Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση

Μια τηλεφωνική συζήτηση με την κα Γεωργούλα, Διευθύντρια ενός Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, στάθηκε η αφορμή για να προσεγγίσουμε άλλη μια φορά τον χώρο της πρώιμης εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες στην Ελλάδα. Όπως μας ανάφερε η διευθύντρια του σχολείου, το Ειδικό Σχολείο για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη, υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας, και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2005.

Πρόκειται για δημοτικό σχολείο στο οποίο φοιτούν αποκλειστικά παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Σήμερα, διανύει την τρίτη χρονιά λειτουργίας του, με συνολικά 32 παιδιά, τα οποία ουσιαστικά προέρχονται από όλο το λεκανοπέδιο και μεταφέρονται στο σχολείο με τα ειδικά προσαρμοσμένα λεωφορεία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών. Οι υπάρχουσες τάξεις του σχολείου είναι: η πρώτη, η δευτέρα, η τρίτη, μία τάξη συνδιδασκαλίας, και 2 προβαθμίδες.
Στο σχολείο φοιτούν τόσο παιδιά τα οποία παρουσιάζουν κυρίως κινητικά προβλήματα και ακολουθούν το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα ίδια βιβλία με τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας, όσο και παιδιά με συνθετότερα προβλήματα που παρακολουθούν εξατομικευμένα προγράμματα, με εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας (οι μαθητές αυτοί φοιτούν στις «προβαθμίδες»).
Ο Πινόκιο, από τους μαθητές της Α3 τάξης, 2007
Στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, και παράλληλα, καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των παιδιών σε φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ιατρική παρακολούθηση και κοινωνική αρωγή, με υπηρεσίες που παρέχει στο σχολείο το ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό των αντίστοιχων ειδικοτήτων που ανήκει στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Την απαραίτητη υποστήριξη παρέχει επίσης ικανός αριθμός ειδικών βοηθών, καθώς οι μαθητές λόγω των σοβαρών κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης.
Όπως μας ανάφερε η Διευθύντρια του Σχολείου, «βασική προϋπόθεση για την προσβασιμότητα των μαθητών στη σχολική ύλη είναι η ύπαρξη εύλογων προσαρμογών. Η παροχή των υπολογιστών με τα αντίστοιχα περιφερειακά – και των δυνατοτήτων που αυτοί προσφέρουν μέσω των ειδικών βεβαίως προσαρμογών – που το Υπουργείο Παιδείας έχει προγραμματίσει για τους μαθητές με κινητικές αναπηρίες, θα δώσει μια ουσιαστική λύση στο θέμα της πρόσβασης των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση στη σχολική ύλη. Για παράδειγμα, για ένα παιδί που μπορεί να διαβάσει, αλλά λόγω κινητικών προβλημάτων η γραφή με τα χέρια είναι πολύ επίπονη για το ίδιο, ο υπολογιστής αποτελεί ένα πρόσφορο και αποτελεσματικό μέσο. Επιπλέον, τα παιδιά δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για τις νέες τεχνολογίες, καθώς η χρήση των H/Y και των ειδικών περιφερειακών συστημάτων μειώνει ουσιαστικά τους περιορισμούς που θέτει η ίδια η φύση της αναπηρίας τους.»
Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών συντελείται – λόγω των αυξημένων αναγκών που παρουσιάζουν – με διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία, καθώς πολλές και διαφορετικές ειδικότητες ασχολούνται με τα παιδιά, δουλεύοντας όμως στην ίδια κατεύθυνση: την ανάπτυξη στο έπακρο του δυναμικού των παιδιών.
«Τα παιδιά έχουν ανάγκη, αλλά και δικαιούνται, τη συμμετοχή σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η έλλειψη όμως προσβασιμότητας σε πολλούς χώρους (θέατρα, κινηματογράφους, κ.λ.π.) λειτουργεί ανασταλτικά στην απόκτηση εμπειριών και παραστάσεων, και καθιστά ανενεργό το δικαίωμα συμμετοχής τους, που προβλέπεται απ’ τη νομοθεσία. Τη σχολική χρονιά 2005-2006, τα παιδιά συμμετείχαν σε πρόγραμμα της Unisef, με θέμα τα Δικαιώματα των Παιδιών. Βραβευμένη αφίσα των παιδιών, στον διαγωνισμό της Unisef, Νοέμβριος 2006
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους απ’ τον βοηθό Συνήγορο του Πολίτη του Κύκλου των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η αφίσα που δημιούργησαν μάλιστα για το θέμα, βραβεύθηκε από τη Unisef, και η επίσημη τελετή βράβευσής τους στις 16/11/2006, τους έδωσε ιδιαίτερη χαρά!»

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, επιχειρήθηκε την επόμενη χρονιά και η συμμετοχή μαθητών του σχολείου και μαθητών του 6ου Δημοτικού σχολείου της Αργυρούπολης σε κοινές δράσεις, που περιλάμβαναν τόσο την ενημέρωση των παιδιών του κοινού σχολείου σχετικά με την αναπηρία και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμαθητών τους στο ειδικό σχολείο, όσο και την πραγματοποίηση κοινών δράσεων, όπως για παράδειγμα συμμετοχή σε πρόγραμμα πηλοπλαστικής και αγώνες Boccia. Το «πείραμα» αυτό πήγε πάρα πολύ καλά και φάνηκε στην πράξη πλέον, πόσο θετικά αποτελέσματα προκύπτουν στο επίπεδο της αποδοχής και της προσωρινής – έστω – συνεκπαίδευσης των παιδιών, όταν αυτό «δουλεύεται» και από τις δύο πλευρές, τόσο από τα κοινά όσο και τα ειδικά δημόσια σχολεία. Σύμφωνα με την κα Γεωργούλα, «η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι θέμα εκπαίδευσης, και σ’ αυτή την κατεύθυνση το δημόσιο σχολείο μπορεί να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο».

«Αρκετά απ’ τα παιδιά του σχολείου θα μπορούσαν στο άμεσο μέλλον με προσαρμοσμένα υποστηρικτικά βοηθήματα (προσαρμοσμένους στις ανάγκες τους H/Y) και την υποστήριξη ειδικού βοηθητικού προσωπικού (πρακτική πολύ συνηθισμένη στο εξωτερικό), να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κοινά δημόσια σχολεία, εφόσον βέβαια τα σχολεία είναι προσβάσιμα (ύπαρξη ραμπών, ασανσέρ, κ.λ.π.) και υπάρχουν οι ειδικοί εκπαιδευτικοί για να υποστηρίξουν την προσπάθεια. Ζωγραφιά των παιδιών - Ουράνιο ΤόξοΗ έλλειψη αυτών των προϋποθέσεων, όμως, ουσιαστικά καθιστά ανέφικτη την ισότιμη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς αναπηρία. Κάποιοι απ’ τους στόχους μας, είναι το «άνοιγμα» του σχολείου προς τα έξω, η πραγματοποίηση κοινών δράσεων με μαθητές μη ειδικών σχολείων και η προετοιμασία των μαθητών – που έχουν τις δυνατότητες – για την παρακολούθηση των επόμενων βαθμίδων εκπαίδευσης σε ειδικά και – όπου πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις – σε συνηθισμένα σχολεία.
Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων, επενδύουν πολύ στην εκπαίδευση των παιδιών, και αγωνίζονται – συχνά αντιμετωπίζοντας πολύ αντίξοες συνθήκες – να παρέχουν σ’ αυτά κάθε ευκαιρία, έτσι ώστε το μέλλον τους να μην στηρίζεται στη φιλανθρωπία, αλλά στη συμμετοχή. Η συνεργασία αυτή γονέων-εκπαιδευτικών-ειδικών επιστημόνων προς την ίδια κατεύθυνση, μπορεί να κάνει την επίτευξη του στόχου της ισότιμης συμμετοχής για τα παιδιά με αναπηρία πιο κοντινή στο μέλλον, εφόσον βέβαια και η πολιτεία συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή και ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει προς τους ανάπηρους πολίτες, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα και προχωρώντας στις απαραίτητες μετατροπές», υπογράμμισε η Διευθύντρια του σχολείου.
Κλείνοντας αυτή την πρώτη μας γνωριμία με το ειδικό δημοτικό σχολείο Αργυρούπολης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια του σχολείου, κα Γεωργούλα, για τον χρόνο που μας διέθεσε και για την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε μαζί της, και να ευχηθούμε στα παιδιά και στο σύνολο των δασκάλων του σχολείου, να έχουν έναν όμορφο και δημιουργικό χειμώνα!

Σε επόμενα τεύχη του ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ θα φροντίσουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερα έργα, αλλά και προσωπικά κείμενα των παιδιών!

————————————————————————–
Στοιχεία επικοινωνίας με το ειδικό δημοτικό σχολείο Αργυρούπολης:
«Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση στις Εγκαταστάσεις Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη»
Διεύθυνση: Γερουλάνου 117, Αργυρούπολη 16452, Αθήνα,
Τηλ: 210 9627917
————————————————————————–

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ,
email: info@disabled.gr

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πανελλαδικές 2014: Δικαιολογητικά για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών/αποφοίτων με αναπηρία

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με θέμα: «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές …

Σ.Κ.Ε.Π…Σου Διαφορετικά

Σ.Κ.Ε.Π...Σου διαφορετικά στη Διαδραστική Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ «Αποτυπώματα» 2012 – 2013,  του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Μικροί και μεγάλοι προσκεκλημένοι, …

Δικαιολογητικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) / Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Επιδοτούμενη κατάρτιση σε δεξιότητες τεχνολογίας

Την κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αφορά το νέο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης …

ERASMUS για Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες για το εαρινό εξάμηνο 2012-2013

Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS προχώρησε σε επαναπροκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών και προσωπικού ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με …

Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας «εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το 5% επιπλέον των …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

ΙΚΥ: Erasmus για φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης με σοβαρές αναπηρίες 2012-2013

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση - ERASMUS, προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και …