Ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ

Κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Υγείας (Αριθ. Φ.80000/οίκ.32115/2009/28.12.2011), σχετικά με την ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται πως οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων θα εξακολουθούν να προσέρχονται για θέματα παροχών ασθένειας σε είδος, στις υπηρεσίες από τις οποίες εξυπηρετούντο μέχρι σήμερα και οι οποίες θα συνεχίσουν να προβαίνουν στον έλεγχο και την απόδοση των δικαιούμενων ποσών, σύμφωνα με το Ε.Κ.Π. του ΕΟΠΥΥ. Αντίθετα, η υποβολή των δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών των παροχών υγείας θα γίνεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (πρώην Υ.Π.Α.Δ.).

ΘΕΜΑ: Ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ.

Αριθ. Φ.80000/οίκ.32115/2009/28.12.2011

Υγεία & αναπηρία

Υγεία & αναπηρία

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. Ββ παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 266/1989 «Οργανισμός του ΙΚΑ» (ΦΕΚ Α΄ 127), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 154/2006 «Οργανισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 167).
5. Τις διατάξεις του ν. 4169/61 « Περί Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)» (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 52/2001 «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 41), όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Από 1−1−2012 μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ οι παρακάτω Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας των εντασσόμενων φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3918/2011, ως εξής:

1) Από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ:
− Οι Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας
− Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας
− Πολυϊατρείο τ. ΤΑΞΥ Αττικής
− Τα Τοπικά Ιατρεία
− Τα Διαγνωστικά Κέντρα και Ιατρικής της Εργασίας
− Τα Κέντρα Παιδοψυχικής Υγιεινής
− Τα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής
− Τα Ειδικά Διαγνωστικά − Θεραπευτικά Κέντρα
− Οι Σταθμοί Άμεσης Βοήθειας (ΣΑΒ)
− Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες που δεν αποτελούν οργανικές μονάδες και λειτουργούν μέχρι σήμερα ενταγμένες στις υπηρεσίες ασφάλισης του Ιδρύματος.
− Τα Τμήματα Φαρμακευτικού των Περιφερειακών και Τοπικών Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος.

2) Από τον ΟΠΑΔ:
− Όλες οι Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Υ.Π.Α.Δ.)

3) Από τον ΟΓΑ:
− Τα Τμήματα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του.

4) Από τον ΟΑΕΕ:
− Τα Τμήματα Περίθαλψης και Υγειονομικού των Περιφερειακών του Διευθύνσεων.

Οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων θα εξακολουθούν να προσέρχονται για θέματα παροχών ασθένειας σε είδος, στις υπηρεσίες από τις οποίες εξυπηρετούντο μέχρι σήμερα και οι οποίες θα συνεχίσουν να προβαίνουν στον έλεγχο και την απόδοση των δικαιούμενων ποσών, σύμφωνα με το Ε.Κ.Π. του ΕΟΠΥΥ.

Η υποβολή των δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών των παροχών υγείας θα γίνεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (πρώην Υ.Π.Α.Δ.).

Η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας και της χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας των ασφαλισμένων των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα ασκείται από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας θα συνεχίσει να ασκείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (πρώην Υ.Π.Α.Δ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …