Επιδότηση για την αγορά Η/Υ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δες την Ψηφιακά»

Για δεύτερo έτος υλοποιείται το πρόγραμμα «Δες την Ψηφιακά» που αφορά την επιδότηση της αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από φοιτητές και σπουδαστές που έχουν εισαχθεί με τις εισαγωγικές εξετάσεις του έτους 2007.
Το πρόγραμμα της επιδότησης της αγοράς φορητού Η/Υ απευθύνεται στο 20% των επιτυχόντων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή συνολικά σε 14.700 πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας με τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2007. Κάθε δικαιούχος φοιτητής θα επιχορηγηθεί από την Κυβέρνηση με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή της επιλογής του, με μέγιστη επιδότηση τα 500 ευρώ.

Στην φετινή υλοποίηση της δράσης «Δες την Ψηφιακά», θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή. Για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης, δικαίωμα συμμετοχής στη δράση «Δες την Ψηφιακά» θα έχουν σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και οι οποίοι εισήχθησαν τόσο με τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2007, όσο και με τις προηγούμενες εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 που δεν είχαν περιληφθεί στην προηγούμενη φάση υλοποίησης της δράσης (συνολικά περίπου 5.000 φοιτητές και σπουδαστές, πλέον των 14.700). Οι εν λόγω σπουδαστές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων τους. Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και με μέγιστη επιδότηση τα 1.000 ευρώ.
Η υλοποίηση της δράσης ξεκινά τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008. Στους δικαιούχους σπουδαστές θα αποσταλεί ειδική ενημερωτική επιστολή, η οποία θα περιλαμβάνει έναν «Προσωπικό Κωδικό». Χρησιμοποιώντας αυτό τον κωδικό, την ταυτότητά τους και βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής τους ή το «φοιτητικό πάσο», θα έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν το φορητό υπολογιστή της αρεσκείας τους μέχρι το Σάββατο 17 Μαΐου 2008, από οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης υπολογιστών επιθυμούν, καταβάλλοντας μόνο το υπόλοιπο της αξίας του.
Οι προδιαγραφές των επιδοτούμενων υπολογιστών είναι τεχνολογικά ουδέτερες, ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός. Παρ’ όλα αυτά, για να εξασφαλισθεί ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν σύγχρονα συστήματα, έχουν τεθεί ορισμένες ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές. Οι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές που θα αποκτήσουν οι φοιτητές από οποιοδήποτε κατάστημα μέσω της δράσης «Δες την Ψηφιακά», θα πρέπει να έχουν:
– δυνατότητα ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης,
– πιστοποίηση CE
– οποιοδήποτε εξελληνισμένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου με γραφικό περιβάλλον εργασίας.
Επιπλέον, οι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές που θα αποκτούν οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 12μηνη τηλεφωνική υποστήριξη, 24μηνη εγγύηση και υποχρεωτική αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης κατά τον πρώτο μήνα κτήσης.
Στη δράση «Δες την Ψηφιακά» μπορούν να συμμετάσχουν ελεύθερα όσες προμηθεύτριες επιχειρήσεις επιθυμούν και μπορούν να διαθέτουν φορητούς υπολογιστές με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, θα εισπράττουν την επιχορήγηση μετά την πώληση των υπολογιστών στους φοιτητές και αφού υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά στην ΕΔΕΤ ΑΕ, που έχει αναλάβει την υλοποίηση των διαδικασιών της δράσης.
Για την πληροφόρηση των δικαιούχων φοιτητών και σπουδαστών και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της δράσης ηλεκτρονική σελίδα (website) στη διεύθυνση http://www.destinpsifiaka.gr καθώς και γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης στον αριθμό 801-11-85-100.

Είναι επαρκές το ποσό της επιδοτήσης για την αγορά προσπελάσιμου υπολογιστή;
Η επιδότηση για τους φοιτητές με αναπηρίες αφορά την αγορά φορητού Η/Υ έως 1000 ευρώ.
Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά οι τιμές πώλησης των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ξεκινούν από 600 ευρώ και φτάνουν έως τα 2100 ευρώ.
Όταν πρόκειται για φοιτητές με σοβαρές τετραπληγίες το κόστος του ηλεκτρονικού υπολογιστή επιβαρύνεται από το κόστος ενός εναλλακτικού ποντικιού (που κοστίζει περίπου στα 100 ευρώ), ενός συστήματος φωνητικής υπαγόρευσης (με κόστος 120 ευρώ), ένα αξιοπρεπές μικρόφωνο (κόστους από 300 έως 1000 ευρώ) και βέβαια ένα εκτυπωτή και ένα scanner.
Όταν πρόκειται για τυφλούς φοιτητές τότε το κόστος πρόσβασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή επιβαρύνεται από το κόστος ενός αναγνώστη οθόνης (περίπου 1200 ευρώ), ένα σύστημα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (περίπου 300 ευρώ), ένα εκτυπωτή και ένα scanner καλής ποιότητας.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το ποσό της επιδότησης όταν αφορά φοιτητές με τετραπληγίες αντιστοιχεί περίπου στο μισό της τιμής για την αγορά ενός λειτουργικού υπολογιστικού συστήματος ενώ όταν πρόκειται για τυφλούς φοιτητές αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της τιμής.
Στο κόστος της αγοράς του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν έχουμε προσθέσει το κόστος της αγοράς του λογισμικού που χρειάζεται για να λειτουργήσει παραγωγικά ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση ο αντίλογος ενδεχομένως να είναι το ανοιχτό λογισμικό που δεν θα είχε αντίρρηση κανένας. Ωστόσο το ανοιχτό λογισμικό δεν είναι συμβατό με το βασικό σύστημα φωνητικής υπαγόρευσης που χρησιμοποιείται από φοιτητές με τετραπληγία.

Η σύγκριση της Ελλάδας με τα άλλα κράτη
Εάν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε το ύψος της επιδότησης και την αγοραστική του δύναμη με τις αντίστοιχες πολιτικές που ισχύουν στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα τα καταφέρουμε επειδή στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη οι δυνατότητες που υπάρχουν για τη χρηματοδότηση προσπελάσιμων υπολογιστικών συστημάτων είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο ολοκληρωμένες.
Ακόμη στα άλλα κράτη οι προσαρμοσμένες τεχνολογίες έχουν πολύ μεγαλύτερη διείσδυση ενώ στην Ελλάδα εξακολουθούν και είναι άγνωστες.
Στις περισσότερες φορές οι φοιτητές με αναπηρίες προμηθεύονται τους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές από τα ίδια τα πανεπιστήμια των άλλων κρατών σε αντίθεση με την Ελλάδα που το πανεπιστήμιο λειτουργεί ως dealer κυρίως και λιγότερο ως δάσκαλος και καθοδηγητής, ενώ οι πολιτικές επιδοτήσεις περισσότερο απευθύνονται στην αγορά και λιγότερο στον προσανατολισμό της κατανάλωσης των Ελλήνων.

Όπως και να έχει το όφελος θα είναι μεγάλο: 5000 δικτυωμένοι φοιτητές με αναπηρίες δεν είναι ένας αμελητέος αριθμός. Μπορούν να γίνουν πολλά και μπορούν να αλλάξουν ακόμη περισσότερα από τους 5000 δικτυωμένους φοιτητές με αναπηρίες.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ Φεβρουάριος 2008.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά για προσλήψεις ΑμεΑ

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, των οποίων η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της …

Ειδικό τέλος υπέρ ΑμεΑ στις αερομεταφορές

Στην επιβολή ενός νέου τέλους στις αερομεταφορές υπέρ των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρόκειται να προχωρήσει το υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να …

Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ

Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ Στην Ελλάδα, ακόμη και τα προβλήματα των ΑμεΑ αποτελούν ευκαιρία επαγγελματικής ενασχόλησης για εύκολο κέρδος. Αρκεί να μη χρειαστεί να τους «αντιμετωπίσουμε» …

Δικαίωμα στο θάνατο;

Η Süddeutsche Zeitung σημειώνει για την ευθανασία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει αβάσταχτος πόνος και ότι ο γιατρός θα πρέπει να μην τιμωρείται όταν βοηθάει σε …

Σουμάχερ: Θα τα καταφέρει;

Η βίλα του στη Γενεύη έχει μετατραπεί σε κλινική - Η σύζυγός του, Κορίνα, δεν χάνει στιγμή την ελπίδα της, όμως, πολλοί προειδοποιούν ότι το αστέρι της Φόρμουλα 1 δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος …