Έναρξη λειτουργίας παραλαβής αιτήσεων ΚΕ.Π.Α. σε Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε τη δημιουργία ειδικών Γραμματειών για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να εξετασθούν από τα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους. Αποκλειστική αρμοδιότητα των Γραμματειών είναι η παραλαβή των αιτήσεων και η διαβίβασή τους στο πλησιέστερο ΚΕ.Π.Α., από το οποίο θα γίνεται η παραπομπή τους.

ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας παραλαβής αιτήσεων ΚΕ.Π.Α. σε Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

ΑΘΗΝΑ 23-04-2012
Αρ. Πρωτ.: Π51/455

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8, 10241 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.2105215000, FAX: 2105215347, 2105248079

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει η Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να εξετασθούν από τα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους, αποφασίσθηκε η δημιουργία Γραμματειών με αποκλειστική αρμοδιότητα την παραλαβή των αιτήσεων και στην συνέχεια την διαβίβαση τους στο πλησιέστερο ΚΕ.Π.Α., από το οποίο θα γίνεται η παραπομπή τους.

Έναρξη παραλαβής αιτήσεων για εξέταση από το ΚΕ.Π.Α. ορίζεται η 02-05-2012. Από της ημερομηνίας αυτής θα παραλαμβάνονται οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν να εξετασθούν από ΚΕ.Π.Α.

Αφού θα γίνεται ο κατάλληλος διοικητικός και ιατρικός προέλεγχος, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Διοίκηση, στην συνέχεια θα αποστέλλεται ο σχηματισθείς φάκελος στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. για να καταχωρείται στο σύστημα προκειμένου να εξετασθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Επί μέρους λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και προμήθεια του αναγκαίου υλικού, μπορούν να σας δοθούν από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το κάθε Υποκ/μα και με το οποίο θα έχετε άμεση συνεργασία.

Σας παραθέτουμε πίνακα στον οποίο αναφέρονται τα Υποκαταστήματα όπου ορίζονται ως νέα σημεία παραλαβής αιτήσεων, καθώς και τα σημεία ΚΕ.Π.Α. όπου ανήκουν.

Τα κεντρικά σημεία γραμματείας ΚΕ.Π.Α. παρακαλούνται να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια τις πρώτες ημέρες λειτουργίας των νέων σημείων παραλαβής αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΑΞΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΛΗΜΝΟΥ)
ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΩ

ΤΟΠΙΚΟ
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΛΕΡΟΥ

Για όποια επιπρόσθετη πληροφορία είμαστε στην διάθεσή σας.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …