Έργο AEGIS: Διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες

Το έργο AEGIS πραγματοποιεί το τελικό workshop του και το 2ο διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 28-30 Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Η Προσβασιμότητα Φτάνει Παντού», φέρνοντας κοντά τόσο ανθρώπους με αναπηρίες και τελικούς χρήστες τεχνολογικών βοηθημάτων, όσο και προγραμματιστές, ειδικούς στη δημιουργία προσβάσιμων εφαρμογών, εκπροσώπους φορέων, βιομηχανικά στελέχη των υποστηρικτικών τεχνολογιών, αλλά και ανθρώπους της πολιτικής ζωής.

«Η Προσβασιμότητα Φτάνει Παντού»: το έργο AEGIS πραγματοποιεί το πρώτο του διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 28-30 Νοεμβρίου 2011

AEGIS logo

AEGIS logo

Από το 2008, το συμπόσιο του AEGIS (που αποτελείται από εταιρείες όπως η Vodafone, η Research in Motion, η Oracle, και ερευνητικούς φορείς όπως το Cambridge University και το Katholieke Universiteit Leuven, κ.ά.) έχει αναπτύξει ένα Ανοικτό Πλαίσιο Προσβασιμότητας – στο οποίο συγκαταλέγονται πλατφόρμες προσβασιμότητας, στοιχεία χρήστη, εργαλεία ανάπτυξης, εφαρμογές τελικών χρηστών και πρότυπες λύσεις προσβασιμότητας για σταθερούς υπολογιστές, εφαρμογές Ίντερνετ και συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Το workshop στις 28 Νοεμβρίου θα επικεντρωθεί στα επιτεύγματα του έργου AEGIS (Ανοικτή Προσβασιμότητα Παντού: Προκαταρκτική εργασία, Υποδομή, Standards) και θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν στην πράξη όλα τα τελικά προϊόντα του έργου. Τα προϊόντα που θα προβληθούν προσφέρουν απόλυτη πρόσβαση σε συστήματα desktop, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, ενώ βασίζονται σε «ανοικτό κώδικα» (open source) και παρέχονται δωρεάν.

Το συνέδριο στις 29 & 30 Νοεμβρίου θα ενώσει μια ευρεία γκάμα από ειδικούς και χρήστες στον χώρο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Assistive Technology), ώστε να συζητηθούν θέματα που αφορούν στις υπάρχουσες επιστημονικές και πολιτικές εξελίξεις στην υποστηρικτική τεχνολογία – θα προβληθούν σχετικά ευρωπαϊκά έργα και πρωτοβουλίες στον χώρο της υποστηρικτικής τεχνολογίας.

Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν, αλλά υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Αυτή η διοργάνωση προηγείται της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία (3η Δεκεμβρίου), για την οποία οργανώνεται ένα συνέδριο σχετικό με τις πολιτικές που εφαρμόζονται στον χώρο της αναπηρίας την πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου, κάθε χρόνο, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας (European Disability Forum – EDF).
Οι προσκλήσεις για την εγγραφή των συμμετεχόντων, τα επιστημονικά έγγραφα και οι εκθέτες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του AEGIS. Και οι δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Diamant Conference and Business Centre, Boulevard A. Reyerslaan 80, 1030 Βρυξέλλες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aegis-project.eu ή επικοινωνήστε στα αγγλικά με την κα Julie Buttier στο julie.buttier@epr.eu

Το AEGIS είναι ένα Integrated Project (IP) που υπάγεται στο Πρόγραμμα ICT του FP7 και στοχεύει, μέσω της έρευνας χρηστών και της ανάπτυξης προτύπων με τις υπάρχουσες και μελλοντικές Τεχνολογίες Πληροφορίας & Τεχνολογίας, να αναπτύξει και να επικυρώσει τις απαραίτητες υποδομές και τα πλαίσια προσβασιμότητας που απαιτούνται για την βαθιά ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στα συστήματα desktop, τα smart phones και τις εφαρμογές του Ίντερνετ (rich Internet applications) – επικεντρώνοντας στις ανάγκες των χρηστών που έχουν μέτριες ή σοβαρές ή πολλαπλές αναπηρίες και στον τρόπο που αυτές ικανοποιούνται μέσω των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Τέλος, το AEGIS φιλοδοξεί να προτείνει αυτά τα αποτελέσματα στους κατάλληλους φορείς προτυποποίησης ώστε να υϊοθετηθούν, αλλά και να τα κάνει διαθέσιμα στο ευρύ κοινό όσο το δυνατό περισσότερο, μέσω του ανοικτού κώδικα.

“Accessibility Reaching Everywhere”: the AEGIS project holds its final workshop and international conference in Brussels, 28-30 November 2011

BRUSSELS, 16 February 2011: AEGIS project organises its final Workshop and 2nd
International Conference entitled “Accessibility Reaching Everywhere” on 28-30 November 2011 in Brussels, bringing together both end-users (people with disabilities) as well as platform and application accessibility developers, representative organisations, the Assistive Technology industry, and policy makers.

AEGIS logo

AEGIS logo

Since 2008, the AEGIS consortium (comprising companies such as Vodafone Foundation, Research in Motion, Oracle, and research groups from Cambridge University and Katholieke Universiteit Leuven, etc.) has been developing an Open Accessibility Framework – comprising open accessibility interfaces, user interface components, developer tools, end-user applications and prototype accessibility solutions for desktops, rich Internet applications and mobile devices.

The workshop on 28 November will focus on the realisations of the AEGIS (Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards) project and provide attendees the opportunity to try out all outcomes of the project. The demonstrated products offer barrier-free access to desktop, mobile and web applications, are open source based and will be freely available.

The conference on 29-30 November will gather a wide array of experts and users in the area of Assistive Technology to discuss scientific and policy developments in accessible technology; showcase relevant projects and initiatives in the area of assistive technology. Access to both events will be free, but places will be limited.
This event comes ahead of the European Day of People with Disabilities that is marked by the European Commission via a policy conference in the first week of December each year, in close cooperation with the European Disability Forum (EDF).
Invitations for registration, scientific papers and exhibitors will be issued soon.
Both events take place at the Diamant Conference and Business Centre, Boulevard A. Reyerslaan 80, 1030 Brussels.

More information is available under www.aegisproject.eu, or contact Ms. Julie Buttier at julie.buttier@epr.eu.

AEGIS is an Integrated Project (IP) within the ICT programme of FP7 and aims, through user research and prototype development with current and next-generation ICT, to develop and validate the necessary infrastructure and accessibility frameworks needed for deeply embedding accessibility into the desktop, smart phones and rich Internet applications; with a focus on the needs of users with mild, severe or complex disabilities served via assistive technologies; and to propose these results to the appropriate standards organisations for adoption, as well as to make them available through open source as much as possible.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Ευρήματα έρευνας – Εκπαίδευση σε ΤΠΕ και μαθησιακές εμπειρίες ατόμων με αναπηρίες

Το Έργο ViPi δημοσίευσε τα ευρήματα της Έρευνας Ενδιαφερομένων – Ενοποίηση και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων, καθώς και τη “Μεθοδολογία έρευνας & τελευταίες εξελίξεις στις σχετικές τεχνολογίες”. …

ATLEC – Κατάρτιση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες μέσω ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Από τις αρχές του 2012 ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια προσπάθεια από μια ομάδα οργανώσεων που σχετίζονται με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και το e-learning για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού …

Πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων από το ΙΚΑ αντικαθιστά το «Βοήθεια στο σπίτι»

Στα μέσα του Φεβρουαρίου 2012 και με την «ευκαιρία» του εφαρμοστικού νόμου για το μνημόνιο ΙΙ κατατέθηκε τροπολογία σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η συγκρότηση μιας μόνιμης δομής παροχής υποστήριξης …

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»: Ενα επικίνδυνο «αγκάθι» στην επί χρόνια αδελφική σχέση της Ελληνικής και της Κυπριακής συνομοσπονδίας ΑμεΑ. Ζητείται η αποχώρηση …

Κονδύλια για νεανική επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με 1.000.000 ευρώ

Αρχίζει από Παρασκευή 1η Ιουλίου η υποβολή προτάσεων από νέους ηλικίας έως 40 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Η …

Έργο AEGIS: Διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες

Το έργο AEGIS πραγματοποιεί το τελικό workshop του και το 2ο διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 28-30 Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Η Προσβασιμότητα Φτάνει Παντού», φέρνοντας κοντά τόσο ανθρώπους με …