Οι προθεσμίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ με την Εφορία θα βρεθούν από την επόμενη εβδομάδα μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς αρχίζουν να εκπνέουν από τις 3 μέχρι και τις 31 Μαΐου οι προθεσμίες για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να χαθούν στο «λαβύρινθο» των δικαιολογητικών που θα πρέπει να συνυποβάλλουν με τις φορολογικές τους δηλώσεις, προκειμένου να δικαιολογήσουν 87 περιπτώσεις που αφορούν αποδοχές, φοροαπαλλαγές, δαπάνες και τεκμήρια.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεών τους προκειμένου να αποφύγουν λάθη, τα οποία ενδεχομένως τους στοιχίσουν σε χρόνο αλλά και σε χρήμα, ενώ με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος φορολογικού νόμου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση όσοι το 2005 απέκτησαν εισόδημα που δεν ξεπέρασε τα 3.000 ευρώ

2. Φορολογούμενοι με εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 6.000 ευρώ που δεν αγόρασαν περιουσιακά στοιχεία απαλλάσσονται από τη υποβολή δήλωσης.

3. Αν υπάρχουν εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Ε2. Στο έντυπο αυτό δηλώνονται ξεχωριστά για κάθε ακίνητο του φορολογούμενου, τα ενοίκια που εισπράχθηκαν. Δεν δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση για καμία κατοικία.

4. Όσοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2005 είχαν μεταβολές στην περιουσιακή ή οικογενειακή τους κατάσταση θα αναγκαστούν και φέτος να υποβάλλουν το έντυπο Ε9

5. Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με βάση το αφορολόγητο όριο των 11.000 ευρώ που ισχύει για μισθωτούς και συνταξιούχους (9.500 ευρώ είναι για τους υπόλοιπους φορολογούμενους).

6. Το αφορολόγητο όριο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για ένα προστατευόμενο παιδί, 2.000 ευρώ για δυο παιδιά και 10.000 ευρώ για τρία παιδιά, με προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον παιδί.

7. Στα 16.500 ευρώ αυξάνεται το αφορολόγητο για όσους κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους.

8. Προστατευόμενα θεωρούνται τα παιδιά, ακόμα κι αν δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

9. Στις ιατρικές δαπάνες που εκπίπτουν από το φόρο έχουν ενταχθεί ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική. Οι ιατρικές δαπάνες εκπίπτουν 20% από το φόρο.

10. Έκπτωση φόρου 20% ισχύει και για τη δαπάνη ενοικίου κύριας κατοικίας ή των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, για τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας και για τα δίδακτρα σε φροντιστήρια.

11. Εκπίπτει από το εισόδημα δαπάνη μέχρι 1.100 ευρώ για ασφάλιστρα ζωής.

12. Η διατροφή μέχρι ποσού 3.000 ευρώ που καταβάλλεται στην/στον σύζυγο εκπίπτει σε ποσοστό 20% από το φόρο.

13. Οι δαπάνες (ιατρικά, ασφάλιστρα, δίδακτρα, ενοίκια φοιτητών) που κάνουν οι διαζευγμένοι για το ανήλικο παιδί τους εκπίπτουν από το δικό τους εισόδημα.

14. Το 20% της δαπάνης και μέχρι 500 ευρώ για αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή την τοποθέτηση νέας εγκατάστασης φυσικού αερίου, ηλιοθερμικών συστημάτων αφαιρείται από το εισόδημα.

15. Ενοίκιο μέχρι 3.600 ευρώ ετησίως εκπίπτει από το εισόδημά των νέων επιστημόνων ή εργαζόμενων ηλικίας μέχρι 40 ετών που το 2005 εγκαταστάθηκαν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης.

16. Ενοίκιο μέχρι 3.600 ευρώ ετησίως κύριας κατοικίας εκπίπτει από το εισόδημά των δημοσίων υπαλλήλων που μετατέθηκαν στην επαρχία.

17. Έκπτωση φόρου 60 ευρώ για κάθε παιδί θα έχουν όσοι εργάζονται στη παραμεθόριο.

18. Χωρίς τεκμήριο είναι η απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με κινητική αναπηρία άνω του 67%.

19. Εφαρμόζεται τεκμήριο για κύρια ή μισθωμένη κατοικία άνω των 200 τ.μ. και για δευτερεύουσα άνω των 150 τ.μ.. Αν η κατοικία αποκτήθηκε με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή η τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης μειώνεται κατά 50%.

Πληθώρα δικαιολογητικών

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν ξεπερνούν τα 100 σε ορισμένες περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτούνται περισσότερα του ενός έγγραφα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη φορολογική δήλωση, καθώς στην περίπτωση που αναγραφεί δαπάνη στο βασικό έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) αλλά δεν υποβληθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό η συγκεκριμένη δαπάνη θα απορριφθεί και δεν θα υπολογιστεί για έκπτωση.

Από την άλλη βέβαια πλευρά δεν υποβάλλουν κανένα δικαιολογητικό όσοι επιλέξουν την αποστολή των δηλώσεων μέσω του Internet, όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τα κρατήσουν ούτως ώστε να είναι δυνατή η προσκόμισή τους σε τυχόν έλεγχο από την Εφορία.

Ο κατάλογος των δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση απαλλαγών από το φόρο εισοδήματος

1. Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονείς σε τέκνα και αντίστροφα

2. Μισθοί και συντάξεις σε τυφλούς και πρόσωπα με βαριές κινητικές αναπηρίες

3. Κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προστατευόμενα μέλη

1. Ενήλικα άγαμα παιδιά που σπουδάζουν

2. Ηλικία και βαθμός συγγένειας, των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο

3. Αναγνώριση αναπηρίας

4. Διάσταση συζύγων

5. Γονέας που έχει χάσει τη γονική μέριμνα

Δικαιολογητικά – βεβαιώσεις για μείωση φόρου εισοδήματος

1. Μισθωτοί που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές

2. Μισθωτοί-ιδιωτικοί υπάλληλοι που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές

3. Μισθωτοί-δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές

4. Προσωπικό στρατιωτικών υπηρεσιών.

5. Νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

6. Δαπάνη ενοικίου

7. Δαπάνη διδάκτρων

8. Δαπάνη ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

9. Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις

10. Νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές

11. Νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα

12. Αμοιβές σε νοσηλευτικό προσωπικό

13. Περίθαλψη ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας

14. Τεχνητά μέλη-όργανα

15. Γυαλιά όρασης, φακοί επαφής, ακουστικά

16. Ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών

17. Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή

18. Ιατρική δαπάνη περίθαλψης αναπήρων μελών

19. Δαπάνη τόκων

20. Στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία

21. Νέα δάνεια για εξόφληση παλαιών στεγαστικών δανείων

22. Στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία από ασφαλιστικές επιχειρήσεις

23. Προκαταβολές για πρώτη κατοικία από Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας

24. Δάνεια για επισκευή, συντήρηση κ.λπ. διατηρητέων κτισμάτων

25. Δαπάνη για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, μετοχικών ή μεικτών.

26. Δαπάνη για την αλλαγή εγκατάστασης είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Δικαιολογητικά για την απόδειξη των δαπανών που αφαιρούνται από το εισόδημα

1. Δαπάνη ασφαλίστρων ζωής ή θανάτου

2. Ασφαλιστικών εισφορών

3. Δωρεών

4. Δωρεά ακινήτου

5. Δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων

6. Δωρεά χρηματικών ποσών

7. Δωρεές με όρο

8. Κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό δωρεοδόχου

9. Δωρεές σε αθλητικά σωματεία

10. Παρακράτηση φόρου

Εφάπαξ δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, λόγω αναπηρίας

1. Αναπηρία 67% και πάνω

2. Τυφλοί

3. Νεφροπαθείς

4. Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, θύματα πολέμου

Δικαιολογητικά για έκπτωση φόρου από ακίνητα

1. Δαπάνες ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ακινήτων

2. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων και δικηγορικών αμοιβών για δίκες απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος ακινήτων

3. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων όταν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπάρχει σύμβαση μίσθωσης εργασίας

4. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης κοινόχρηστου χώρου ακινήτων

5. Αποζημίωση για λύση μισθωτικής σχέσης

Δικαιολογητικά για τα τεκμήρια

1. Ακινησία επιβατικών αυτοκινήτων

2. Αναπηρικά αυτοκίνητα

3. Κυριότητα αυτοκινήτων πάνω από 10 έτη

4. Αυτοκίνητο αντίκα

5. Πισίνα

6. Δωρεές, γονικές παροχές, χορηγίες

7. Απόσβεση δανείων

8. Αγορά ή ανέγερση οικοδομών

9. Απαλλαγή για πρώτη κατοικία

10. Βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος ή χρηματικών κεφαλαίων

11. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών

12. Απαλλαγή από το τεκμήριο επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.

13. Απαλλαγή σκάφους αναψυχής από το τεκμήριο

14. Απαλλαγή τεκμηρίου αγοράς ακινήτου από εταιρείες OFF SHORE

Διάφορα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις

1. Έσοδα από κινητές αξίες

2. Διατροφή

3. Κέρδη από συμμετοχή σε εταιρείες

4. Κενό ακίνητο

5. Αμοιβές ναυτολογημένου πληρώματος

6. Υπερτίμημα πώλησης αυτοκινήτων

7. Ηλεκτρονική υποβολή

8. Δικαιολογητικά από αλλοδαπούς φορείς

Οι προθεσμίες κατάθεσης

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ναυτιλλόμενοι, φορολογούμενοι με εισοδήματα της αλλοδαπής, καθώς και κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση στις κατωτέρω ημερομηνίες:

* μέχρι τις 3 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1

* μέχρι τις 5 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 2

* μέχρι τις 9 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3

* μέχρι τις 11 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 4

* μέχρι τις 15 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5

* μέχρι τις 17 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 6

* μέχρι τις 19 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7

* μέχρι τις 23 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 8

* μέχρι τις 25 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9

* μέχρι τις 29 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50

* μέχρι τις 31 Μαΐου οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 και όσοι δεν έχουν ΑΦΜ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2006 07:00

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …