Επικίνδυνες ασάφειες του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. για την παροχή βοηθημάτων για την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση

Ύστερα από την εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. σύμφωνα με την οποία μειώνεται κατά 50% η χρηματοδότηση για την προμήθεια βοηθημάτων για την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση των ασφαλισμένων με παραπληγίες, με τετραπληγίες, με ακρωτηριασμός και με ημιπληγίες, το Ι.Κ.Α., στις 7 Ιουνίου 2011, εξέδωσε δελτίο τύπου για να ενημερώσει τους ασφαλισμένους με αναπηρίες. Το πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου έχει ως εξής:

Σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο www.disabled.gr:

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο σύνολο των δικαιούχων ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η Διοίκηση του ΙΚΑ επαναλαμβάνει δημόσια, όσα διατύπωσε στην ομάδα των πολιτών, που από χθες 6 Ιουνίου έχει αποκλείσει την είσοδο των Κεντρικών Γραφείων της Διοίκησης του Ιδρύματος, διαμαρτυρόμενη για την εγκύκλιο που αυτό εξέδωσε, αναφορικά με την χορήγηση των προαναφερόμενων ειδών.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με μοναδικό σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των ίδιων των δικαιούχων παροχής ορθοπεδικών ειδών και τεχνητών μελών, επανακαθόρισε τις τιμές των παροχών του στις πραγματικές τιμές της αγοράς και σε εκείνες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τιμών.

Η απόφαση αυτή της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είναι μόνο επιβεβλημένη για λόγους οικονομικής δεοντολογίας, αλλά και στη βάση των κανόνων χρηστής διοίκησης, για τους οποίους ελέγχεται πολιτικά και δικαστικά, τόσο η ίδια όσο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, δηλώθηκε με απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο, ότι σε τυχόν περιπτώσεις μη προσαρμογής της αγοράς στις νέες τιμές, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα μεριμνήσει για τη μη επιβάρυνση των δικαιούχων ούτε με ένα (1) Ευρώ, μέσω άμεσης προσαρμογής του ύψους των τιμών, που ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο.

Τέλος, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαβεβαιώνει κάθε ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, ότι η εγκύκλιος που τέθηκε σε ισχύ στις 31/5/2011 δε διαφοροποιεί τις υφιστάμενες διαδικασίες και τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την προμήθεια των προαναφερόμενων ειδών και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει το ποσοστό συμμετοχής (25%) του ασφαλισμένου.

Σαν πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό του κάθε συνειδητοποιημένου καταναλωτή με αναπηρία και με ειδικές καταναλωτικές ανάγκες για εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την αποκατάσταση και για την ανεξάρτητη διαβίωση είναι πως το Ι.Κ.Α. ουδόλως ενδιαφέρεται για την «προάσπιση των συμφερόντων των ιδίων των δικαιούχων παροχής ορθοπεδικών ειδών και τεχνητών μελών» και αυτό επειδή στην πλειοψηφία τους οι ασφαλισμένοι με πραγματικές αναπηρίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με το Ι.Κ.Α. και τα υποκαταστήματα του.

Εάν υπάρχουν ακριβότερες τιμές μέσα στην εγκύκλιο, ευθύνη έχει μόνο το Ι.Κ.Α., επειδή μόνο το Ι.Κ.Α. συντάσσει εγκυκλίους και όσοι παρακολουθούν την συγγραφική δραστηριότητα των συντακτών των εγκυκλίων εύκολα μπορούν να καταλάβουν πως κάθε νέα εγκύκλιος ανοίγει ή κλείνει μια νέα αγορά προϊόντων.

Ο ισχυρισμός του Ι.Κ.Α. για τις «τιμές των παροχών στις πραγματικές τιμές της αγοράς» είναι ανόητος. Ο πιο απλός τρόπος για να εξακριβώσει το Ι.Κ.Α. τις πραγματικές τιμές που πωλούνται τα προϊόντα για την αποκατάσταση και για την ανεξάρτητη διαβίωση είναι το διαδίκτυο. Όλες οι σοβαρές εταιρείες σε όλο τον κόσμο διαθέτουν ιστοσελίδες από τις οποίες το Ι.Κ.Α. μπορεί να ενημερωθεί για τις ακριβείς τιμές πώλησης των προϊόντων σε όλα τα κράτη και σε όλα τα ασφαλιστικά συστήματα. Επιπλέον, υπάρχουν πάρα πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλες τις αγορές όλων των κρατών που έχουν τις τιμές λιανικής πώλησης.

Η εγκύκλιος που εξέδωσε το Ι.Κ.Α. δεν έχει λάβει υπ’ όψιν της τις τιμές λιανικής πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων στις άλλες δυτικές αγορές. Οι περικοπές έγιναν στο γόνατο!

Το Ι.Κ.Α. δεν έχει μηχανισμό που να προστατεύει τον ασφαλισμένο με παραπληγία, με τετραπληγία, με ημιπληγία ή ακρωτηριασμό, ως εκ τούτου δεν μπορεί να ισχύσει το «η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα μεριμνήσει για τη μη επιβάρυνση των δικαιούχων ούτε με ένα (1) Ευρώ, μέσω άμεσης προσαρμογής του ύψους των τιμών», διότι πολύ απλά όχι μόνο δεν μερίμνησε ποτέ το Ι.Κ.Α. για τους ασφαλισμένους του, αλλά αντιθέτως τους άφησε βορά στους υπαλλήλους του γιατρούς που απασχολούνται στις υγειονομικές επιτροπές και κατασκευάζουν «αναπήρους μαϊμού» και διεκδικούν «μίζα» από τους ασφαλισμένους που θέλουν να προμηθευτούν κάποιο βοήθημα για την αποκατάσταση ή για την ανεξάρτητη διαβίωση όπως για παράδειγμα αναπηρικό αμαξίδιο, γερανάκι, τεχνητό μέλος ή το οποιοδήποτε άλλο χορηγείται. Δεν είναι δυνατόν η διοίκηση του Ι.Κ.Α. για να μειώσει τις μίζες να μειώνει τα ποσά που χρηματοδοτεί τους ασφαλισμένους.

Το Ι.Κ.Α. δεν έχει μηχανισμό για την προστασία των ασφαλισμένων και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. για την «μη επιβάρυνση των δικαιούχων ούτε με ένα ευρώ» δεν μπορεί να εφαρμοστεί, απουσία μηχανισμού εφαρμογής ελέγχων.

Πριν γίνει η οποιαδήποτε μείωση στη χρηματοδότηση για την αγορά των βοηθημάτων θα έπρεπε το Ι.Κ.Α. να ανατρέξει στις ιστοσελίδες των σοβαρών κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού (αφού στην Ελλάδα το Ι.Κ.Α. κατόρθωσε να καταστρέψει όλες τις ελληνικές βιοτεχνίες) και να πληροφορηθεί τις τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Τότε αμέσως θα διαπίστωνε πως για ορισμένα προϊόντα, όπως για παράδειγμα αναπηρικά αμαξίδια, γερανάκια, τεχνητά μέλη, παιδικά βοηθήματα, δεν μπορεί να επιτύχει χαμηλότερες τιμές. Οι τιμές που πωλούνται στην Ελλάδα είναι τις περισσότερες φορές είναι ίδιες με τις τιμές που αποδίδονται στα ευρωπαϊκά κράτη.

Το Ι.Κ.Α. δεν μπορεί να ισχυρίζεται πως όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών για την αποκατάσταση και για την ανεξάρτητη διαβίωση πωλούσαν σε υπερβολικά υψηλές τιμές. Δεν αρνείται κανένας πως υπήρχαν καταστήματα και επιχειρήσεις που πωλούσαν και εξακολουθούν να πωλούν σε υπερβολικά υψηλές τιμές, αλλά τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα επιδιώκουν να κάνουν δουλειές με τους ίδιους τους καταναλωτές με αναπηρίες και με ειδικές καταναλωτικές ανάγκες, παρακάμπτοντας την μίζα, δεν είναι απατεώνες. Έλεος. Δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες απατεώνες. Πρώτο το Ι.Κ.Α. πρέπει να ελέγξει τους απατεώνες υπαλλήλους του που εισπράττουν μίζα από ασφαλισμένους και επιχειρηματίες και ύστερα ας συμβάλει στην αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Από την άλλη, το Ι.Κ.Α. έχει υιοθετήσει μια εξοργιστική συμπεριφορά: Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα κάποιες εταιρίες που εισαγάγουν προϊόντα από την ηπειρωτική Κίνα για να ενοχοποιήσει όλους τους ασφαλισμένους και τους προμηθευτές τους. Θα πρέπει να καταλάβει το Ι.Κ.Α., έστω και στην ύστατη στιγμή, πως όλοι μας γνωρίζουμε πως στην ηπειρωτική Ασία υπάρχουν βιομηχανίες που κατασκευάζουν υπερβολικά φθηνά προϊόντα για την αποκατάσταση και για την ανεξάρτητη διαβίωση. Αλλά αυτά τα προϊόντα είναι μιας χρήσεως και όλα είναι επικίνδυνα για τους χρήστες τους. Για ποιο λόγο τα άλλα κράτη της Ε.Ε. δεν αγοράζουν προϊόντα από την Κίνα;

Ας μην κοροϊδευόμαστε, ένα αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου από την ηπειρωτική Ασία κοστίζει χονδρική 20€ έως 100€. Το ίδιο κάθισμα στην Ευρώπη κοστίζει 4000€. Ποιος κλέβει ποιον;

Δεν είναι η πρώτη φορά από το Ι.Κ.Α. ισχυρίζεται τέτοιες ανοησίες. Κάθε φορά το κάνει για να βάλει στην αγορά από το παράθυρο νέες εταιρείες με νέα προϊόντα και μέσω των εγκυκλίων προσανατολίζει την κατανάλωση. Αυτό ονομάζεται αθέμιτος ανταγωνισμός (το λιγότερο).

Τί δυνατότητες έχει ο ασφαλισμένος; Να κάνει ένσταση σε ένα Ι.Κ.Α. που έχει διαλυθεί εδώ και πολλά χρόνια και δεν λειτουργεί κανένας μηχανισμός; Να προσφύγει στο δικαστήριο και να περιμένει 5 και 10 δέκα χρόνια για να εκδικαστεί η υπόθεσή του;

Σε μια Ελλάδα που καταρρέει, θα περιμέναμε από το Ι.Κ.Α. λίγη σοβαρότητα. Δυστυχώς, όμως, η σοβαρότητα και η πολιτική υπευθυνότητα είναι υπό εξαφάνιση στην σύγχρονη Ελλάδα.

Τί λύση υπάρχει; Ενστάσεις, ενστάσεις, ενστάσεις στην διοίκηση παροχών του Ι.Κ.Α. και ύστερα προσφυγές, προσφυγές, προσφυγές στα δικαστήρια. Δεν γίνεται διαφορετικά.

Σε ένα κράτος που βρίσκεται υπό κατάληψη από μισθοφόρους δημόσιους υπαλλήλους, η μόνη λύση είναι τα δικαστήρια – στο βαθμό που και αυτά λειτουργούν… Ύστερα, εάν διαπιστώσουμε πως ούτε η δικαιοσύνη λειτουργεί, τότε δυστυχώς θα πρέπει να υποστηρίξουμε την επιβίωσή μας, επειδή καλώς ή κακώς, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβιώσουμε, με ή χωρίς τη συνταγή γιατρού.

Ιούνιος 2011
Νίκος Βουλγαρόπουλος, περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, www.disabled.gr

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …