Έρευνα αναγνωρίζει την ανεκμετάλλευτη οικονομική αξία των επιχειρηματιών με αναπηρία που εκτιμάται σε περισσότερα από £2 δισεκατομμύρια μόνο στην Αγγλία

Μια έρευνα που ανακοινώθηκε στις 27 Ιουνίου 2008 και αφορά στην οικονομική αξία των επιχειρηματιών με αναπηρία στη Βορειοδυτική Αγγλία, αποκαλύπτει ότι η ολοκληρωμένη συμμετοχή της κοινότητας των ανθρώπων με αναπηρία στην επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει καθαρό όφελος (κέρδος) από το πλεόνασμα της παραγωγικότητας και από την οικονομία δαπανών πάνω από £339 εκατομμύρια στη Βορειοδυτική Αγγλία μόνο. Σε εθνικό επίπεδο, το οικονομικό όφελος εκτιμάται σε περισσότερο από £2.1 δισεκατομμύρια.

Η έρευνα με τίτλο «Φέρνοντας τον πλούτο – η αειφόρος αξία των επιχειρηματιών με αναπηρία στην Βορειοδυτική Αγγλία» έγινε από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Erik Bichard από το Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ. Στόχος της έρευνας ήταν να τραβήξει την προσοχή και να ενθαρρύνει την καλύτερη και πιο άμεση υποστήριξη της κοινότητας των ανθρώπων με αναπηρίες επειδή αντικειμενικά είναι μια παραγωγική ομάδα ανθρώπων.

Η έρευνα, που είναι η 2η έκδοση της σειράς «Φέρνοντας τον Πλούτο», δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρία αντιπροσωπεύουν μια ανεκμετάλλευτη πηγή καινοτομίας και παραγωγικότητας, εφόσον αναγνωριστούν και εφόσον έχουν τα κατάλληλα μέσα.

Οι στατιστικές της ερευνητικής ομάδας εκτιμούν ότι υπάρχουν ενδεχομένως 14.000 υποψήφιοι επιχειρηματίες με αναπηρία στην περιφέρεια, οι οποίοι, αν τους δοθεί η σωστή βοήθεια και ενθάρρυνση, θα ενδιαφέρονταν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ωστόσο, η έρευνα εκτιμά ότι υπάρχουν εμπόδια που δυσχεραίνουν τη θέση των ανθρώπων με αναπηρία που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα.

Αποκαλύπτεται ότι η περιθωριοποίηση των ανθρώπων με αναπηρία σε σχέση με την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα είναι περισσότερο εκτενής και διαδεδομένη, και αναγνωρίζεται ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη προσοχής στην αξία των επιχειρηματιών με αναπηρία στην οικονομική πολιτική.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί της αναπηρίας που χρησιμοποιούνται σήμερα, και μια από τις προτάσεις της έρευνας είναι να ενημερώσει τους πολιτικούς. Το αίτημα είναι να υιοθετήσουν επισήμως και ενεργά μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση της «κοινωνικής ερμηνείας της αναπηρίας», η οποία να πλαισιώνει την αναπηρία σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, απορρίπτοντας την κυρίαρχη ιατρική ερμηνεία που βλέπει την αναπηρία ως μια προσωπική υπόθεση και ως ένα ιατρικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να θεραπευτεί.

Τα πορίσματα της έρευνας προτείνουν ότι οι φορείς συμβουλευτικής επιχειρήσεων χρειάζεται να κάνουν περισσότερα για να αναπτύξουν την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους με αναπηρία.

Ο καθηγητής Erik Bichard, λέει: «Τα ευρήματα υποστηρίζουν την άποψη ότι μια κοινωνία με αειφόρο ανάπτυξη είναι αυτή που όχι μόνο αναγνωρίζει, αλλά τιμά και δίνει αξία στην ποικιλομορφία των πολιτών της. Η έρευνα παρέχει αποδείξεις ώστε να βοηθήσει τους πολιτικούς και τους διαχειριστές προγραμμάτων να ενδιαφερθούν για την παροχή υποστήριξης σε επιχειρηματικές προτάσεις και συνεχής επιχειρηματικής συμβουλευτικής για μια υπάρχουσα ομάδα ανθρώπων που δύναται να γίνει μια σημαντική οικονομική δύναμη, κάτω από τις σωστές συνθήκες».

Ως μέρος της έρευνας, διεξήχθηκαν συνεντεύξεις με επιχειρηματίες με αναπηρία στη Βορειοδυτική Αγγλία. Τα ευρήματα φανερώνουν ότι οι άνθρωποι με αναπηρία συχνά αντιμετωπίζουν διάκριση στην απασχόληση και ότι η πλειοψηφία διαλέγει την αυτοαπασχόληση σαν ένα τρόπο ανάκτησης μεγαλύτερου ελέγχου και ευελιξίας στη ζωή τους. Η έρευνα συμπεριλαμβάνει τις εμπειρίες τεσσάρων ατόμων που έχουν ιδρύσει επιτυχώς τις δικές τους επιχειρήσεις.

Ο Mark Hughes, εκτελεστικός διαχειριστής επιχειρηματικότητας στη Βορειοδυτική Περιφερειακή Αναπτυξιακή, είπε: «Αυτή η έρευνα δείχνει την αποφασιστικότητα, την επιτυχία και την δημιουργικότητα των ανθρώπων με αναπηρία που αναπτύσσουν και λειτουργούν επιχειρήσεις στη Βορειοδυτική Αγγλία. Η Αναπτυξιακή μας αναγνωρίζει τους ανθρώπους με αναπηρία ως μια υπερήφανη και επινοητική ομάδα που έχει πάρα πολλά να προσφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Βορειοδυτικής Αγγλίας. Έχουμε πολλά να μάθουμε από τους ίδιους τους ανθρώπους με αναπηρία για τις απαιτούμενες αλλαγές στα κοινωνικά συστήματα, πρακτικές, και ίσως περισσότερα σε επίπεδο κουλτούρας, ώστε να αφαιρεθούν τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και να μπορούν να συμμετέχουν όλοι στην παραγωγή πλούτου στη Βορειοδυτική περιφέρεια.»

Η Βορειοδυτική Περιφερειακή Αναπτυξιακή διαμορφώνει τώρα το πρώτο της Σχέδιο για την Ισότητα, το οποίο θα θέσει σε προτεραιότητα πολλά σημαντικά ζητήματα. Αυτά συμπεριλαμβάνουν την παροχή εκπαίδευσης προσωπικού σε ζητήματα αναπηρίας σε όλα τα μέρη του φορέα, εκ των οποίων και ο φορέας Business Link.

Η Julie Ryder, ιδρυτής του οργανισμού κωφών HearFirst Deaf, της εκπαίδευσης προσωπικού πάνω σε ζητήματα αναπηρίας και του προγράμματος TalkFirst Baby Signing για την εκμάθηση της Νοηματικής γλώσσας, συμμετέχει στην έρευνα. Η ίδια λέει: «Χρειάζεται μεγαλύτερη συνειδητοποίηση από τους φορείς υποστήριξης και βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των ανθρώπων με αναπηρία. Ενώ οι ειδικές υπηρεσίες έχουν τη δική τους θέση, οι κοινές υπηρεσίες πρέπει να είναι προσπελάσιμες σε όλους».

Σημειώσεις

1. Ο αριθμός των ανθρώπων που επιθυμούν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση μπορεί να προσδιοριστεί στο 10% των ανθρώπων που θέλουν να εργαστούν. Στη Βορειοδυτική περιφέρεια της Αγγλίας, υπάρχουν 140.000 άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν κι επομένως 14.000 που θα σκέφτονταν σοβαρά το ενδεχόμενο να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση με βάση το 14.4% των ανθρώπων με αναπηρία που αυτό-απασχολούνται σε εθνικό επίπεδο.

2. Η οικονομική επίδραση της “μεταφοράς” 14.000 ανθρώπων από επιδόματα στην παραγωγή του δικού τους εισοδήματος μέσω της επιχείρησής τους, έχει υπολογιστεί με βάση το εβδομαδιαίο ποσό του μακρόχρονου επιδόματος αναπηρίας, που είναι £81.35.

Η δημιουργία 14.000 νέων επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει επομένως την εξοικονόμηση περισσότερων από £59 εκατ. το χρόνο, μόνο στη Βορειοδυτική περιοχή. Η προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή οικονομία δείχνει τη μεγαλύτερη εικόνα. Υπολογισμοί δείχνουν ότι 14.000 νέοι επιχειρηματίες με αναπηρία θα πρόσθεταν £280 εκατ. στην τοπική οικονομία.

Προσθέτοντας το καθαρό κέρδος από το συνολική προστιθέμενη αξία και την εξοικονόμηση των επιδομάτων, η βοήθεια από την κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρία εκτιμάται σε £339 εκατ., ή περισσότερο από το ένα τρίτο του δισεκατομμυρίου, στη Βορειοδυτική περιοχή μόνο.

Σε εθνικό επίπεδο, οι αντίστοιχοι αριθμοί θα παρήγαγαν 88.000 νέους επιχειρηματίες με καθαρό οικονομικό όφελος στη χώρα πάνω από £2.1 δις.

3. Η πρώτη έκδοση της σειράς «Φέρνοντας τον Πλούτο» εκδόθηκε το 2005. Επιδίωξε να δείξει πώς η επιχειρηματικότητα ανθρώπων με διαφορετικό εθνικό υπόβαθρο όχι μόνο ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη της Βορειοδυτικής περιοχής, αλλά εμπλουτίζουν και τον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινωνίας. Η έρευνα αναπτύχθηκε από την ίδια ομάδα του καθηγητή Erik Bichard με χορηγό την Βορειοδυτική Περιφερειακή Αναπτυξιακή (NWDA), και βοήθησε στο να καθοδηγήσει την υποστήριξη προς σε αυτές τις πολύτιμες ομάδες, που μέχρι τώρα λάμβαναν μικρή υποστήριξη. Οδήγησε επίσης σε νέες ιδέες για το πώς αυτές οι ομάδες στη Βορειοδυτική κοινωνία μπορούν να αναδείξουν πολύ μεγαλύτερη αξία από την κοινή αντίληψη.

4. Ο κυρίαρχος ορισμός της αναπηρίας είναι ότι αυτή προκαλείται από προσωπική βλάβη ή προβληματική κατάσταση υγείας, που υπονοεί ότι το άτομο δεν μπορεί να εργαστεί. Αυτή είναι η ατομιστική ερμηνεία, που είναι ενσωματωμένη στη νομοθεσία – για παράδειγμα, στη νομοθεσία κατά της διάκρισης με βάση την αναπηρία, που ορίζει την αναπηρία ως αποτέλεσμα της ατομικής ανικανότητας να πραγματοποιήσει φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες. Ο δεύτερος μείζων ορισμός είναι ότι η κοινωνία δεν λαμβάνει υπόψη τους ανθρώπους με αναπηρία ή με πρόβλημα υγείας, κι έτσι δημιουργεί εμπόδια διαιωνίζοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτή είναι η κοινωνική ερμηνεία της αναπηρίας, ή γνωστή ως το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας

Μετάφραση: Ελένη Στρατή, Κοινωνιολόγος

Περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, Οκτώβριος 2008

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κατασκευάστρια κοσμημάτων που γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα φτιάχνει αριστουργήματα χιλιάδων δολαρίων [εικόνες+βίντεο]

Για άτομο που γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα η 48χρονη Annette Gabbedey εξασκεί το πιο ακατάλληλο επάγγελμα με το οποίο θα μπορούσε να καταπιαστεί... Και αυτό γιατί παρά τη γενετική ανωμαλία της …

«Άνοιξε» το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας – Προτεραιότητα σε γυναίκες με αναπηρία ή συζύγους/μητέρες ΑμεΑ

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ προκηρύχθηκε το πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας (συνολικού προϋπολογισμού €40 εκ.), που αφορά τις περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, …

Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης (αρ. πρωτ.: B123290/9.6.2011), με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με …

Κονδύλια για νεανική επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με 1.000.000 ευρώ

Αρχίζει από Παρασκευή 1η Ιουλίου η υποβολή προτάσεων από νέους ηλικίας έως 40 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Η …

Οι επιχειρήσεις των Ελλήνων κλείνουν, αλλά οι μετανάστες ανοίγουν νέες επιχειρήσεις: Ένα πάθημα που δεν έχει γίνει (ακόμη) μάθημα

Σύμφωνα με το Μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, παρατηρείται μείωση στις ιδρύσεις των επιχειρήσεων και για κάθε μία νέα επιχείρηση κλείνουν δύο επιχειρήσεις, ενώ η πορεία της συρρίκνωσης …

Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011

Ενδιαφέρον Προεδρικό Διάταγμα για όσους και όσες ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα. Το συγκεκριμένο διάταγμα καθορισμού τους όρους και τις συνθήκες της καταβολής της επιχορήγησης του κεφαλαίου, …

Σε ανοδική τροχιά οι ελληνικές εξαγωγές και ενδιαφέρει την κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών και το 2011 και σίγουρα ενδιαφέρει την κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες. Το πρώτο δίμηνο του έτους οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 37,4% συγκριτικά …

Το επιχειρείν είναι επιλογή καριέρας!

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2009-2010: Αναζητώντας διέξοδο από την Κρίση», το 66% των Ελλήνων, θεωρούν πως η …

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου: Το όνειρο του Οδυσσέα

Μόλις διαβάσαμε τον τίτλο της ανακοίνωσης της Μηχανικής «Πραγματοποιείται το όνειρο του Οδυσσέα», ο νους μας πήγε αμέσως στον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, έναν αγωνιστή της ζωής και έναν leader της …

Είναι η οικονομική αυτοδυναμία εφικτή;

Όταν η ζωή πραγματώνεται κάτω από συνθήκες αναπηρίας τότε το κόστος ζωής επιβαρύνεται από το οικονομικό κόστος της κάλυψης των επιπρόσθετων αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας. Το …