ΙΚΑ: Ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής

Εγκύκλιος του ΙΚΑ για το ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα Ειδικά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών. Το ποσό της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας των από 1/1/1993 ασφαλισμένων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π., αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 €).

Αθήνα, 25 / 8 /2011
Αριθ. Πρωτ. Σ86/5, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:59

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Πληροφορίες: Π. Δάβου, Τηλ:2105215189, FAX:2105230046, e-mail: diefpar@ika.gr
ΠΡΟΣ
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. – Δ/ΝΣΗ: Α’ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ: Β’ (Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος, 11745 ΑΘΗΝΑ)
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527 ΑΘΗΝΑ)
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Ομάδα Υποέργου Παροχών (Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ)
4. Από ένα αντίτυπο στους υπαλλήλους των Τμημάτων Απονομών & Πληρωμών Συντάξεων

ΘΕΜΑ: Ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθ. 44 του ν. 3986/2011.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 44 του ν. 3896/2010 (Φ.ε.κ. 152/ τ. Α’/ 1.7.2011) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», με τις οποίες από 1/7/2011 επέρχεται τροποποίηση στο ανώτατο όριο ποσού κύριας σύνταξης για τους εισερχόμενους στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εξής που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα Ειδικά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών.

Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 29 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθ. 3 του ν. 3029/2002 και ορίζεται ότι το ποσό της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας των από 1/1/1993 ασφαλισμένων, δεν μπορεί να υπερβαίνει – συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων της παρ. 1 του άρθ.30 του ν. 2084/1992 – το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π., αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 €).

Η ουσιώδης διαφοροποίηση που επέρχεται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι ότι οι προσαυξήσεις λόγω τέκνων δεν προσαυξάνουν πλέον το 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π. αλλά, από 1/7/2011 δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3986/2011, συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο ποσό, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 2.773,40 Ευρώ.

Αιτήσεις για συνταξιοδότηση από 1/7/2011 και μετά θα πρέπει να κριθούν σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη.
Περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά και έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1/7/2011 και μετά, θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Τα επιπλέον ποσά που έλαβαν οι συνταξιούχοι δεν θα αναζητηθούν ως καλοπίστως εισπραχθέντα.

Συν/κά: 4 σελ. Φ.Ε.Κ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφ. Γεν. Δ/ντή Ασφ/κών Υπηρεσιών
2. Γραφ. Δ/ντριας Παροχών
3. Δ/νση Παροχών-Τμήμα Κύριας Σύνταξης
(10 αντίτυπα)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …