ΕΟΠΠΥ: Χορήγηση ειδών αποκατάστασης & τεχνητών μελών με συμμετοχή 25%

Γενικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (Αρ. Πρωτ.: 34648, 6/8/2012) «Χορήγηση ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ» ενημερώνει πως σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) στους ασφ/νους του παρέχονται τα ενδεδειγμένα «ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» που έχουν περιληφθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του άρθρου 15 του ΕΚΠΥ, με τις αντίστοιχα αποδιδόμενες τιμές και με συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 25%.

Αθήνα, 6/8/2012
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, Αρ. Πρωτ.: 34648

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) – Γενική Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας – Δ/νση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων
Τηλ.: 210-6871784, Fax: 210-6871795, Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι, E-mail: d7.t2@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ»
ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ.9/συν.12/2-1-2012 και 178/συν.28/29-3-2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του ΕΟΠΥΥ στους ασφ/νους του παρέχονται τα ενδεδειγμένα προς αποκατάσταση της υγείας τους ή προς ανακούφιση της νοσηρής τους κατάστασης «ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» που έχουν περιληφθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του άρθρου 15 του ΕΚΠΥ, με τις αντίστοιχα αποδιδόμενες τιμές και με συμμετοχή του ασφ/νου σε ποσοστό 25%.

Οι παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ υιοθέτησαν στο σύνολό τους για τους ασφ/νους του ΕΟΠΥΥ, τα αναφερόμενα στις Εγκυκλίους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 46/2011 (Είδη Αποκατάστασης και Τεχνητά μέλη ΚΑΤΩ άκρων) και 37/2009 (αποδοτέα ποσά), που ισχύουν μέχρι την έκδοση ανακεφαλαιωτικής Εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις του Δ.Σ. δόθηκε η δυνατότητα:

  1. Για τα αναφερόμενα Είδη Αποκατάστασης της Εγκ.46/2011 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που απευθύνονται στους ασφ/νους που λαμβάνουν ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ, που έχει δοθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του κάθε φορέα και βεβαιώνει το χαρακτηρισμό της πάθησης, είτε είχαν απόφαση Υγ/κής Επιτροπής που τους χαρακτήριζε παραπληγικούς-τετραπληγικούς, και
  2. Για τα τεχνητά μέλη ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ,

να αποδίδονται τα υψηλότερα ποσά, που είναι τα αποδοτέα και έχουν καθοριστεί με την Εγκ.37/2009 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα ποσά της Εγκ.37/2009 ισχύουν από 1/1/2012 και θα αποδοθούν οι διαφορές που θα προκύψουν από τα ποσά του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, εφόσον θα ζητηθούν από τους ασφ/νους που έχουν υποβληθεί σε δαπάνη μεγαλύτερη από το ποσόν που τους έχει αποδοθεί με βάση τον ΕΚΠΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ παρακρατείται για όλα τα είδη συμμετοχή του ασφ/νου σε ποσοστό 25%
.

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Σημειώσεις περιοδικού Αυτονομία

Προσοχή, προσοχή: Το συγκεκριμένο έγγραφο σύμφωνα με τους συντάκτες του είναι «γενικό έγγραφο» και δεν είναι εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ. Στην τελευταία πρόταση της 4ης παραγράφου αναγράφεται πως το γενικό έγγραφο ισχύει μέχρι την έκδοση εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει πως η συμμετοχή 25% ισχύει μέχρι να δοθεί νέα εγκύκλιος ή εναλλακτικά μέχρι να εκδοθεί νέος ΕΚΠΥ. Διαβάστε με προσοχή το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου και θα βγάλετε από μόνοι σας τα συμπεράσματα.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …