Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μαθητές με αναπηρίες δε θεωρούνται πλέον μόνο τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες αλλά ακόμα και όσα παρουσιάζουν πρόβλημα παχυσαρκίας.

Ετσι οι σχολικοί σύμβουλοι και οι δάσκαλοι καλούνται να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε παράγοντα διαφοροποίησης του παιδιού από το μέσο κοινό μαθητή με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές προσαρμογές.
Ο πρόσφατα διευρυμένος νόμος για την αποκατάσταση, που ψηφίστηκε το 1973 στις Η.Π.Α., ορίζει ότι στην κατηγορία των ” μαθητών με ανικανότητες” συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς του AIDS, αλκοολικοί, παχύσαρκοι, χρήστες ναρκωτικών κ.λ.π. Αλλωστε σύμφωνα με τον Gerry Sokol, σχολικό σύμβουλο των δημοσίων σχολείων της επαρχίας του Jefferson, “ανικανότητα θεωρείται οτιδήποτε έχει επίδραση στην λειτουργικότητα του μαθητή, και κυρίως στις βασικές δραστηριότητες της ζωής”. Επομένως τα παχύσαρκα παιδιά εκτιμούνται ως μειονεκτούντα λόγω της στάσης των άλλων ανθρώπων απέναντι τους.
Πως όμως αντιμετωπίζονται οι ιδιαιτερότητες των παιδιών μέσα στα σχολεία; Οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι κατά το νόμο να αναφέρουν στην αντίστοιχη ομάδα υποστήριξης, που συνήθως κατευθύνεται από το διευθυντή του σχολείου, τα παιδιά που πιστεύουν ότι πιθανά μειονεκτούν. Αυτή η ομάδα επανεξετάζει την πιθανότητα διαταραχής και όταν οι υποψίες του δασκάλου επιβεβαιώνονται εφαρμόζονται οι κατάλληλες προσαρμογές και τροποποιήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι προσαρμογές αυτές περιλαμβάνουν από απλές εγκαταστάσεις ραμπών για παιδιά με αναπηρικά καθίσματα, μέχρι ειδικές δίαιτες. Οταν κάποιες από αυτές είναι αδύνατο να εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο σχολείο που εντάσσεται το παιδί, τότε γίνεται η μεταγραφή του σε κάποιο άλλο. Για παράδειγμα δύο μαθητές με αιμοφιλία μεταφέρθηκαν από την περιφέρεια σε σχολείο που ήταν πλησιέστερα στο νοσοκομείο για λόγους πρόληψης.
Επίσης οι τροποποιήσεις του σχολικού προγράμματος πιθανά να είναι κάποιες μετατροπές των σχολικών εργασιών ή ακόμη και η παροχή πρόσθετου χρόνου στους μαθητές με περιοδικές κρίσεις άσθματος.
Ενας δάσκαλος παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ο Bett Sims, θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις άλλοτε μπορεί να είναι απλές ενέργειες, όπως η μεγαλόφωνη ανάγνωση ενός τεστ και άλλοτε πιο επίπονες όπως η επανάληψη των οδηγιών τρεις φορές. Βέβαια για τα Ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα τα πράγματα είναι ακόμη πιο απλά. Τις περισσότερες φορές το παιδί με ανικανότητα ή αναπηρία αποτρέπεται από την ένταξή του σε κανονικό δημόσιο σχολείο με ποικίλους τρόπους και έτσι οι τροποποιήσεις και οι προσαρμογές αχρείαστες ας είναι…

της Teresa Novelino, Martinsburg Journal, 5 Νοεμβρίου 1993.
Μετάφραση Ντόρα Δημητρακοπούλου

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πανελλαδικές 2014: Δικαιολογητικά για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών/αποφοίτων με αναπηρία

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με θέμα: «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές …

Σ.Κ.Ε.Π…Σου Διαφορετικά

Σ.Κ.Ε.Π...Σου διαφορετικά στη Διαδραστική Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ «Αποτυπώματα» 2012 – 2013,  του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Μικροί και μεγάλοι προσκεκλημένοι, …

Δικαιολογητικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) / Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Επιδοτούμενη κατάρτιση σε δεξιότητες τεχνολογίας

Την κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αφορά το νέο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης …

ERASMUS για Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες για το εαρινό εξάμηνο 2012-2013

Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS προχώρησε σε επαναπροκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών και προσωπικού ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με …

Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας «εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το 5% επιπλέον των …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

ΙΚΥ: Erasmus για φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης με σοβαρές αναπηρίες 2012-2013

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση - ERASMUS, προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και …