Ερωτηματολόγιο «ViPi – Ανάγκες και απαιτήσεις εμπλεκόμενων μερών»

Η ομάδα του Έργου ViPi ανακοινώνει τη δημοσίευση της έρευνας/ερωτηματολογίου «ViPi – Ανάγκες και απαιτήσεις εμπλεκόμενων μερών». Η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση:

  • των αναγκών της δυνητικής κοινότητας χρηστών της πλατφόρμας ViPi
  • των απαιτήσεων για εκπαίδευση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • του διαθέσιμου υλικού εκπαίδευσης
  • των προσεγγίσεων και μεδοδολογιών εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται/παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα

Η έρευνα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και σε οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, σε συγγενείς, φροντιστές και εκπαιδευτές των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και σε άτομα που ασχολούνται με την απασχόληση και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικών με άτομα με αναπηρίες.

Ευρωπαϊκό έργο ViPi

Ευρωπαϊκό έργο ViPi

Παρόλο που ο αριθμός των ερωτήσεων είναι μεγάλος, θα οδηγηθείτε αυτόματα μόνο στα τμήματα της έρευνας που αφορούν το δικό σας προφίλ. Με άλλα λόγια, το μέγεθος του ερωτηματολογίου κυμαίνεται ανάλογα με το ρόλο σας και το αντίστοιχο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περιεχόμενο του Έργου Vipi. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή σας στην έρευνα και η απάντηση του ερωτηματολογίου δε θα διαρκέσει περισσότερο από 15 λεπτά. Τονίζεται επίσης ότι οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα είναι προαιρετικές.

Η έρευνα αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι του Έργου ViPi, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να καθοδηγήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις του Έργου. Επίσης, αποτελεί ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με αναπηρίες σε ΤΠΕ. Παρακαλούμε να διαθέσετε το χρόνο για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, ώστε να μας βοηθήσετε να οδηγήσουμε το Έργο Vipi προς την κατεύθυνση που θα ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.

Η έρευνα είναι προσβάσιμη στους συνδέσμους πιο κάτω:

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
Η Ομάδα του Έργου ViPi

Σχετικά με το Έργο ViPi:

Το Έργο ViPi (Διαδικτυακή πύλη για την αλληλεπίδραση ομάδων ατόμων με αναπηρίες) προσβλέπει στο να παρέχει μια «one-stop-shop» διαδραστική πύλη & μαθησιακό περιβάλλον που θα αποτελείται από:

  • μια ολοκληρωμένη πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη, με
  • ενσωματωμένη δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης (για ΑμεΑ, κέντρα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ), κτλ), χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής σε μέσα επικοινωνίας, διευκολύνοντας την διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία, με πρόσβαση για όλους
  • προσβάσιμη (WCAG 2.0) πλατφόρμα εκπαίδευσης σε ΤΠΕ για ΑμεΑ, και εκπαιδευτές ΑμεΑ, εμπλουτισμένη με ι) μεγάλη συλλογή διαδραστικών αντικειμένων εκπαίδευσης (διαλειτουργικά και συμβατά με μορφή SCORM) που εστιάζονται σε βασικές γνώσεις σε ΤΠΕ ώστε τα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν αυτό το βασικό προσόν προκειμένου να είναι σε θέση να εισέλθουν ή να διατηρήσουν την απασχόληση τους στην αγορά εργασίας, ιι) εκπαιδευτικά παιχνίδια (τεχνολογίες Java και Flash Lite) διαθέσιμα για διαδικτυακή πρόσβαση από κινητές συσκευές και υπολογιστές γραφείου
  • Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύνολο από εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες θα διαμορφώνονται μέσω ενός μικτού παιδαγωγικού πλαισίου, και θα εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες συνεργασίας που προσφέρει το Web 2.0. Επιπλέον, οι υπηρεσίες θα δοκιμαστούν πιλοτικά και θα τελοιοποιηθούν σε συνεργασία με ομάδες τελικών χρηστών από Ελλάδα, Βέλγιο, Λιθουανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε εμπλεκόμενης χώρας.

Η πλατφόρμα ViPi θα αποτελεί επίσης ένα “one-stop-shop” για οργανσιμούς εκπαίδευσης, βοηθώντας τους να εντοπίζουν αντικείμενα εκπαίδευσης για χρήση σε υπάρχοντα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα και πρακτικές, αλλά και να συμβάλλουν φορτώνοντας στην πλατφόρμα δικά τους αντικείμενα εκπαίδευσης. Η οποιαδήποτε επέκταση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας θα είναι εύκολα εφικτή, λόγω της υιοθέτησης λογισμικού ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση.

Επιγραμματικά, η πλατφόρμα ViPi θα υποστηρίζει ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο εκπαίδευσης, πλήρως προσβάσιμο και βασισμένο σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, φέρνοτας έτσι σε επαφή οργανισμούς και άτομα που είναι βασικοί συντελεστές του τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες (ΚΕΚ, ομάδες ατόμων με αναπηρίες, οργανώσεις). Η πλατφόρμα θα προσφέρει επίσης μεγάλη συλλογή αντικειμένων εκπαίδευσης (για πρόσβαση από υπολογιστές γραφείου και κινητές συσκευές), υποστηριζόμενα από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Web 2.0).

Το Έργο VIPI KA3 LLL (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του «European Lifelong Learning program, Subprogramme KA3 ICT».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.vipi-project.eu

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ανασφάλεια των κοινωνικών ασφαλίσεων

Τον τελευταίο χρόνο όλα τα απρόοπτα συμβαίνουν σε όλα γενικώς τα ασφαλιστικά ταμεία και σε βάρος των ασφαλισμένων με σοβαρές αναπηρίες. Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να μάθουμε να ζούμε με τα …

Σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Σχέδιο Νόμου: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» …

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ τριγυρίζει…

Από αυτή τη σελίδα θα σας παίρνουμε μαζί μας στα στέκια που ανακαλύπτουμε τριγυρίζοντας στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας! Όλοι οι καλοφαγάδες της Αθήνας γνωρίζουν το Butcher Shop! Σε μια από τις …

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ διαβάζει…

Σε αυτό το βιβλίο, ο συγγραφέας Ουίλλιαμ Στίλλμαν, ένας ενήλικας με σύνδρομο Άσπεργκερ, προσφέρει πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σε γονείς παιδιών με αυτισμό. …

Νέο πολυνομοσχέδιο: τί προβλέπεται για τα ΑμεΑ

Στο νέο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής …

Σε ισχύ η νομοθεσία για την Κοινωνική Οικονομία & την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Στις 30 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ν. 4019/2011, ΦΕΚ 216/Α) ο νόμος για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, που ανοίγει νέους ορίζοντες στην …

ΟΑΕΕ: Απασχόληση Συνταξιούχων

Mε την εγκύκλιο 48/3.10.2011 του ΟΑΕΕ, επέρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στην απασχόληση συνταξιούχων του ΟΑΕΕ λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Από το σύνολο των διατάξεων εξαιρούνται μόνο τα πρόσωπα που …

Οριστικές διατάξεις για την συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων

Με εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 70, 13/09/2011) και του Ο.Α.Ε.Ε. (Αρ. 56/6.10.2011) κοινοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων, σύμφωνα …

Αύξηση του παραπληγικού επιδόματος

Στα 33,57 ευρώ διαμορφώθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για το διάστημα από 1/7/2011 έως 30/6/2012, βάσει της αναπροσαρμογής της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτό σημαίνει …

Έλεγχος επιδομάτων τροφίμων σε Ιδρύματα Πρόνοιας

Εγκύκλιο προς 100 ιδρύματα όλης της χώρας απέστειλε ο υφυπουργός Υγείας ζητώντας να γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο έλεγχος για τους ανθρώπους με αναπηρία που φιλοξενούνται και τα επιδόματα που λαμβάνουν …

Sex talks: Μιλώντας για τον εαυτό μας

Sex talks: κουβέντες για μεγάλα παιδιά Μιλώντας για τον εαυτό μας Σε πρόσφατη έρευνα Βρετανικής εφημερίδας, το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα ξεκινούσε σεξουαλική σχέση με έναν άνθρωπο με …

ΟΠΑΔ: Διαδικασία χορήγησης θεραπευτικών, διαγνωστικών και ορθοπεδικών παροχών

Με απόφασή του (αρ. πρωτ. Δ2α/14992ΔΙΣ) ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) θεσπίζει αυστηρότερα πλαίσια για τη χορήγηση θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων, προθέσεων, …

ΙΚΑ: Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ.

Με διευκρινιστική εγκύκλιο (αρ. 64/ 5-8-2011) το ΙΚΑ αναπροσαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ, ενώ θεσπίζεται πρόσθετο επίδομα που ανέρχεται σε 30 ευρώ και θα χορηγείται …