Γνωμάτευση υγειονομικών επιτροπών περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειας δημοσίων υπαλλήλων

Εγκρίθηκε εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας (Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οίκ.13967/ 1025/20.7.2012) σχετικά με την αρμοδιότητα γνωμάτευσης υγειονομικών επιτροπών περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειας των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην κρίση των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειας και της ανικανότητας προς εργασία, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα εξακολουθούν να παραπέμπονται στις Β/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του άρθρου 165 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26), προκειμένου αυτές να γνωματεύσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, καθώς και του άρθρου 100 αυτού.

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αρμοδιότητα γνωμάτευσης υγειονομικών επιτροπών περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειας των δημοσίων υπαλλήλων»
ΣΧΕΤ: Το Π51/586/30-5-12 έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ: Β4ΡΠ4691ΩΓ-ΧΡΛ)

Αθήνα, 20-7-2012
Αριθ.Πρωτ.: Φ80000/οίκ.13967/1025
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ: Α’
Τηλ. 210-3368088/9

Μετά την ωρίμανση της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και ειδικότερα αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 165 του ν. 3528/2007 σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μετά την καθιέρωση του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Κ.Π.Π.Α.) με την υπ’αριθμ. Φ.11321/οικ.10219/688/4.5.2012 κοινή υπουργική απόφαση και τη συνακόλουθη κατάργηση του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθιερώνονται πλέον ρητά, για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, ενιαία ποσοστά αναπηρίας για κάθε πάθηση, βλάβη ή σωματική, ψυχική και πνευματική εξασθένηση.

Συνεπώς, η αρμοδιότητα έκδοσης γνωματεύσεων από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους, περιορίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στις περιπτώσεις εκείνες που συνδέονται με την αναπηρία και προϋποθέτουν απόδοση σχετικού ποσοστού, όπως αυτό προσδιορίζεται για κάθε πάθηση στον Ε.Κ.Π.Π.Α.

Ως εκ τούτου, η υπ’αριθμ. Φ80000/οίκ.23067/1307/7.11.2011 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακαλείται στο σημείο που αφορά στην κρίση των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειας και της ανικανότητας προς εργασία, οι οποίοι θα εξακολουθούν να παραπέμπονται στις Β/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του άρθρου 165 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26), προκειμένου αυτές να γνωματεύσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, καθώς και του άρθρου 100 αυτού.

Για τις περιπτώσεις, πάντως, που σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, η αρμοδιότητα κρίσης ανήκει στις ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Επιτροπές Απαλλαγών και τις τριμελείς εξ ιατρών επιτροπές, αυτή εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
I. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …