Ι.Κ.Α.: Ρύθμιση εκκρεμοτήτων, περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας (π.χ. αίτημα σύνταξης αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) για την ομαλή μετάβαση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε με εσωτερικό έγγραφό του (αριθ. πρωτ.: Π51/32/885/22.7.2011) την άμεση εκκαθάριση μέχρι 31-8-2011 όλων των περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας (π.χ. αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) όσον αφορά την Υγειονομική κρίση, ενόψει της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

ΑΘΗΝΑ 22-07-2011
Αριθ. Πρωτ. Π51/32/885

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (IKA) – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Αναπηρίας
Αγ. Κων/νου 16, 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, Τηλ: 2105236611, FAX: 2105248079, e-mail: diefanap@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση εκκρεμοτήτων, περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας, π.χ.(αίτημα σύνταξης αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) για την ομαλή μετάβαση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 άρθρο 6 παράγραφος 1 δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) υπαγόμενο στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από 01-09-2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις τριμελής εξ ιατρών επιτροπές Απαλλαγών ο οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους.

Με στόχους την επιτυχή και ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία και την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών παρακαλούμε όπως, μέχρι 31-8-2011 προβείτε στην εκκαθάριση όλων των περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας (π.χ. αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) όσον αφορά την Υγειονομική κρίση.

Οδηγίες για την διαδικασία που θα εφαρμόζεται από 1-9-2011 και μετά θα λάβετε με νεότερο έγγραφό μας.

Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα για εφαρμογή του ανωτέρω και να μας αποστείλετε υπογεγραμμένο το αποδεικτικό παραλαβής με τηλεομοιότυπο στο τηλέφωνο 2105248.079, το αργότερο μέχρι 28-07-2011.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΝΟΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …