 2.347,76 €, βάσει τιμολογίου αγοράς , με συμμετοχή 25% του ασφαλισμένου και αντικατάσταση αυτών ανά τριετία

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε, ότι με την αριθ΄ Φ/40035/4732/458//9-3-2009 νεώτερη Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 517 τεύχος Β΄ 20-3-2009) – την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα και η οποία ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της δηλαδή από 20-3-2009 – τροποποιήθηκε εκ νέου η προαναφερόμενη διάταξη (άρθρο 16 του Κανονισμού Παροχών) ως ακολούθως:

1) Για την αγορά αναπνευστικών συσκευών αποδίδεται δαπάνη βάσει του τιμολογίου αγοράς και μέχρι του ποσού που ανά τύπο συσκευής καθορίζεται , ήτοι :
CPAP (απλή) 1.200,00 €
CPAP (auto) 1.500,00 €
BiPAP (απλή) 2.000,00 €
ΒιPAP ς/Τ (πίεσης) 2.347,76 €
Αναπνευστική συσκευή όγκου/ πίεσης 2.347,76 €

Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α, η συμμετοχή του ασφαλισμένου ανέρχεται σε ποσοστό 25% και η αντικατάσταση τους θα γίνεται ανά τριετία .
2) Για τη φορητή συσκευή (βαλίτσα ) για θέρμανση και αποθήκευση υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης σε μετακινούμενους ασθενείς , αποδίδεται δαπάνη μέχρι του ποσού των #1.000,00# € , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , βάσει τιμολογίου αγοράς και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου .
Αντικατάσταση αυτής μπορεί να γίνεται ανά τριετία .

3) Για τη συσκευή μέτρησης χρόνου προθρομβίνης αποδίδεται δαπάνη μέχρι του ποσού των # 678,00 # € , βάσει τιμολογίου αγοράς , και # 122,00 # € για τα αναλώσιμα υλικά αυτής κατ΄έτος , συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι για την απόδοση των σχετικών δαπανών ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ 41/2002 εγκύκλιο δηλ. δεν απαιτείται η υποβολή τριών οικονομικών προσφορών αλλά η απόδοση θα γίνεται βάσει μόνο του τιμολογίου αγοράς.

Ευνόητο είναι, ότι εάν το τιμολόγιο αγοράς είναι χαμηλότερο του ορισθέντος αντίστοιχου ανωτάτου ποσού, θα καταβάλλεται το ποσόν του τιμολογίου.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …