Εγκύκλιος του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Εγκύκλιο με θέμα «Πρόγραμμα προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία έτους 2006» υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

Η εγκύκλιος, η οποία εστάλη στις Διευθύνσεις Διοικητικού και στα Γραφεία ή Τμήματα Προσβασιμότητας ΑμεΑ όλων των Υπουργείων, στις Διευθύνσεις Διοίκησης όλων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Υπουργείων και των Αυτοτελών Γενικών Γραμματειών και στις Διευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης όλων των Περιφερειών της Χώρας, ζητά την κατάρτιση προγραμμάτων για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής το 2006.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία έτους 2006.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εγκυκλίους μας, με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/α’/11-2-1004) καθιερώνεται η υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας τους.
Έχοντας ως στόχο την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ανωτέρω διάταξη, έτσι ώστε οι Υπηρεσίες μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να καταστούν προσβάσιμες, τόσο για τα εμποδιζόμενα άτομα που προσέρχονται σ’ αυτές, όσο και για τους υπαλλήλους με αναπηρία, οι οποίοι εργάζονται στο χώρο τους, παρακαλούμε, για την ενεργοποίηση των αρμοδίων οργανικών μονάδων της υπηρεσίας σας προς τις κατωτέρω κατευθύνσεις:

  1. Εφαρμογή της αριθμ. 52487/16-11-2001 (ΦΕΚ 18 τ.Β’/15-1-2002) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την Εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια».
    Βασικοί άξονες των ρυθμίσεων που προκύπτουν από την εν λόγω Απόφαση είναι η εξασφάλιση της οριζόντιας προσπέλασης (προδιαγραφές διαδρόμων, θυρών, δαπέδων κλπ.) και της κατακόρυφης προσπέλασης (προδιαγραφές ράμπας, εισόδου, αναβατορίου, ανελκυστήρα, χειρολισθήρες κλιμακοστασίων κλπ.), καθώς και άλλες εξυπηρετήσεις (WC, τηλέφωνο, ψύκτης ΑμεΑ, θέσεις στάθμευσης κλπ.).
  2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. πρέπει να επεξεργαστούν και να καταρτίσουν πρόγραμμα για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής το έτος 2006. Το πρόγραμμα αυτό οι υπηρεσίες οφείλουν να το καταρτίσουν και να το αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το αργότερο μέχρι 31 – 12 – 2005. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού η συγκέντρωση και αποστολή των προγραμμάτων τους στην υπηρεσία μας θα γίνει μέσω της οικείας Περιφέρειας. Επισημαίνεται ότι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή των σχετικών ενεργειών θα γίνεται εφεξής σε ετήσια βάση, έτσι ώστε να ιεραρχούνται και να κατανέμονται αποτελεσματικά οι προτεραιότητες των Υπηρεσιών. Επομένως, ο προγραμματισμός για το 2006 πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις / στόχους για τη λήψη μέτρων ή την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία αφού, πρώτα, γίνει η σχετική αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, ώστε να διαφανεί ποιες είναι οι υφιστάμενες ελλείψεις ή οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων παρακαλούνται να αποστείλουν το παρόν έγγραφο στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν για την ενημέρωσή τους και τις δικές τους ενέργειες.
Οι Περιφέρειες, στις οποίες αποστέλλεται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται να τη διαβιβάσουν στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την ενημέρωσή τους και να εποπτεύσουν την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2005

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Η Διεθνής Αμνηστία παραδίδει υπογραφές στο Ν. Δένδια για την υπόθεση του Μανώλη Κυπραίου [Video]

Έναν περίπου χρόνο μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο kamarinia.gr (Οκτώβριος 2011) ο Μανώλης Κυπραίος - ο δημοσιογράφος που στα επεισόδια του Ιουνίου του 2011 έχασε την ακοή του (και την αίσθηση της …

Διαδηλωτής στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012 στις διαδηλώσεις για την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελάριου στην Ελλάδα. Σπάνια φωτογραφία με εξαιρετικά χρώματα και φόντο, μάλλον …

∆ιάκριση εις βάρος πατέρων µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, που έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, έχει επισημάνει την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νομού 3865/2010, που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης …

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών παρέχει πληροφορίες για τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους πολίτες με αναπηρία για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις …

Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ψήφισε το παρακάτω σχέδιο νόμου, κυρώνοτας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτοκόλλο της …