Ι.Κ.Α.: Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους με αναπηρία

Στις 18 Ιανουαρίου 2011 το Ι.Κ.Α. εξέδωσε εγκύκλιο (αρ. 3, αριθ. πρωτ. Σ65/3) για την καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας, καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω εγκυκλίου, λαμβάνεται ειδική μέριμνα ως προς τα χορηγούμενα ποσά δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ειδικά και μόνο για:

  1. συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη και εξωιδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981
  2. όσους λαμβάνουν μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981
  3. τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/1977 των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων (όλων των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, και του ΝΑΤ) ορίζεται ότι προκειμένου για το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απόλυτης αναπηρίας χορηγείται ένα μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα ή ένα επίδομα απόλυτης αναπηρίας ως δώρο εορτών Χριστουγέννων, ενώ ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας χορηγείται το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου εξωιδρυματικού επιδόματος ή του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις δικαιούχων παραπληγικού επιδόματος, όσον αφορά στους συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν και το εξωιδρυματικό επίδομα (πέραν των επιδομάτων εορτών που δικαιούνται) θα λαμβάνουν και τα ανωτέρω ποσά, ενώ όσον αφορά στους ασφαλισμένους καθώς και στα μέλη οικογενείας που λαμβάνουν μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα, θα λαμβάνουν ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος, ενώ ως δώρο Πάσχα και ως επίδομα αδείας το μισό του μηνιαία καταβαλλόμενου εξωιδρυματικού επιδόματος.
Σημείωση: Στις περιπτώσεις αυτές, δηλ. ασφαλισμένων και μελών οικογενείας, δεδομένου ότι ήδη έχει καταβληθεί το επίδομα Χριστουγέννων, θα καταβληθεί η διαφορά των 260,8 ευρώ, ώστε μαζί με το ποσό των 400 ευρώ να συμπληρωθεί το ποσό ενός παραπληγικού επιδόματος.

Προϋπόθεση για την καταβολή των ποσών είναι να μην υπερβαίνει η καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη υπολογιζόμενη σε 12μηνη βάση – συμπεριλαμβανομένων των προαναφερομένων επιδομάτων, των ανωτέρω δώρων καθώς και των προσαυξήσεων οικογενειακών βαρών – το ποσό των 2.500 ευρώ.
Στην περίπτωση που η μηνιαία σύνταξη υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, τα επιδόματα και δώρα καταβάλλονται μέχρι του ορίου των 2.500 ευρώ.

Ωστόσο, δεδομένου ότι εκτός των δικαιούχων του εξωιδρυματικού επιδόματος λαμβάνεται ειδική μέριμνα ως προς τα χορηγούμενα ποσά δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας και για τους τυφλούς συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας), οι οποίοι αναγγέλλονται στη νομική βάση 038 στην οποία όμως βρέθηκαν να έχουν αναγγελθεί και συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, όπως επίσης και άλλοι συνταξιούχοι με προνομιακό υπολογισμό που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία (νεφροπαθείς κλπ), δόθηκαν οδηγίες προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να καταβληθεί μηχανογραφικά το επιπλέον δώρο Χριστουγέννων μόνο σε όσους από τη νομική βάση 038 πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
Α. Κατηγορία σύνταξης: Γήρατος
Β. Προνομιακός υπολογισμός
Γ. Επίδομα απόλυτης αναπηρίας

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει αναρτηθεί ΕΔΩ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …