Εξοδα Κηδείας ΟΑΕΕ

• Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο ΟΑΕΕ καταβάλλει εφάπαξ για έξοδα κηδείας το ποσό των 1200,00€.

• Εάν η σωρός μεταφερθεί για ταφή σε νεκροταφείο άλλης πόλης από τον τόπο που πέθανε ο ασφαλισμένος και η πόλη αυτή απέχει πάνω από100χλμ.,καταβάλλονται έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι του ποσού των 205,00€ ενώ αν η πόλη απέχει πάνω από 200χλμ.καταβάλλονται έξοδα μέχρι 380,00€.

Σε περίπτωση θανάτου στην αλλοδαπή ασφαλισμένου που έχει μεταβεί εκεί για νοσηλεία με έγκριση του οργανισμού καταβάλλονται τα έξοδα κηδείας που ισχύουν για την Ελλάδα, καθώς και πρόσθετη δαπάνη για ταρίχευση, αγορά φέρετρου, μεταφορά σωρού και αξία εισιτηρίων μετακίνησης ενός συνοδού ή δαπάνη ταφής στο εξωτερικό. Τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να υπερβούν στο σύνολό τους για όσους πεθαίνουν σε χώρες της Αμερικής και της Αυστραλίας το 10πλάσιο και σε χώρες της Ευρώπης Αφρικής και Ασίας το 7πλάσιο των εξόδων κηδείας που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είχε μεταβεί στην αλλοδαπή χωρίς έγκριση του Οργανισμού, τότε καταβάλλονται έξοδα μέχρι το ήμισυ του ποσού που καταβάλλεται εάν ο ασφαλισμένος πήγαινε με έγκριση του Οργανισμού.

Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:

A. Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.

B. Ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του θανάτου του ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.

Δικαιολογητικά για την απόδοση των Εξόδων Κηδείας και λοιπών δαπανών που πρέπει να προσκομίζονται είναι:

A. Το βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα

Β. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου(Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Γ. Οι πρωτότυπες αποδείξεις για τις δαπάνες που έγιναν.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …