Εξαιρούνται επιπλέον 43 νοσήματα από τον έλεγχο πιστοποίησης αναπηρίας

Επιπλέον 43 νοσήματα πριμοδοτεί η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, που έχει συστήσει το υπουργείο Εργασίας, τα οποία εξαιρούνται από το σταδιακό και περιοδικό έλεγχο των ΚΕΠΑ, για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους, εφ’ όσον είχαν αναπηρία 80%.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων), προκειμένου να λάβουν είτε τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο παροχές αναπηρίας είτε προνοιακά επιδόματα ή λοιπές οικονομικές ενισχύσεις ή διευκολύνσεις και κοινωνικές παροχές, που χορηγεί η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία, έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ήτοι από 18.11.2013 και μετά.

Οπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ως προς τη διαχείριση των οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, αυτές που αφορούν σε περιστατικά των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις, φέρουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ποσοστά αναπηρίας και πληρούν καθόλα τα λοιπά κριτήρια του σχετικού πίνακα, χωρίς όμως η διάρκειά τους να έχει κριθεί επ’ αόριστον, θα πρέπει να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, μόνο ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας.

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία ΚΕΠΑ όπου τηρείται ο ατομικός ιατρικός τους φάκελος, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της απόφασης «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» που τους έχει κοινοποιηθεί.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, αλλά θα επανεισαχθούν σε αυτές μόνο οι ιατρικοί τους φάκελοι, προκειμένου τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, αφού αποφανθούν για την κατά περίπτωση τυχόν υπαγωγή τους στις σχετικές διατάξεις, να προβούν στην αιτούμενη αναθεώρηση των γνωματεύσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις προϋποθέσεις οι Υγειονομικές Επιτροπές θα αποφαίνονται αιτιολογημένα για τη μη υπαγωγή τους σε αυτές.

Παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον

Αιματολογικές παθήσεις
• Αιμοσφαιρινοπάθειες
• Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley)
• Δρεπανοκυπαρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω

Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
• Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω
• Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω
• Πνευμονική υπέρταση-πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου
• Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις

Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
• Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά ΝΥΗΑ με ΠΑ 80% και άνω
• Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/πνευμόνων

Παθήσεις πεπτικού συστήματος
• Μεταμόσχευση ήπατος

Μεταβολικές παθήσεις
• Νόσος Gaucher, με Π.Α. 67% και άνω

Δερματολογικά νοσήματα
• Μελαγχρωματική ξηροδερμία
• Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση

Ψυχικές διαταραχές
• Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κ.λπ.) με Π.Α. 67% και άνω
• Νοητική υστέρηση
• Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
• Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)

Νοσήματα του νευρικού συστήματος
• Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson
• Ν. Huntington με Π.Α. 67% και άνω
• Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα
• Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
• Εγκατεστημένη ημιπληγία-ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
• Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
• Διαταραχές ΠΝΣ-κρανιακά νεύρα: όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)
• Μυϊκές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με Π.Α. 67% και άνω

Ορθοπεδικές παθήσεις
• Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων
• Παραλύσεις/διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομετα-θέσεις, απεγκλωβισμοί κ.λπ. επεμβάσεις) και την πάροδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.
• Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων
• Παραλύσεις/διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)
• Αρθρογρύπωση

Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα
• Αλαλία εκ κωφώσεως
• Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση
• Γλωσσεκτομή
• Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)
• Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
• Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία

Χειρουργικές παθήσεις
• Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία
• Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία

Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού
• Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία

Παθήσεις οφθαλμών
• Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση
• Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία

Νεφρολογικές παθήσεις
• ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση
• Μεταμόσχευση νεφρού
• Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2

Ογκολογικές παθήσεις
• Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις

Δ. ΜΑΛΤΗΣ

enet.gr 15-1-2014

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …