Η νέα κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Επιτροπή δρομολόγησε τη νέα της κοινωνική ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης, στο πλαίσιο της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η νέα ατζέντα επικεντρώνει σήμερα στην προσφορά απασχόλησης και ισότητας ευκαιριών για όλους και στη διασφάλιση ότι κάθε άτομο της κοινωνίας καρπούνται τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ε.Ε. Με τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, θα βοηθήσει τα άτομα να αδράξουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με το διεθνή ανταγωνισμό, τις τεχνολογικές προόδους και τα μεταβαλλόμενα πληθυσμιακά πρότυπα και θα προστατεύσει τα πλέον ευάλωτα άτομα.
Ο Vladimir Spidla, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών, είπε: «Η νέα δυναμική ατζέντα θα συμβάλει στο να δοθεί στους πολίτες αυτό το οποίο κατ’ εξοχήν επιθυμούν: αξιοπρεπή απασχόληση και κοινωνική δικαιοσύνη. Κάθε άτομο θα εφοδιαστεί για να χειριστεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και θα υπάρξει φροντίδα γι’ αυτούς με τις μεγαλύτερες ανάγκες.
Εχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διατηρήσει και να εκσυγχρονίσει το πολύτιμο κοινωνικό μοντέλο μας, ως το κύριο εργαλείο που ενισχύει την ορμή της Ευρώπης για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Χαράσσει το δρόμο για τη μεταρρύθμιση των αγορών μας ώστε η εργασία να αποτελεί μια πραγματική δυνατότητα επιλογής για όλους. Συγχρόνως, δείχνει τρόπους για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και την καταπολέμηση της φτώχειας».

Η νέα κοινωνική ατζέντα έχει δύο κύριες προτεραιότητες: την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση της ισότητας ευκαιριών. Αυτές οι κύριες προτεραιότητες παρέχουν στήριξη σε δύο στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής για την επόμενη πενταετία: ευημερία και αλληλεγγύη. Ζητεί τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εκπροσώπων των εργοδοτών, των εργαζομένων και των ΜΚΟ.

Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, η ατζέντα εστιάζει στα εξής:
– Δημιουργία ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, μέσω της παροχής δυνατότητας στους εργαζομένους να μεταφέρουν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα όταν εργάζονται σε διαφορετικό κράτος -μέλος και της δημιουργίας ενός προαιρετικού πλαισίου για συλλογική διασυνοριακή διαπραγμάτευση. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τις μεταβατικές περιόδους για τους εργαζομένους από τα νέα κράτη – μέλη.
– Περισσότερα άτομα σε καλύτερες θέσεις εργασίας, ιδίως μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας νέων και βοήθεια στις γυναίκες για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
– Προσαρμογή του εργατικού δικαίου για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω των νέων μορφών εργασίας π.χ. συγκεκριμένες συμβάσεις σύντομης διάρκειας, νέα στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια.
– Χειρισμός της διαδικασίας αναδιάρθρωσης μέσω του κοινωνικού διαλόγου.

Σε ό,τι αφορά στη φτώχεια και την ισότητα ευκαιριών, η ατζέντα επικεντρώνει στα εξής:
– Ανάλυση του αντικτύπου που έχει η γήρανση του πληθυσμού και του μέλλοντος των σχέσεων μεταξύ των γενεών, με τη δρομολόγηση ενός πράσινου βιβλίου για τη δημογραφία.
– Παροχή στήριξης στα κράτη – μέλη για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και συστήματος υγείας και για τη διευθέτηση του προβλήματος της φτώχειας.
– Διευθέτηση του προβλήματος των διακρίσεων και της ανισότητας. Η Επιτροπή θα εξετάσει σχέδια ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη- μέλη, θα καθορίσει μια πολιτική προσέγγιση για το χειρισμό των διακρίσεων, ιδίως έναντι των ενθοτικών μειονοτήτων, όπως οι Τσιγγάνοι (Ρομ).
– Ενίσχυση ισότητας ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, για παράδειγμα με τη δημιουργία ινστιτούτου για τα φύλα.
– Διασαφήνιση του ρόλου και των χαρακτηριστικών των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρωτοβουλία αδιάφθορων γερμανών γιατρών

«Το φαγητό μου το πληρώνω μόνος μου». Μια αφίσα με αυτό το σύνθημα κρέμεται σε έναν από τους τοίχους μιας μικρής αλλά όμορφης αίθουσας υποδοχής ασθενών. Το ιατρείο που βρίσκεται στο κέντρο της …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Ε.Ε.: Προκήρυξη διαγωνισμού Access City Award 2013

Βρυξέλλες, 22/05/2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα το διαγωνισμό για το τρίτο «βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης», το ευρωπαϊκό βραβείο για τις προσβάσιμες πόλεις (Access City …

Έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες

Στις αρχές Ιουλίου ενημερωθήκαμε από την κα Ιωάννα Κουβαριτάκη (Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού στον «Συνήγορο του Πολίτη») σχετικά με την Έκθεση για την εφαρμογή των …

Μέτρα για τα Δικαιώματα των Επιβατών με Αναπηρία στις Αεροπορικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε στις 1 Απριλίου σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των επιβατών και στην ενίσχυση της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Αντιπρόεδρος της …

Ε.Ε.: Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020

Στην ελληνική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκε η δεκαετής στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εμπόδια σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής σε …