Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία 1997 – 2007: 10 χρόνια αγώνα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ας κάνουμε τη διάκριση παρελθόν
Η καταπολέμηση των διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους μας
Το έτος 1997, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία και γονέων ατόμων με αναπηρία που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τους εαυτούς τους ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ιδρύσουν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum).

Το Φόρουμ είναι η μόνη ανεξάρτητη πλατφόρμα στην Ευρώπη που συνδιαλέγεται με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προκειμένου να προστατέψει και να προασπιστεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η καθημερινή του δράση, αλλά και η φιλοδοξία του, επικεντρώνεται στην άσκηση συστηματικού ελέγχου στο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι κάθε απόφαση και πρωτοβουλία της έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία.

Μία δεκαετία έχει περάσει από την αρχή του αγώνα μας. Σήμερα, εμείς τα άτομα με αναπηρία και οι γονείς αυτών που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τους εαυτούς τους, μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και να είμαστε περήφανοι για τη συμβολή μας στην πρόοδο των ζητημάτων αναπηρίας στην Ευρώπη. Σήμερα, μπορούμε να συνεχίσουμε να κοιτούμε μπροστά και να ασκούμε πίεση προκειμένου να προωθήσουμε τη λήψη νομοθετικών μέτρων καταπολέμησης των διακρίσεων στην Ευρώπη και να κάνουμε πραγματικότητα την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να γίνει, λόγω του ότι η αναπηρία είναι τόσο ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και ένα ζήτημα που μας αφορά όλους.

10 + 1 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ….

• Τα άτομα με αναπηρία δεν αποτελούν μια μικρή μειονοτική ομάδα: Είμαστε πάνω από 50 εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνολικού πληθυσμού της.
• Μία στις τέσσερις οικογένειες έχει ένα μέλος με αναπηρία.
• Έχουμε δύο φορές λιγότερες πιθανότητες από ότι ο γενικός πληθυσμός να εισαχθούμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Αρκετά παιδιά με αναπηρία δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση.
• Πηγή του εισοδήματός μας είναι τα επιδόματα και όχι η αμοιβή μας από την απασχόληση. Επιπρόσθετα, το εισόδημά μας είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού.
• Βιώνουμε την ανεργία, 2 φορές περισσότερο από ότι ο γενικός πληθυσμός.
• Ζούμε σε ένα μη προσβάσιμο περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι μαζί με τα άτομα που παρουσιάζουν προσωρινά κινητικά προβλήματα αποτελούμε το 40% του πληθυσμού.
• Ένα στα δύο άτομα με αναπηρία δεν συμμετείχε ποτέ σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες και δεν έχει πρόσβαση στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στις συναυλίες, στις βιβλιοθήκες…..
• Βιώνουμε την απομόνωση και την προκατάληψη.
• Υπάρχουν πάνω από 200.000 άτομα με αναπηρία που αναγκάζονται να ζουν σε ιδρύματα, δίχως να έχουν το δικαίωμα της επιλογής, αποστερημένα από την άσκηση των πιο θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.
• Η ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ουτοπία, δεδομένου ότι πολλά εμπόδια δεν μας επιτρέπουν την έξοδό μας από τη χώρα στην οποία ζούμε.

1997-2007: 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Το πρώτο επίτευγμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία το έτος 1997 άνοιξε το δρόμο για μία νέα εποχή για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Πρόκειται για τη θέσπιση του Άρθρου 13 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, την πρώτη και μοναδική αναφορά στην αναπηρία στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία που έθεσε τη νομική βάση για την προστασία των ατόμων με αναπηρία από τη διάκριση και έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή η επιτυχής έκβαση της προσπάθειας του Φόρουμ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ευρεία κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.

Ύστερα από 10 χρόνια εντατικής δουλειάς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία βρίσκεται πίσω από αναρίθμητες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και νομοθετικές αποφάσεις που ήδη έχουν αλλάξει, και θα συνεχίσουν να αλλάζουν τις ζωές των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα:

• Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις παρέχουν προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την αυτονομία τους,
• Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν ότι υπαγορεύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση (Ν.3304/2005) όσον αφορά τόσο στις προσλήψεις, όσο και στις εύλογες προσαρμογές του εργασιακού χώρου σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζομένων με αναπηρία.
• Ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να καταγγείλει ένα εργοδότη για άσκηση διακριτικής μεταχείρισης στην περίπτωση υποβολής αίτησης πρόσληψης ή κατάρτισης,
• Όλο και περισσότερες ιστοσελίδες δημοσίων φορέων καθίστανται προσβάσιμες,
• Όλο και περισσότεροι ανελκυστήρες πληρούν προδιαγραφές προσβασιμότητας,
• Όλο και περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών – όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, το λογισμικό (software) και το υλικό (hardware) των Η/Υ – είναι προσβάσιμα στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης,
• Το ευρώ είναι το πιο προσβάσιμο νόμισμα για τα τυφλά άτομα στην ιστορία της Ευρώπης,
• Όλο και περισσότερα φάρμακα έχουν ετικέτες σε γραφή braille,
• Στα άτομα με αναπηρία πρέπει να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίας όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο,
• Το Ευρωπαϊκό Έτος Ατόμων με Αναπηρία 2003, το οποίο διεξήχθη ύστερα από πρόταση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, παρείχε τη δυνατότητα της ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, ενώ αρκετές κυβερνητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• Στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει οι Δημόσιες Αρχές να διασφαλίζουν ότι η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία έχε συμπεριληφθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση,
• Πρέπει στο 35 % των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να εφαρμόζεται η αρχή της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία,
• Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που προωθήθηκε δυναμικά από το Φόρουμ και υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές εργαλείο με πεδίο εφαρμογής την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη της.

2007 ΚΑΙ ΜΕΤΑ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

> Πρόσβαση στην νομική προστασία, τη δικαιοπρακτική ικανότητα και ίση αναγνώριση απέναντι στον νόμο
Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, πρέπει, όπως κάθε Ευρωπαίος πολίτης, να είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο. Βάσει των υπαρχόντων διεθνών οργάνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να απολαμβάνουμε δικαιοπρακτικής ικανότητας και – όπου απαιτείται – να μας παρέχετε υποστήριξη ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτήν την ικανότητα σε όλους τους τομείς της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, στη διαχείριση των οικονομικών μας, στη λήψη αποφάσεων και στο δικαίωμα της επιλογής για ζητήματα που αφορούν στις ζωές μας και στη συμμετοχή μας στην κοινωνία.

> Εκπαίδευση για όλους
Εμείς, ως παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, πρέπει να έχουμε ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να μας παρέχεται εκπαίδευση, ειδική ή μη, χωρίς αποκλεισμούς και πρέπει να μας δίνεται η δυνατότητα της επιλογής, ώστε από κοινού με την οικογένειά μας να μπορούμε να αποφασίσουμε για τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες και επιθυμίες.

> Ίση μεταχείριση στην απασχόληση
Εμείς, όπως κάθε ευρωπαίος πολίτης, πρέπει να απολαμβάνουμε την ίση μεταχείριση στην περίπτωση της υποβολής αίτησης για θέση εργασίας και στη διατήρηση της ήδη υπάρχουσας. Επιπλέον, πρέπει να απολαμβάνουμε τα ίδια εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα, το ίδιο επαγγελματικό status και τις ίδιες δεξιότητες. Τέλος, οι εργοδότες πρέπει να είναι πρόθυμοι να προσαρμόσουν τον εργασιακό χώρο στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

> Κοινωνική Προστασία, Κοινωνική Ασφάλιση
Εμείς, οι πολίτες με αναπηρία, έχουμε δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες όσον αφορά στην μετακίνησή μας σε μία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σπουδάσουμε, να εργαστούμε ή και να συναντήσουμε ένα μέλος της οικογένειάς μας, γεγονός το οποίο όμως προϋποθέτει την άρση των εμποδίων στα Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας.

> Αυτόνομη διαβίωση στην κοινότητα και δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων κρίσιμων για τη ζωή μας
Εμείς, όπως κάθε πολίτης, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε στον τόπο που έχουμε επιλέξει, να αποφασίζουμε οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, να κάνουμε χρήση υπηρεσιών που διασφαλίζουν την αυτονομία μας και την ισότιμη συμμετοχή μας (π.χ. δικαίωμα στη χρήση προσωπικού βοηθού). Πρέπει να αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια στις αποφάσεις ζωής, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ένταξη των παιδιών και των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης που δεν μπορούν να αυτό-εκπροσωπηθούν. Η παροχή πόρων και στήριξης, βάσει των ιδιαίτερων αναγκών τόσο των ίδιων των ατόμων με αναπηρία όσο και των οικογενειών τους, είναι απαραίτητη.

> Πρόσβαση στην υγεία και στην μακροχρόνια φροντίδα
Εμείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να έχουμε το δικαίωμα πρόσβασης σε ποιοτικές, πλην όμως φθηνές και αποτελεσματικές, υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ατόμου, που θα συμπεριλαμβάνουν την έγκυρη διάγνωση, την άμεση παρέμβαση, την αποκατάσταση και την παροχή των αναγκαίων πόρων για τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξή μας.

>Πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες
Εμείς, όπως όλοι οι καταναλωτής, πρέπει να μπορούμε να επωφελούμαστε και να επιλέγουμε από τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες. Η λήψη νομοθετικών μέτρων είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται βάσει της αρχής του «Σχεδιάζοντας για Όλους».

>Πρόσβαση στις πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες
Εμείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να μπορούμε να συμμετέχουμε πλήρως σε όλες τις πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμες, ώστε να μπορούμε να εκφραστούμε καλλιτεχνικά και γενικότερα μέσω της συμμετοχής μας στα πολιτιστικά δρώμενα.

> Πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Εμείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να μπορούμε να ταξιδεύουμε με λεωφορεία, τραίνα, αεροπλάνα ή πλοία, χωρίς εμπόδια και με αυτονομία.

> Πρόσβαση στις δημόσιες υποδομές
Εμείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να έχουμε πλήρη πρόσβαση, χωρίς εμπόδια και με αυτονομία, συνοδευόμενοι από έναν σκύλο, στα δημόσια κτίρια και στους δημόσιους χώρους, όπως είναι τα πάρκα, οι παιδικές χαρές, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα θέατρα, τα εμπορικά κέντρα, τα μουσεία ή οποιοδήποτε μέρος του δομημένου περιβάλλοντος, όπως είναι τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, οι διαβάσεις πεζών. Νομοθετικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται ώστε να καταστεί πλήρως προσβάσιμο το δομημένο περιβάλλον βάσει της αρχής του «Σχεδιάζοντας για Όλους».

> Προσβάσιμη επικοινωνία και πληροφορία
Εμείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, μέσω της χρήσης εναλλακτικών μορφών (ηλεκτρονική, γραπτή, Braille, εκτυπώσεις με μεγάλη γραμματοσειρά, νοηματική γλώσσα, ανάγνωση φωνής, υποτιτλισμό, κατανοητό κείμενο). Πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά επικοινωνιακά εργαλεία που διαθέτει η αγορά, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε πλήρως στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

> Άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και των διακριτικών συμπεριφορών γύρω από τα άτομα με αναπηρία
Εμείς, άνδρες και γυναίκες με αναπηρία, ζητούμε το σεβασμό στην αξιοπρέπειά μας, στην πολιτική και δημόσια ζωή, στη διαφήμιση και στα ΜΜΕ.

> Ισότιμη πρόσβαση στις εκλογές και ισότιμη συμμετοχή στις εκλογικές εκστρατείες
Εμείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να ασκούμε ελεύθερα και αυτόνομα το εκλογικό μας δικαίωμα και να εκλεγόμαστε σε δημόσια αξιώματα.

ΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ:

1. Τη θέσπιση ευρείας νομοθεσία καταπολέμησης των διακρίσεων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, η οποία να άρει τα υπάρχοντα εμπόδια, να αποκλείει τη πιθανότητα δημιουργίας καινούργιων, να προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και την ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς της ζωής.

2. Την άμεση υπογραφή και έγκριση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Συγκεκριμένα μέτρα, στόχους και σκοπούς που να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία στην κοινωνική ζωή μέσω της εφαρμογής περιφερειακών, εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.

4. Συγκεκριμένα μέτρα, στόχους και σκοπούς που να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση στην απασχόληση μέσω της εφαρμογής περιφερειακών, εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.

5. Εθνικές μεταρρυθμίσεις για την από – ιδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία και την παροχή εναλλακτικών επιλογών για αυτόνομη διαβίωση και διαβίωση στην κοινότητα, μέσω της παροχής ποιοτικών και φτηνών υπηρεσιών, με τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Βασικές προδιαγραφές για την προσβασιμότητα και τη μη διάκριση σε όλα τα χρηματοδοτικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα δημιουργίας καινούργιων εμποδίων.

7. Δείκτες για την αναπηρία, που να αποδίδουν την πραγματική θέση και τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη και να παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη νομοθετικών μέτρων και πρωτοβουλιών, προκειμένου να προστατευτούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα δικαιώματά μας.

8. Κοινές προδιαγραφές και θέσπιση νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία που ζούμε στην Ευρώπη, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, να τοποθετήσουν τη διάκριση στη θέση που της αξίζει…..στο παρελθόν!

ΚΑΝΕ ΤΟ ΒΗΜΑ, ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
Ένα λεπτό από το χρόνο σου είναι αρκετό για να αλλάξει τις ζωές περισσότερων από 50 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία

Υπόγραψε στο www.1million4disability.eu

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Η Διεθνής Αμνηστία παραδίδει υπογραφές στο Ν. Δένδια για την υπόθεση του Μανώλη Κυπραίου [Video]

Έναν περίπου χρόνο μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο kamarinia.gr (Οκτώβριος 2011) ο Μανώλης Κυπραίος - ο δημοσιογράφος που στα επεισόδια του Ιουνίου του 2011 έχασε την ακοή του (και την αίσθηση της …

Διαδηλωτής στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012 στις διαδηλώσεις για την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελάριου στην Ελλάδα. Σπάνια φωτογραφία με εξαιρετικά χρώματα και φόντο, μάλλον …

∆ιάκριση εις βάρος πατέρων µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, που έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, έχει επισημάνει την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νομού 3865/2010, που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης …

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών παρέχει πληροφορίες για τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους πολίτες με αναπηρία για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις …

Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ψήφισε το παρακάτω σχέδιο νόμου, κυρώνοτας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτοκόλλο της …